Социална медицина


За родина на социалната медицина се счита Германия, през 1779 г., когато е публикуван труда на Йохан Петер Франк. Рудолф Вирхов счита, че за да изпълни своята мисия медицината трябва да навлезе в социалния и политическия живот...
 

Палеативни грижи


В материалът е поместено всичко необходимо за взимане на изпита и курсовата работа...
 

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер


Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
 

Здравно възпитание


От древността се се наблюдава повишено внимание към здравното и физическо възпитание. Заедно с развитието на интелектуалното и духовно възпитание е необходимо и развитие на здравното и физическо възпитание...
 

Финансиране на здравеопазването


Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижването на всички елементи на системата, чиято цел е получаването на обществен здравен ефект...
 

Всичко за биоетиката


Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
 

Вътрешни болести


Основни понятия. Етиология - факторите, които причиняват заболяването. Патогенеза - механизмът на възникването и развитието на заболяването. Клинична картина - симптомите на заболяването...
 

Социална история на заболяването


Примерен план за социална история на заболяването, с пълен общ статус. Може да се ползва от студенти в 3 курс....
 

Икономика на здравеопазването


Икономиката на здравеопазването следва да се разглежда в два аспекта: Икономика на здравеопазването в широк смисъл като отраслова икономика. Обект на нейното познание са особеностите на действията на икономическите закони...
 

Основни принципи за промоцията на здравето


С понятието "промоция на здравето" се свързва ясно обособена теоретична концеп¬ция, върху чиято основа през 80-те години се създаде и утвърди едноименната стратегия на Световната здравна организация....

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (491) Здравен мениджмънт (126) Социална медицина и  ... (31) Фармация (30) Стоматология (25) Фармакология (25) Педагогика (33) Физиотерапия и рехаб ... (22) Сестрински грижи (21) Микробиология (20) Акушерство и гинекол ... (16) Психология (26) Биология (68) Генетика (15) Кинезитерапия (14) Обща хирургия (14) Икономика (158) Епидемиология (13) Педиатрия (13) Анатомия (13) Хранене и диететика (12) Социология (11) Хигиена (11) Неврология (10) Методика на обучението (8) Химия (12) Инфекциозни болести (8) Онкология (8) Вътрешни болести (7) Патофизиология (7) Медицинска психология (7) Геронтология и гериа ... (6) Етика (6) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Право (10) Токсикология (4) Екология (4) Биохимия (4) Ортодонтия (4) Рентгенология (4) Физиология на животн ... (4) Съдебна медицина (3) Дерматология и венер ... (3) Белодробни болести (3) Ендокринология (3) Административно право (3) Икономика на труда (3) Андрагогика (3) Кардиология (3) Труд и трудови отно ... (3) Ортопедия и травмато ... (3) Управление на риска (2) Нефрология (2) Психиатрия (2) Органична химия (2) Ергономия и промишле ... (2) Радиобиология (2) Физкултура и Спорт (2) Маркетинг (2) Финанси (2) Имунопатология и але ... (2) Клинична лаборатория (2) Биофизика (2) Молекулярна генетика (2) Техническа безопасност (1) Ядрена физика (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Вирусология (1) Спортна психология (1) Управление на комуни ... (1) Социална психология (1) Религия (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Анатомия, хистология ... (1) Компютърни системи и ... (1) Аналитична химия (1) Политика и медии (1) Ото-рино-ларингология (1) Трудова психология (1) Имунология (1) Демография (1) Социална политика (1) Информатика, ИТ (2) Физика на океана, ат ... (1) Геополитика (1) Технологии, машини и ... (1) Антибиотична терапия (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Философия (7) Трудово право (1) Икономически теории (1) Правен анализ (1) Правна социология (1) Технически науки (3) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (148) Медицина (101) Обществено здраве и  ... (64) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (50) Фармация (49) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) Акушерка (17) Рентгенов лаборант (17) обществено здраве и  ... (17) Помощник- фармацевт (14) Управление на здравн ... (14) Зъботехник (13) Медицински сестри (10) инспектор по общ.здраве (10) Кинезитерапия (8) Медицински лаборант (8) УЗГ (8) Акушерство (8) Икономика на здравео ... (5) физиотерапия (5) Биология (4) Масажист (4) Микробиология (4) Медицинска рехабилит ... (4) Детнална профилактика (3) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Фармакология (3) помощник фармацевт (2) Патоанатомия (2) Медицински козметик (2) Рехабилитация, Кинез ... (2) Медицина на бедствен ... (1) Акушерки (1) Трудотерапия (1) Микробиология, вирус ... (1) Неврология (1) медицинска етика (1) Фармакогнозия (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Социални дейности (1) Лекарски асистент (1)
още специалности...