Външно облъчване се получава когато


Външно облъчване се получава когато източникът на йонизиращо лъчение се намира
 

Странични реакции към йодни контрастни материи


Странични реакции към йодни контрастни материи Дъгите на прешлена, заедно с тялото образуват гръбначно мозъчния канал ( vertebral canal), в който се намира гръбначния мозък - Spinal Cord (англ.) Напред дъгите се сливат и образуват Processus Spinosus.
 

Гръбначен мозък изследване


Ро - Миелография в миналото, контраст в дуралнияи сак. МРТ, КТ, като основно с МРТ, с определени патологии и със скенер.
 

Подготовка за изследване и контрастни в-ва за Ро изследване на отделителна система


Подготовка за изследване и контрастни в-ва за Ро изследване на отделителна система
 

Патология и патофизиология при бронхиалната астма


Дихателна система - устройстводихателната система на човека е изградена от въздухоносни пътища, бели дробове и елементи на опорно-двигателната система (гръден кош). Въздухоносните пътища са тази част от дихателната система, която...
 

Приложение на ентерално и парентерално хранене


Поради недиагностицирано недохранване значителна част от хоспитализираните пациенти са изложени на допълнителен риск. От 30 до 80% от пациентите в Европа страдат от малнутриция при постъпването си в болница - злокачествени тумори - 85%, възпалителни...
 

Асептика и антисептика


Един от индикаторите за акушерска болница е честотата на майките и новородените. Ето защо, най-важната задача в акушерската болницата е превенция на инфекциозните заболявания на майката и новороденото, което е в съответствие с най-строгите санитарни и...
 

Физическо развитие на децата и юношите


Детския организъм се разглежда както като количествено така качествено. Количествените промени обозначават растежът, а качествените-съзряването. От момента на създаването до момента на превръщането на детето във възрастен човек, то преминава през...

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (481) Здравен мениджмънт (123) Социална медицина и  ... (30) Фармация (27) Стоматология (25) Фармакология (25) Педагогика (32) Физиотерапия и рехаб ... (22) Сестрински грижи (20) Микробиология (19) Генетика (15) Акушерство и гинекол ... (15) Психология (26) Обща хирургия (14) Кинезитерапия (14) Педиатрия (13) Икономика (155) Биология (65) Хранене и диететика (12) Епидемиология (12) Анатомия (12) Хигиена (11) Социология (11) Неврология (10) Инфекциозни болести (8) Химия (12) Онкология (8) Вътрешни болести (7) Методика на обучението (7) Медицинска психология (7) Патофизиология (6) Етика (6) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Геронтология и гериа ... (5) Право (10) Биохимия (4) Токсикология (4) Екология (4) Рентгенология (4) Ортодонтия (4) Физиология на животн ... (4) Административно право (3) Икономика на труда (3) Кардиология (3) Андрагогика (3) Ортопедия и травмато ... (3) Ендокринология (3) Труд и трудови отно ... (3) Дерматология и венер ... (3) Белодробни болести (3) Съдебна медицина (3) Нефрология (2) Психиатрия (2) Ергономия и промишле ... (2) Биофизика (2) Имунопатология и але ... (2) Радиобиология (2) Маркетинг (2) Молекулярна генетика (2) Финанси (2) Клинична лаборатория (2) Физкултура и Спорт (2) Органична химия (2) Вирусология (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Компютърни системи и ... (1) Спортна психология (1) Религия (1) Социална психология (1) Имунология (1) Паразитология и хелм ... (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Аналитична химия (1) Политика и медии (1) Анатомия, хистология ... (1) Ото-рино-ларингология (1) Трудова психология (1) Информатика, ИТ (2) Демография (1) Социална политика (1) Технологии, машини и ... (1) Антибиотична терапия (1) Физика на океана, ат ... (1) Геополитика (1) Трудово право (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Управление на комуни ... (1) Икономически теории (1) Правен анализ (1) Философия (7) Култура и изкуство (1) Радио вълни и радио  ... (1) Правна социология (1) Статистика (1) Технически науки (3) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (145) Медицина (100) Обществено здраве и  ... (62) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (48) Фармация (45) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) обществено здраве и  ... (17) Акушерка (16) Помощник- фармацевт (14) Управление на здравн ... (14) Зъботехник (13) Рентгенов лаборант (12) Медицински сестри (10) инспектор по общ.здраве (10) Медицински лаборант (8) УЗГ (8) Акушерство (7) Кинезитерапия (6) Икономика на здравео ... (5) физиотерапия (5) Биология (4) Масажист (4) Микробиология (4) Детнална профилактика (3) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Фармакология (3) Медицинска рехабилит ... (3) помощник фармацевт (2) Медицински козметик (2) Патоанатомия (2) Рехабилитация, Кинез ... (2) Акушерки (1) Трудотерапия (1) Микробиология, вирус ... (1) Неврология (1) Фармакогнозия (1) медицинска етика (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Лекарски асистент (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Социални дейности (1)
още специалности...