Защита правата на пациента. Информирано съгласие на пациента


Финансов мениджмънт, финансово планиране и контрол в здравеопазването. Финансова система и финансова политика...
 

Барбитурати и бензодиазепини


Основна анатомична група. Основна терапевтична група. Терапевтична подгрупа. Химико-терапевтична подгрупа. Подгрупа на активнодействащото вещество...
 

Реферат по Медицина на бедствените ситуации


Организация на защитата на населението при бедствени ситуации. Пожарна безопастност и защита на населението...
 

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението. Средства за защита


Курсова работа 2ра магистратура, втори семестър "Обществено здраве и здравен мениджмънт" по дисциплина "Екстремни ситуации-оценка на риска" на тема "Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението. Средства за защи
 

Теми по "Управление на здравните грижи"


Теми по Управление на здравните грижи в Медицински университет София ФОЗ специалност Управление на здравните грижи при професор Стамболова...
 

Образователна система в сферата на медицината и общественото здраве


Структури и функции на образователната система - форма на обучение, учебна документация...
 

Историческо развитие на епидемиологичната наука


Епидемиологията е наука, самостоятелен клон на медицинската наука. Изучава причините за възникването и разпространението на болестите в човешките общества и прилага получените знания за ограничаване и ликвидиране на тези болести, в областта на...
 

Лекарствено действие


Лекарствено действие - влияние върху организма на лекарствените вещества...
 

Гериатрия


Кратък пищов по предмета "Гериатрия" (Трети курс)....

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (488) Здравен мениджмънт (126) Социална медицина и  ... (31) Фармация (30) Стоматология (25) Фармакология (25) Педагогика (33) Физиотерапия и рехаб ... (22) Микробиология (20) Сестрински грижи (20) Акушерство и гинекол ... (15) Биология (68) Психология (26) Генетика (15) Кинезитерапия (14) Обща хирургия (14) Епидемиология (13) Икономика (158) Педиатрия (13) Анатомия (13) Хранене и диететика (12) Социология (11) Хигиена (11) Неврология (10) Онкология (8) Методика на обучението (8) Химия (12) Инфекциозни болести (8) Медицинска психология (7) Вътрешни болести (7) Патофизиология (7) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Геронтология и гериа ... (6) Етика (6) Право (10) Токсикология (4) Екология (4) Биохимия (4) Ортодонтия (4) Рентгенология (4) Физиология на животн ... (4) Ортопедия и травмато ... (3) Съдебна медицина (3) Ендокринология (3) Дерматология и венер ... (3) Белодробни болести (3) Административно право (3) Икономика на труда (3) Андрагогика (3) Кардиология (3) Труд и трудови отно ... (3) Управление на риска (2) Молекулярна генетика (2) Нефрология (2) Психиатрия (2) Органична химия (2) Ергономия и промишле ... (2) Физкултура и Спорт (2) Радиобиология (2) Маркетинг (2) Финанси (2) Биофизика (2) Имунопатология и але ... (2) Клинична лаборатория (2) Техническа безопасност (1) Химична кинетика и к ... (1) Теория на възпитание ... (1) Други (1) Основи на управлението (1) Управление на комуни ... (1) Ядрена физика (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Вирусология (1) Спортна психология (1) Социална психология (1) Религия (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Анатомия, хистология ... (1) Компютърни системи и ... (1) Аналитична химия (1) Политика и медии (1) Ото-рино-ларингология (1) Трудова психология (1) Имунология (1) Демография (1) Социална политика (1) Информатика, ИТ (2) Физика на океана, ат ... (1) Геополитика (1) Технологии, машини и ... (1) Антибиотична терапия (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Философия (7) Технически науки (3) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (146) Медицина (101) Обществено здраве и  ... (64) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (50) Фармация (48) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) Акушерка (17) Рентгенов лаборант (17) обществено здраве и  ... (17) Помощник- фармацевт (14) Управление на здравн ... (14) Зъботехник (13) инспектор по общ.здраве (10) Медицински сестри (10) Кинезитерапия (8) Медицински лаборант (8) УЗГ (8) Акушерство (7) Икономика на здравео ... (5) физиотерапия (5) Микробиология (4) Биология (4) Масажист (4) Медицинска рехабилит ... (4) Детнална профилактика (3) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Фармакология (3) помощник фармацевт (2) Медицински козметик (2) Патоанатомия (2) Рехабилитация, Кинез ... (2) Медицина на бедствен ... (1) Акушерки (1) Трудотерапия (1) Микробиология, вирус ... (1) Неврология (1) Фармакогнозия (1) медицинска етика (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Лекарски асистент (1) Социални дейности (1)
още специалности...