Мембранен потенциал


Мембранният потенциал на възбудимите клетки в спокойно състояние, когато върху тях не действа дразнител, се означава като потенциал на покой. Поддържането на потенциала на покой зависи от работата на натриево-калиевата помпа...
 

Физиология на ендокринната система


Общи принципи на ендокринната регулация. Класификация и синтез на хормоните механизми на действие. Пептидни хормони и катехоламини. Калций - калмодулинова система...
 

Управленски цикъл: Определяне на цели. Управленско решение


Mениджмънтът е познание и изкуство за управленска дейност в нестандартна ситуация. Tова означава, че един мениджър трябва да има качества, които да бъдат ефективни, да има широки познания и умения, които постоянно да развива. Планирането е изключително...
 

Безсъзнание - етиология, клинична картина, диагноза и диференциална диагноза


Съзнанието е състояние, при което индивидът има представа за собствената си личност и за окръжаващата го сред комата е състояние на безсъзнание...
 

Декларация от Хелзинки


Световната медицинска асоциация (WMA) е разработва декларацията от Хелзинки за етични правила за медицински изследвания върху хора, като изявление на етични принципи с цел осигуряване на насоки за лекарите и други участници в научни изследвания върху...
 

Интензивни сестрински грижи при болни с чернодробна цироза


Генерална цел: в края на учебно- практическото занятие участниците да са в състояние да прилагат практически умения и навици за прилагане на интензивни грижи за болни от чернодробни заболявания - чернодробна цироза и регистриране в медицинската...
 

Ергономия на медицинския труд


Усъвършенстването на организацията на медицинския труд е процес на непрекъснато изучаване, управление и контролиране на трудовите дейности в здравните заведения....
 

Остри и хронични болести на ухото. Ушни болести


Органът на слуха и равновесието, наричан по-често, за краткост, ухо, auris се разделя на три отдела: външно ухо, средно ухо и вътрешно ухо. Външното ухо, auris externa, се състои от ушна мида и външен слухов проход или ушен канал...
 

Генетика на заболяванията на костната система и съединитерлната тъкан


Наследствените заболявания на съединителната тъкан и в частност на костите са сред най-честите генетични синдроми. Те включват основно остеогенезис имперфекта (Osteogenesis imperfecta - OI), синдромът на Ehlers-Danlos, Cutis laxa, Marfan и други...

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (474) Здравен мениджмънт (122) Социална медицина и  ... (30) Фармация (26) Стоматология (25) Педагогика (30) Фармакология (23) Физиотерапия и рехаб ... (21) Сестрински грижи (20) Микробиология (19) Акушерство и гинекол ... (15) Психология (26) Кинезитерапия (14) Обща хирургия (14) Генетика (14) Биология (63) Педиатрия (13) Икономика (154) Епидемиология (12) Анатомия (12) Хранене и диететика (12) Хигиена (11) Социология (11) Неврология (9) Инфекциозни болести (8) Онкология (8) Химия (12) Медицинска психология (7) Вътрешни болести (7) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Етика (6) Методика на обучението (6) Патофизиология (5) Геронтология и гериа ... (5) Биохимия (4) Физиология на животн ... (4) Рентгенология (4) Токсикология (4) Право (9) Ортодонтия (4) Екология (4) Белодробни болести (3) Труд и трудови отно ... (3) Кардиология (3) Съдебна медицина (3) Ендокринология (3) Административно право (3) Ортопедия и травмато ... (3) Икономика на труда (3) Дерматология и венер ... (3) Андрагогика (3) Радиобиология (2) Органична химия (2) Клинична лаборатория (2) Финанси (2) Нефрология (2) Ергономия и промишле ... (2) Имунопатология и але ... (2) Психиатрия (2) Молекулярна генетика (2) Маркетинг (2) Икономически теории (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Правен анализ (1) Философия (7) Офталмология (1) Радио вълни и радио  ... (1) Правна социология (1) Статистика (1) Съдебни експертизи (1) Физкултура и Спорт (1) Ядрена физика (1) Ревматология (1) Икономика на Европей ... (1) Макроикономика (1) Компютърни системи и ... (1) Вирусология (1) Химична кинетика и к ... (1) Клетъчна биология (1) Други (1) Теория на възпитание ... (1) Имунология (1) Управление на риска (1) Основи на управлението (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Аналитична химия (1) Религия (1) Спортна психология (1) Биофизика (1) Социална психология (1) Паразитология и хелм ... (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Политика и медии (1) Анатомия, хистология ... (1) Трудово право (1) Технически науки (3) Информатика, ИТ (1) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (144) Медицина (99) Обществено здраве и  ... (62) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (48) Фармация (43) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) обществено здраве и  ... (17) Акушерка (14) Помощник- фармацевт (14) Управление на здравн ... (13) Зъботехник (13) Рентгенов лаборант (11) Медицински сестри (10) инспектор по общ.здраве (10) Медицински лаборант (8) Акушерство (7) УЗГ (7) Кинезитерапия (5) Икономика на здравео ... (5) Масажист (4) физиотерапия (4) Микробиология (4) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Медицинска рехабилит ... (3) Фармакология (3) Биология (3) Детнална профилактика (3) Медицински козметик (2) помощник фармацевт (2) Рехабилитация, Кинез ... (2) Патоанатомия (2) Неврология (1) медицинска етика (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Социални дейности (1) Трудотерапия (1) Акушерки (1) Микробиология, вирус ... (1) Лекарски асистент (1) Фармакогнозия (1)
още специалности...