Барбитурати и бензодиазепини


Основна анатомична група. Основна терапевтична група. Терапевтична подгрупа. Химико-терапевтична подгрупа. Подгрупа на активнодействащото вещество...
 

Реферат по Медицина на бедствените ситуации


Организация на защитата на населението при бедствени ситуации. Пожарна безопастност и защита на населението...
 

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението. Средства за защита


Курсова работа 2ра магистратура, втори семестър "Обществено здраве и здравен мениджмънт" по дисциплина "Екстремни ситуации-оценка на риска" на тема "Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението. Средства за защи
 

Теми по "Управление на здравните грижи"


Теми по Управление на здравните грижи в Медицински университет София ФОЗ специалност Управление на здравните грижи при професор Стамболова...
 

Образователна система в сферата на медицината и общественото здраве


Структури и функции на образователната система - форма на обучение, учебна документация...
 

Историческо развитие на епидемиологичната наука


Епидемиологията е наука, самостоятелен клон на медицинската наука. Изучава причините за възникването и разпространението на болестите в човешките общества и прилага получените знания за ограничаване и ликвидиране на тези болести, в областта на...
 

Лекарствено действие


Лекарствено действие - влияние върху организма на лекарствените вещества...
 

Гериатрия


Кратък пищов по предмета "Гериатрия" (Трети курс)....
 

Плазмиди и транспозони


Бактериален геном – съвкуптността от гени в една бактерия. Нуклеоид – съдържа бактериална хромозома (една нишка двойноспирализирана, суперспирализирана, циркулярна молекула), липсва ядрена мембрана...

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Медицина (487) Здравен мениджмънт (125) Социална медицина и  ... (31) Фармация (30) Стоматология (25) Фармакология (25) Педагогика (33) Физиотерапия и рехаб ... (22) Микробиология (20) Сестрински грижи (20) Биология (68) Акушерство и гинекол ... (15) Психология (26) Генетика (15) Кинезитерапия (14) Обща хирургия (14) Епидемиология (13) Икономика (157) Педиатрия (13) Анатомия (13) Хранене и диететика (12) Социология (11) Хигиена (11) Неврология (10) Методика на обучението (8) Химия (12) Инфекциозни болести (8) Онкология (8) Вътрешни болести (7) Патофизиология (7) Медицинска психология (7) Анестезиология и реа ... (6) Мениджмънт (6) Геронтология и гериа ... (6) Етика (6) Право (10) Токсикология (4) Екология (4) Биохимия (4) Ортодонтия (4) Рентгенология (4) Физиология на животн ... (4) Съдебна медицина (3) Ендокринология (3) Дерматология и венер ... (3) Белодробни болести (3) Административно право (3) Икономика на труда (3) Андрагогика (3) Кардиология (3) Труд и трудови отно ... (3) Ортопедия и травмато ... (3) Молекулярна генетика (2) Нефрология (2) Психиатрия (2) Органична химия (2) Ергономия и промишле ... (2) Физкултура и Спорт (2) Радиобиология (2) Маркетинг (2) Финанси (2) Биофизика (2) Управление на риска (2) Имунопатология и але ... (2) Клинична лаборатория (2) Други (1) Основи на управлението (1) Управление на комуни ... (1) Ядрена физика (1) Ветеринарна медицина (1) Човекът и обществото (1) Вирусология (1) Спортна психология (1) Социална психология (1) Религия (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Паразитология и хелм ... (1) Анатомия, хистология ... (1) Компютърни системи и ... (1) Аналитична химия (1) Политика и медии (1) Ото-рино-ларингология (1) Трудова психология (1) Имунология (1) Демография (1) Социална политика (1) Информатика, ИТ (2) Физика на океана, ат ... (1) Геополитика (1) Технологии, машини и ... (1) Антибиотична терапия (1) Почвознание (1) Бизнес комуникации и ... (1) Философия (7) Трудово право (1) Икономически теории (1) Правен анализ (1) Технически науки (3) Физика (1) Геофизика, астрономи ... (1)
още предмети...

По Специалности

Медицинска сестра (146) Медицина (101) Обществено здраве и  ... (63) Здравен мениджмънт (51) Управление на здравн ... (50) Фармация (48) Медицински рехабилит ... (40) Здравни грижи (26) Дентална медицина (20) Рехабилитатор (19) Акушерка (17) Рентгенов лаборант (17) обществено здраве и  ... (17) Помощник- фармацевт (14) Управление на здравн ... (14) Зъботехник (13) инспектор по общ.здраве (10) Медицински сестри (10) Кинезитерапия (8) Медицински лаборант (8) УЗГ (8) Акушерство (7) Икономика на здравео ... (5) физиотерапия (5) Биология (4) Масажист (4) Медицинска рехабилит ... (4) Микробиология (4) Детнална профилактика (3) Социална медицина (3) Парадонтолог (3) Фармакология (3) помощник фармацевт (2) Медицински козметик (2) Патоанатомия (2) Рехабилитация, Кинез ... (2) Медицина на бедствен ... (1) Акушерки (1) Трудотерапия (1) Микробиология, вирус ... (1) Неврология (1) Фармакогнозия (1) медицинска етика (1) Мединска сестра (1) Медицинска информати ... (1) Химия (1) Пропедевтика на вътр ... (1) Лекарски асистент (1) Социални дейности (1)
още специалности...