Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
11
·
951
·
972
·
382
·
125
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Организация на строителството

11 окт 2008
·
9
·
1,723
·
824
·
1,051
·
103

Проект по Организация на строителството за специалност ССС в Университет По Строителство и Архитектура.
 

Проектиране на електрическа инсталация

25 яну 2008
·
9
·
390
·
1,006
·
852
·
93
·
1

Целта на разработване на проекта е да се проектира ел. инсталация на еднофамилна жилищна сграда...
 

Кадастрална карта - съдържание. Кадастрален и регулационен план, топографски план


Кадастър - съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен ред от закона...
 

Пищови по геодезия


Предмет и значение на геодезията. Основни научно-технически задачи, връзка с другите науки...
 

Математически анализ


Изследване на функции дефиниционно множество lnx - ДМ х (0; ) arcsinx, arcosx - х [-1;1] arctg, arcosx – ДМ: х четност, нечетност (само ако ДМ е симетрично спрямо 0) четна: f(-x)=f(x), нечетна:f(-x)=-f(x)...
 

Проект по социална инфрастуктура

14 окт 2009
·
22
·
1,839
·
100
·
135
·
57

Анализ на Социалната инфраструктура на Божурище - първичен, вторичен и третичен сектор и формиране на прогноза за развитие...
 

Пазарна структура, конкуренция. Поведение на фирмите при съвършената конкуренция


Конкуренцията е икономически механизъм на взаимодействие на икономическите субекти,при което всеки се стреми да реализира своите интереси за сметка на другите...

Избрани критерии за търсене

София
Университет по архитектура, стро ...
от Ученици
за Студенти
Ограничаване на резултатите