Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,779
·
3,509
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
924
·
1,370
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,317
·
1,306
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,135
·
1,085
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,284
·
1,904
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
7,968
·
2,066
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
661
·
745
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1490) Маркетинг (137) Счетоводство (134) Финанси (124) Право (120) Международни Отношен ... (76) Статистика (66) Мениджмънт (58) Туризъм (51) Информатика, ИТ (53) Европейска интеграция (46) Застрахователно дело (44) Международна икономика (42) Планиране и прогнози ... (41) Управление на човешк ... (40) Полиция, отбрана, на ... (39) Макроикономика (36) Социология (36) Икономика на труда (35) Социална политика (35) Публична администрация (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Икономика на предпри ... (27) Търговия (26) Политология (24) Икономика на Европей ... (24) Основи на управлението (24) Банково дело (23) Бизнес комуникации и ... (22) Реклама и PR (19) Екология (18) Стратегическо управл ... (18) Икономика на туризма (17) Журналистика (17) Управление на иновац ... (17) Транспорт (16) История (22) Геополитика (15) Цени и ценова политика (15) Демография (14) Финансов контрол (13) Икономическа социология (13) Организационно повед ... (13) Регионално развитие (12) Стопанска дейност на ... (12) Предприемачество (12) Финансово счетоводство (12) Вещно право (11) Управление на бизнес ... (11) Агробизнес (11) Бизнес анализ (11) Корпоративни финанси (11) Индустриална организ ... (11) Международни счетово ... (10) Административно право (10) Митническа политика (10) Политика (10) Данъчен контрол (10) Здравен мениджмънт (10) Бизнес администрация (9) Управление на риска (9) Мениджмънт проекти (9) Гражданско право (8) Интернет комуникация (8) Банково счетоводство (8) Интелектуална собств ... (8) Финансови пазари и и ... (7) Държавна власт и дър ... (7) Логистика (7) Анализ на фирма (7) Електронен бизнес (7) Реклама и рекламна п ... (6) История на България (6) Индустриален мениджмънт (6) Количествени методи  ... (6) Основи на икономичес ... (6) Одитинг (6) Икономически теории (6) География на населен ... (6) Стопанска история (5) Глобализация и регио ... (5) История на държавата ... (5) Финанси на фирмата (5) Кризисен мениджмънт (5) Гражданско и семейно ... (5) Икономическа и социа ... (4) Дистрибуционна политика (4) Социална медицина и  ... (4) Управление на операц ... (4) Конституционно право (4) Български език (4) Наказателно право (4) География (16) Теория на парите (4) Военни науки (4) Организация и функци ... (3) Борси и борсови опер ... (3) Международни проекти (3) Технически науки (24) Медицина (4) Психология (3) Култура и изкуство (2) Педагогика (2) Геология (2) Физика (1) Математика (1) Химия (1) Литература (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (356) Финансово-счетоводен (227) Международна икономи ... (182) Икономика на инфраст ... (164) Бизнес факултет (154) Управление и админис ... (130) Юридически (64) Икономика (54) Юридически факултет (39) Маркетинг и мениджмънт (37) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (21) икономика на човешки ... (18) Общоикономически фак ... (16) Икономика на инфраст ... (15) Финансово счетоводен ... (15) Финансово - счетоводен (14) Икономика на търговията (12) иконамика на инфраст ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) Финансово-счетоводен ... (11) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) ФСФ (9) международни отношения (7) Индустриален бизнес (7) икономика и бизнес (7) Бизнес и мениджмънт (5) застраховане и социа ... (5) Публични финанси (5) Фнансово-счетоводен (5) Факултет Международн ... (5) Правен (5) Админист (4) МИО (4) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) международна и нацио ... (3) Икономически факултет (3) Финанси, счетоводств ... (3) Управление и адмистр ... (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Международна кономик ... (3) Финансов мвниджмънт (2) ИИ (2) ФСК (2) Факултет за стопанск ... (2) МИП (2) АУ (2) бизнес (2) Отделение "Факултати ... (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) ПА (1) Инфраструктура на от ... (1) Финансово -счетоводен (1) Международни отношен ... (1) Икономикс (1) Администрация и упра ... (1) икономическа социология (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Международна икономи ... (1) международни икономи ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Национална и региона ... (1) Регионално развитие (1) Международна политика (1) Общоикономи (1) стопански (1) труд и социална защита (1) екология (1) ик (1) Факултет стопанско  ... (1) Администрациа и упра ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (201) Счетоводство и контрол (107) Право (104) Международни икономи ... (99) Маркетинг (85) Бизнес икономика (72) Икономика на отбрана ... (65) Застраховане и социа ... (62) Публична администрация (62) Бизнес администрация (60) Финанси (60) Счетоводство (57) икономика и бизнес (49) Икономика на търговията (49) МИО (39) Управление на човешк ... (35) Администрация и упра ... (33) Международни отношения (30) Икономика на туризма (30) Публични финанси (28) Макроикономика (27) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Политология (15) Финансов мениджмънт (15) Социология (15) Туризъм (14) Икономика и организа ... (13) Икономика с чуждоези ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Икономическа социология (10) Бизнес информатика (9) Икономика на съобщен ... (9) Финанси,счетоводство ... (8) Регионално развитие (7) Аграрен бизнес (7) Европеистика (7) Журналистика (6) Журналистика и масмедии (5) Поднаправеление "Ико ... (4) Стопанска логистика (4) Предприемачество (4) Управление на междун ... (4) Международни финанси (4) Банково дело и между ... (4) Стопанско управление (4) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) Прогнозиране и плани ... (3) Ikonomika (3) журналистика и медии (3) - (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) Финанаси (2) Икономика на коопера ... (2) МО (2) Човешки ресурси (2) finansi (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) Индустриален бизнес (2) Бизнес админицтрация (2) финанси, счетоводств ... (2) Управление на проекти (2) Икономика на труда (2) Корпоративна сигурност (2) Политология/Междунар ... (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) Психология (2) politicheski nauki (2) международни отношения (2) Мениджмънт на недвиж ... (1) Финаси, счетоводство ... (1) jurnalistika i medii (1) Връзки с общественос ... (1) икономика общество и ... (1) Стратегическо управл ... (1) Икономика със специа ... (1) Направление Икономика (1) Икономика на недвижи ... (1) Икономика и управлен ... (1) основи на туризма (1) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (1) фиансново-счетоводен (1) БА (1) социология и антропо ... (1) ИС (1) УЧР (1) бизнес информартика (1) Управление на търгов ... (1) Обществени комуникац ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
128 41

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  3 години
112 18

виж още преподаватели...