Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,846
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
967
·
1,427
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,351
·
1,369
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,146
·
1,107
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,305
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
8,022
·
2,161
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
672
·
762
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1535) Счетоводство (148) Маркетинг (139) Финанси (127) Право (125) Международни Отношен ... (78) Статистика (68) Мениджмънт (60) Туризъм (51) Информатика, ИТ (54) Европейска интеграция (47) Застрахователно дело (45) Международна икономика (42) Планиране и прогнози ... (41) Управление на човешк ... (41) Макроикономика (40) Полиция, отбрана, на ... (39) Публична администрация (38) Социална политика (37) Социология (36) Икономика на труда (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Икономика на предпри ... (27) Търговия (27) Основи на управлението (25) Политология (25) Икономика на Европей ... (24) Бизнес комуникации и ... (24) Банково дело (23) Реклама и PR (20) Екология (19) Стратегическо управл ... (18) Управление на иновац ... (18) Икономика на туризма (17) Журналистика (17) Транспорт (16) Цени и ценова политика (16) Демография (15) Геополитика (15) История (23) Финансово счетоводство (15) Икономическа социология (15) Организационно повед ... (14) Корпоративни финанси (13) Финансов контрол (13) Регионално развитие (13) Вещно право (12) Предприемачество (12) Стопанска дейност на ... (12) Данъчен контрол (12) Митническа политика (11) Индустриална организ ... (11) Управление на риска (11) Управление на бизнес ... (11) Международни счетово ... (11) Бизнес анализ (11) Агробизнес (11) Бизнес администрация (10) Здравен мениджмънт (10) Административно право (10) Политика (10) Банково счетоводство (9) Мениджмънт проекти (9) Интернет комуникация (9) Интелектуална собств ... (8) Гражданско право (8) Основи на икономичес ... (7) Електронен бизнес (7) Анализ на фирма (7) Икономически теории (7) Финансови пазари и и ... (7) Одитинг (7) История на България (7) Реклама и рекламна п ... (7) Държавна власт и дър ... (7) Логистика (7) Индустриален мениджмънт (7) История на държавата ... (6) География на населен ... (6) Количествени методи  ... (6) Стопанска история (5) Конституционно право (5) Финанси на фирмата (5) Глобализация и регио ... (5) Кризисен мениджмънт (5) Теория на парите (5) Дистрибуционна политика (5) Гражданско и семейно ... (5) Наказателно право (4) Инвестиционен менидж ... (4) Управление на операц ... (4) Икономическа и социа ... (4) Военни науки (4) Български език (4) Социална медицина и  ... (4) География (16) Философия (3) Управление на качест ... (3) Технически науки (24) Медицина (4) Култура и изкуство (3) Психология (3) Педагогика (2) Геология (2) Литература (1) Физика (1) Математика (1) Химия (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (367) Финансово-счетоводен (248) Международна икономи ... (188) Икономика на инфраст ... (165) Бизнес факултет (159) Управление и админис ... (136) Юридически (66) Икономика (56) Юридически факултет (41) Маркетинг и мениджмънт (41) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (20) икономика на човешки ... (19) Икономика на инфраст ... (17) Общоикономически фак ... (16) Финансово счетоводен ... (15) Финансово - счетоводен (15) Икономика на търговията (13) Финансово-счетоводен ... (12) иконамика на инфраст ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) ФСФ (10) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) Индустриален бизнес (7) международни отношения (7) икономика и бизнес (7) Факултет Международн ... (6) Правен (6) Фнансово-счетоводен (6) МИО (5) Бизнес и мениджмънт (5) застраховане и социа ... (5) Публични финанси (5) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) отрасловоикономическ ... (4) Управление и адмистр ... (3) международна и нацио ... (3) Икономически факултет (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Международна кономик ... (3) ИИ (2) МИП (2) Финансов мвниджмънт (2) Факултет за стопанск ... (2) ФСК (2) АУ (2) бизнес (2) Отделение "Факултати ... (2) Регионално развитие (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) Международни отношен ... (1) Финансово -счетоводен (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) ПА (1) икономическа социология (1) международни икономи ... (1) Международна политика (1) СЧЕ (1) Икономикс (1) Международна икономи ... (1) Национална и региона ... (1) екология (1) ик (1) Факултет стопанско  ... (1) Икономика общество и ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) труд и социална защита (1) Общоикономи (1) Администрациа и упра ... (1) Икономиика на инфрас ... (1) стопански (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (201) Счетоводство и контрол (115) Право (109) Международни икономи ... (100) Маркетинг (89) Бизнес икономика (74) Счетоводство (67) Публична администрация (65) Икономика на отбрана ... (65) Застраховане и социа ... (64) Финанси (63) Бизнес администрация (63) икономика и бизнес (52) Икономика на търговията (52) МИО (39) Управление на човешк ... (36) Администрация и упра ... (34) Международни отношения (31) Икономика на туризма (30) Публични финанси (28) Макроикономика (27) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Финансов мениджмънт (16) Социология (16) Икономика на транспорта (16) Политология (16) Туризъм (14) Икономика с чуждоези ... (14) Икономика и организа ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Икономическа социология (11) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Бизнес информатика (9) Финанси,счетоводство ... (9) Икономика на съобщен ... (9) Европеистика (8) Регионално развитие (8) Аграрен бизнес (7) Журналистика (6) Стопанска логистика (5) Журналистика и масмедии (5) Управление на междун ... (5) Международни финанси (4) Банково дело и между ... (4) Стопанско управление (4) Индустриален бизнес (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Връзки с обществеността (4) Предприемачество (4) икономика общество и ... (3) журналистика и медии (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) - (3) Счетоводство и финан ... (3) Прогнозиране и плани ... (3) Политология/Междунар ... (3) Ikonomika (3) Управление на проекти (2) politicheski nauki (2) Психология (2) Икономика на коопера ... (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Човешки ресурси (2) МО (2) finansi (2) Европейски бизнес и  ... (2) всички (2) История на Междунаро ... (2) финанси, счетоводств ... (2) Корпоративна сигурност (2) Бизнес админицтрация (2) Икономика на труда (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) ФСК (1) Международен бизнес (1) Медии и обществени к ... (1) Застраховане (1) Информатика в бизнеса (1) икономика на отбраната (1) Финаси, счетоводство ... (1) Политическа икономия (1) публикацията не е из ... (1) Връзки с общественос ... (1) Направление Икономика (1) Икономика и управлен ... (1) jurnalistika i medii (1) Икономика със специа ... (1) Икономика на недвижи ... (1) социология и антропо ... (1) фиансново-счетоводен (1) макроикономика и фин ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 209 53

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 444 63

виж още преподаватели...