Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,859
·
3,709
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
974
·
1,432
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,358
·
1,377
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,148
·
1,110
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,308
·
1,958
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
8,030
·
2,174
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
676
·
766
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1576) Счетоводство (151) Маркетинг (141) Финанси (127) Право (128) Международни Отношен ... (79) Статистика (68) Мениджмънт (60) Туризъм (55) Информатика, ИТ (54) Европейска интеграция (48) Застрахователно дело (45) Полиция, отбрана, на ... (42) Международна икономика (42) Управление на човешк ... (41) Планиране и прогнози ... (41) Макроикономика (40) Публична администрация (39) Социална политика (38) Социология (37) Икономика на труда (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Търговия (28) Икономика на предпри ... (27) Икономика на Европей ... (26) Основи на управлението (25) Политология (25) Бизнес комуникации и ... (24) Банково дело (23) Реклама и PR (20) Екология (19) Управление на иновац ... (18) Стратегическо управл ... (18) Цени и ценова политика (17) Икономика на туризма (17) Журналистика (17) Транспорт (16) Финансово счетоводство (15) Геополитика (15) Демография (15) Икономическа социология (15) История (23) Регионално развитие (14) Организационно повед ... (14) Корпоративни финанси (13) Бизнес анализ (13) Финансов контрол (13) Предприемачество (13) Данъчен контрол (12) Вещно право (12) Стопанска дейност на ... (12) Международни счетово ... (11) Агробизнес (11) Митническа политика (11) Управление на бизнес ... (11) Управление на риска (11) Индустриална организ ... (11) Здравен мениджмънт (10) Административно право (10) Бизнес администрация (10) Политика (10) Интернет комуникация (9) Гражданско право (9) Банково счетоводство (9) Мениджмънт проекти (9) Държавна власт и дър ... (8) Икономически теории (8) Интелектуална собств ... (8) Одитинг (7) Финансови пазари и и ... (7) Реклама и рекламна п ... (7) Анализ на фирма (7) Индустриален мениджмънт (7) Основи на икономичес ... (7) Логистика (7) Електронен бизнес (7) История на България (7) Количествени методи  ... (6) География на населен ... (6) История на държавата ... (6) Гражданско и семейно ... (5) Стопанска история (5) Финанси на фирмата (5) Теория на парите (5) Дистрибуционна политика (5) Глобализация и регио ... (5) Кризисен мениджмънт (5) Конституционно право (5) Управление на операц ... (4) Български език (4) Военни науки (4) Социална медицина и  ... (4) География (17) Наказателно право (4) Инвестиционен менидж ... (4) Икономическа и социа ... (4) Борси и борсови опер ... (3) Управление на качест ... (3) Организация и функци ... (3) Технически науки (24) Медицина (4) Култура и изкуство (3) Психология (3) Геология (2) Педагогика (2) Химия (1) Литература (1) Физика (1) Математика (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (403) Финансово-счетоводен (251) Международна икономи ... (193) Икономика на инфраст ... (167) Бизнес факултет (160) Управление и админис ... (138) Юридически (68) Икономика (56) Юридически факултет (41) Маркетинг и мениджмънт (41) Приложна информатика ... (27) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (20) икономика на човешки ... (19) Икономика на инфраст ... (18) Общоикономически фак ... (16) Финансово - счетоводен (15) Финансово счетоводен ... (15) Икономика на търговията (13) иконамика на инфраст ... (12) Финансово-счетоводен ... (12) ФСФ (11) Бизнес адмнинистрация (11) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) международни отношения (7) икономика и бизнес (7) Индустриален бизнес (7) Правен (6) Фнансово-счетоводен (6) Факултет Международн ... (6) Публични финанси (5) МИО (5) Бизнес и мениджмънт (5) застраховане и социа ... (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) международна и нацио ... (3) Икономически факултет (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Международна кономик ... (3) Регионално развитие (3) Национална и региона ... (3) Управление и адмистр ... (3) бизнес (2) Отделение "Факултати ... (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) ИИ (2) МИП (2) Факултет за стопанск ... (2) Финансов мвниджмънт (2) ФСК (2) АУ (2) Икономиика на инфрас ... (1) международни икономи ... (1) Международна политика (1) ПА (1) икономическа социология (1) Икономикс (1) Международна икономи ... (1) екология (1) ик (1) Факултет стопанско  ... (1) труд и социална защита (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Администрациа и упра ... (1) Общоикономи (1) СЧЕ (1) стопански (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) Икономика общество и ... (1) ФС (1) Международни отношен ... (1) Финансово -счетоводен (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (221) Счетоводство и контрол (118) Право (111) Международни икономи ... (101) Маркетинг (91) Бизнес икономика (75) Счетоводство (68) Икономика на отбрана ... (67) Бизнес администрация (65) Публична администрация (65) Застраховане и социа ... (64) Финанси (64) Икономика на търговията (53) икономика и бизнес (52) МИО (39) Управление на човешк ... (36) Администрация и упра ... (34) Международни отношения (33) Икономика на туризма (32) Макроикономика (29) Публични финанси (28) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Социология (18) Икономика на човешки ... (17) Политология (16) Финансов мениджмънт (16) Икономика на транспорта (16) Туризъм (15) Икономика с чуждоези ... (14) Икономика и организа ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Статистика и икономе ... (12) Икономическа социология (11) Аграрна икономика (10) Регионално развитие (10) Бизнес информатика (9) Икономика на съобщен ... (9) Финанси,счетоводство ... (9) Европеистика (8) Аграрен бизнес (7) Журналистика (6) Стопанска логистика (5) Журналистика и масмедии (5) Управление на междун ... (5) Международни финанси (4) Стопанско управление (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Връзки с обществеността (4) Предприемачество (4) Индустриален бизнес (4) Банково дело и между ... (4) - (3) журналистика и медии (3) Прогнозиране и плани ... (3) икономика общество и ... (3) Ikonomika (3) Политология/Междунар ... (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) Счетоводство и финан ... (3) Човешки ресурси (2) МО (2) finansi (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) финанси, счетоводств ... (2) Корпоративна сигурност (2) Бизнес админицтрация (2) Икономика на труда (2) Икономика на социалн ... (2) всички (2) право (2) politicheski nauki (2) Управление на проекти (2) Психология (2) Икономика на коопера ... (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Финаси, счетоводство ... (1) Връзки с общественос ... (1) Направление Икономика (1) геоикономика (1) публикацията не е из ... (1) Икономика и управлен ... (1) Икономика със специа ... (1) jurnalistika i medii (1) Икономика на недвижи ... (1) социология и антропо ... (1) Международен бизнес (1) фиансново-счетоводен (1) Приложна информатика (1) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (1) Обществени комуникац ... (1) икономика на отбраната (1) макроикономика и фин ... (1) Стратегическо управл ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 225 58

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
147 26

виж още преподаватели...