Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,839
·
3,660
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
964
·
1,423
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,345
·
1,361
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,145
·
1,103
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,303
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
8,021
·
2,160
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
670
·
759
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1531) Счетоводство (148) Маркетинг (139) Финанси (127) Право (125) Международни Отношен ... (78) Статистика (68) Мениджмънт (60) Туризъм (51) Информатика, ИТ (54) Европейска интеграция (47) Застрахователно дело (45) Международна икономика (42) Управление на човешк ... (41) Планиране и прогнози ... (41) Макроикономика (39) Полиция, отбрана, на ... (39) Публична администрация (38) Социална политика (37) Социология (36) Икономика на труда (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Икономика на предпри ... (27) Търговия (26) Основи на управлението (25) Политология (25) Икономика на Европей ... (24) Бизнес комуникации и ... (23) Банково дело (23) Реклама и PR (19) Екология (19) Управление на иновац ... (18) Стратегическо управл ... (18) Икономика на туризма (17) Журналистика (17) Транспорт (16) Цени и ценова политика (16) История (23) Демография (15) Финансово счетоводство (15) Геополитика (15) Икономическа социология (15) Организационно повед ... (14) Корпоративни финанси (13) Регионално развитие (13) Финансов контрол (13) Вещно право (12) Предприемачество (12) Данъчен контрол (12) Стопанска дейност на ... (12) Международни счетово ... (11) Управление на бизнес ... (11) Митническа политика (11) Управление на риска (11) Бизнес анализ (11) Агробизнес (11) Индустриална организ ... (11) Здравен мениджмънт (10) Административно право (10) Бизнес администрация (10) Политика (10) Мениджмънт проекти (9) Интернет комуникация (9) Банково счетоводство (9) Интелектуална собств ... (8) Гражданско право (8) Одитинг (7) Анализ на фирма (7) История на България (7) Финансови пазари и и ... (7) Реклама и рекламна п ... (7) Индустриален мениджмънт (7) Държавна власт и дър ... (7) Основи на икономичес ... (7) Логистика (7) Електронен бизнес (7) Икономически теории (7) Количествени методи  ... (6) История на държавата ... (6) География на населен ... (6) Финанси на фирмата (5) Глобализация и регио ... (5) Теория на парите (5) Дистрибуционна политика (5) Кризисен мениджмънт (5) Гражданско и семейно ... (5) Конституционно право (5) Стопанска история (5) Икономическа и социа ... (4) Военни науки (4) Български език (4) Социална медицина и  ... (4) Инвестиционен менидж ... (4) География (16) Наказателно право (4) Управление на операц ... (4) Борси и борсови опер ... (3) Организация и функци ... (3) Международни проекти (3) Технически науки (24) Медицина (4) Култура и изкуство (3) Психология (3) Педагогика (2) Геология (2) Физика (1) Математика (1) Химия (1) Литература (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (367) Финансово-счетоводен (247) Международна икономи ... (187) Икономика на инфраст ... (165) Бизнес факултет (158) Управление и админис ... (136) Юридически (66) Икономика (56) Маркетинг и мениджмънт (41) Юридически факултет (41) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (20) икономика на човешки ... (19) Икономика на инфраст ... (17) Общоикономически фак ... (16) Финансово - счетоводен (15) Финансово счетоводен ... (15) Финансово-счетоводен ... (12) иконамика на инфраст ... (12) Икономика на търговията (12) Бизнес адмнинистрация (11) ФСФ (10) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) международни отношения (7) икономика и бизнес (7) Индустриален бизнес (7) Правен (6) Факултет Международн ... (6) Фнансово-счетоводен (6) Публични финанси (5) МИО (5) застраховане и социа ... (5) Бизнес и мениджмънт (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) международна и нацио ... (3) Управление и адмистр ... (3) Икономически факултет (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Международна кономик ... (3) ФСК (2) АУ (2) бизнес (2) Регионално развитие (2) Отделение "Факултати ... (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) ИИ (2) МИП (2) Финансов мвниджмънт (2) Факултет за стопанск ... (2) Финансово -счетоводен (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) ПА (1) СЧЕ (1) икономическа социология (1) международни икономи ... (1) Международна политика (1) Икономикс (1) Международна икономи ... (1) Национална и региона ... (1) екология (1) ик (1) Икономика общество и ... (1) Факултет стопанско  ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) труд и социална защита (1) Общоикономи (1) Администрациа и упра ... (1) стопански (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) Международни отношен ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (201) Счетоводство и контрол (114) Право (109) Международни икономи ... (100) Маркетинг (89) Бизнес икономика (73) Счетоводство (67) Икономика на отбрана ... (65) Публична администрация (65) Застраховане и социа ... (64) Финанси (63) Бизнес администрация (63) икономика и бизнес (52) Икономика на търговията (51) МИО (39) Управление на човешк ... (36) Администрация и упра ... (34) Международни отношения (31) Икономика на туризма (30) Публични финанси (28) Макроикономика (27) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Политология (16) Финансов мениджмънт (16) Социология (16) Туризъм (14) Икономика с чуждоези ... (14) Икономика и организа ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Икономическа социология (11) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Бизнес информатика (9) Финанси,счетоводство ... (9) Икономика на съобщен ... (9) Регионално развитие (8) Европеистика (8) Аграрен бизнес (7) Журналистика (6) Стопанска логистика (5) Журналистика и масмедии (5) Управление на междун ... (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Предприемачество (4) Международни финанси (4) Банково дело и между ... (4) Индустриален бизнес (4) Стопанско управление (4) Прогнозиране и плани ... (3) Политология/Междунар ... (3) Ikonomika (3) икономика общество и ... (3) журналистика и медии (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) - (3) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) МО (2) finansi (2) всички (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) финанси, счетоводств ... (2) Бизнес админицтрация (2) Корпоративна сигурност (2) Икономика на труда (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) Управление на проекти (2) politicheski nauki (2) Психология (2) Икономика на коопера ... (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Човешки ресурси (2) публикацията не е из ... (1) Връзки с общественос ... (1) Направление Икономика (1) jurnalistika i medii (1) Икономика със специа ... (1) Икономика и управлен ... (1) Икономика на недвижи ... (1) фиансново-счетоводен (1) социология и антропо ... (1) планиране и прогнози ... (1) макроикономика и фин ... (1) Стратегическо управл ... (1) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (1) Мениджмънт на недвиж ... (1) основи на туризма (1) БА (1) УЧР (1) Обществени комуникац ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 198 52

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 440 62

виж още преподаватели...