Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,837
·
3,651
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
957
·
1,409
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,344
·
1,360
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,145
·
1,102
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,303
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
8,018
·
2,153
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
670
·
757
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1530) Счетоводство (148) Маркетинг (139) Финанси (127) Право (125) Международни Отношен ... (78) Статистика (68) Мениджмънт (60) Туризъм (51) Информатика, ИТ (54) Европейска интеграция (47) Застрахователно дело (45) Международна икономика (42) Планиране и прогнози ... (41) Управление на човешк ... (41) Макроикономика (39) Полиция, отбрана, на ... (39) Социална политика (37) Публична администрация (37) Социология (36) Икономика на труда (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Икономика на предпри ... (27) Търговия (26) Основи на управлението (25) Политология (25) Икономика на Европей ... (24) Бизнес комуникации и ... (23) Банково дело (23) Реклама и PR (19) Екология (19) Стратегическо управл ... (18) Управление на иновац ... (18) Журналистика (17) Икономика на туризма (17) Транспорт (16) Цени и ценова политика (16) Демография (15) Финансово счетоводство (15) Геополитика (15) Икономическа социология (15) История (23) Организационно повед ... (14) Корпоративни финанси (13) Регионално развитие (13) Финансов контрол (13) Предприемачество (12) Данъчен контрол (12) Стопанска дейност на ... (12) Управление на бизнес ... (11) Митническа политика (11) Управление на риска (11) Бизнес анализ (11) Агробизнес (11) Индустриална организ ... (11) Вещно право (11) Международни счетово ... (11) Здравен мениджмънт (10) Административно право (10) Бизнес администрация (10) Политика (10) Мениджмънт проекти (9) Интернет комуникация (9) Банково счетоводство (9) Интелектуална собств ... (8) Гражданско право (8) История на България (7) Финансови пазари и и ... (7) Реклама и рекламна п ... (7) Индустриален мениджмънт (7) Основи на икономичес ... (7) Държавна власт и дър ... (7) Логистика (7) Електронен бизнес (7) Икономически теории (7) Одитинг (7) Анализ на фирма (7) Количествени методи  ... (6) История на държавата ... (6) География на населен ... (6) Финанси на фирмата (5) Теория на парите (5) Глобализация и регио ... (5) Дистрибуционна политика (5) Кризисен мениджмънт (5) Гражданско и семейно ... (5) Конституционно право (5) Стопанска история (5) Военни науки (4) Български език (4) Социална медицина и  ... (4) Инвестиционен менидж ... (4) География (16) Наказателно право (4) Управление на операц ... (4) Икономическа и социа ... (4) Борси и борсови опер ... (3) Организация и функци ... (3) Международни проекти (3) Технически науки (24) Медицина (4) Култура и изкуство (3) Психология (3) Педагогика (2) Геология (2) Литература (1) Физика (1) Математика (1) Химия (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (367) Финансово-счетоводен (247) Международна икономи ... (187) Икономика на инфраст ... (165) Бизнес факултет (158) Управление и админис ... (135) Юридически (66) Икономика (56) Маркетинг и мениджмънт (41) Юридически факултет (40) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (20) икономика на човешки ... (19) Икономика на инфраст ... (17) Общоикономически фак ... (16) Финансово - счетоводен (15) Финансово счетоводен ... (15) иконамика на инфраст ... (12) Икономика на търговията (12) Финансово-счетоводен ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) ФСФ (10) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) международни отношения (7) икономика и бизнес (7) Индустриален бизнес (7) Правен (6) Факултет Международн ... (6) Фнансово-счетоводен (6) Публични финанси (5) МИО (5) застраховане и социа ... (5) Бизнес и мениджмънт (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) международна и нацио ... (3) Управление и адмистр ... (3) Икономически факултет (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Международна кономик ... (3) АУ (2) бизнес (2) Регионално развитие (2) Отделение "Факултати ... (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) ИИ (2) МИП (2) Финансов мвниджмънт (2) Факултет за стопанск ... (2) ФСК (2) Инфраструктура на от ... (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) СЧЕ (1) ПА (1) икономическа социология (1) международни икономи ... (1) Международна политика (1) Икономикс (1) Международна икономи ... (1) Икономика общество и ... (1) Национална и региона ... (1) екология (1) ик (1) Факултет стопанско  ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) труд и социална защита (1) Общоикономи (1) Администрациа и упра ... (1) стопански (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) Международни отношен ... (1) Финансово -счетоводен (1) Администрация и упра ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (201) Счетоводство и контрол (114) Право (108) Международни икономи ... (100) Маркетинг (89) Бизнес икономика (73) Счетоводство (67) Икономика на отбрана ... (65) Застраховане и социа ... (64) Публична администрация (64) Финанси (63) Бизнес администрация (63) икономика и бизнес (52) Икономика на търговията (51) МИО (39) Управление на човешк ... (36) Администрация и упра ... (34) Международни отношения (31) Икономика на туризма (30) Публични финанси (28) Макроикономика (27) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Политология (16) Финансов мениджмънт (16) Социология (16) Туризъм (14) Икономика с чуждоези ... (14) Икономика и организа ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Икономическа социология (11) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Бизнес информатика (9) Финанси,счетоводство ... (9) Икономика на съобщен ... (9) Регионално развитие (8) Европеистика (8) Аграрен бизнес (7) Журналистика (6) Журналистика и масмедии (5) Стопанска логистика (5) Управление на междун ... (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Предприемачество (4) Международни финанси (4) Индустриален бизнес (4) Банково дело и между ... (4) Стопанско управление (4) Прогнозиране и плани ... (3) Политология/Междунар ... (3) икономика общество и ... (3) Ikonomika (3) журналистика и медии (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) - (3) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) finansi (2) всички (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) финанси, счетоводств ... (2) Бизнес админицтрация (2) Корпоративна сигурност (2) Икономика на труда (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) Управление на проекти (2) politicheski nauki (2) Психология (2) Икономика на коопера ... (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Човешки ресурси (2) МО (2) Направление Икономика (1) jurnalistika i medii (1) Икономика със специа ... (1) Икономика и управлен ... (1) Икономика на недвижи ... (1) фиансново-счетоводен (1) социология и антропо ... (1) планиране и прогнози ... (1) макроикономика и фин ... (1) Стратегическо управл ... (1) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (1) Мениджмънт на недвиж ... (1) основи на туризма (1) БА (1) УЧР (1) Обществени комуникац ... (1) ИС (1) Управление на търгов ... (1) Международен бизнес (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 193 50

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
138 25

виж още преподаватели...