Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,811
·
3,574
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
938
·
1,392
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,327
·
1,327
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,138
·
1,091
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,292
·
1,917
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
8,003
·
2,109
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
665
·
749
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1502) Счетоводство (138) Маркетинг (138) Финанси (124) Право (120) Международни Отношен ... (77) Статистика (67) Мениджмънт (58) Туризъм (51) Информатика, ИТ (54) Европейска интеграция (47) Застрахователно дело (44) Международна икономика (42) Планиране и прогнози ... (41) Управление на човешк ... (41) Полиция, отбрана, на ... (39) Публична администрация (36) Социология (36) Макроикономика (36) Социална политика (35) Икономика на труда (35) Микроикономика (33) Икономически анализ (28) Икономика на предпри ... (27) Търговия (26) Основи на управлението (24) Икономика на Европей ... (24) Политология (24) Бизнес комуникации и ... (23) Банково дело (23) Екология (19) Реклама и PR (19) Стратегическо управл ... (18) Икономика на туризма (17) Управление на иновац ... (17) Журналистика (17) Цени и ценова политика (16) Транспорт (16) Геополитика (15) История (23) Демография (14) Регионално развитие (13) Финансово счетоводство (13) Икономическа социология (13) Организационно повед ... (13) Финансов контрол (13) Данъчен контрол (12) Стопанска дейност на ... (12) Предприемачество (12) Бизнес анализ (11) Управление на бизнес ... (11) Корпоративни финанси (11) Индустриална организ ... (11) Вещно право (11) Агробизнес (11) Административно право (10) Митническа политика (10) Политика (10) Международни счетово ... (10) Здравен мениджмънт (10) Банково счетоводство (9) Мениджмънт проекти (9) Управление на риска (9) Бизнес администрация (9) Интелектуална собств ... (8) Интернет комуникация (8) Гражданско право (8) Електронен бизнес (7) Икономически теории (7) Анализ на фирма (7) Финансови пазари и и ... (7) История на България (7) Държавна власт и дър ... (7) Логистика (7) География на населен ... (6) Одитинг (6) Реклама и рекламна п ... (6) Количествени методи  ... (6) Индустриален мениджмънт (6) Основи на икономичес ... (6) Финанси на фирмата (5) Стопанска история (5) Гражданско и семейно ... (5) Глобализация и регио ... (5) История на държавата ... (5) Кризисен мениджмънт (5) Наказателно право (4) География (16) Теория на парите (4) Управление на операц ... (4) Военни науки (4) Икономическа и социа ... (4) Дистрибуционна политика (4) Социална медицина и  ... (4) Конституционно право (4) Български език (4) Управление на социал ... (3) Философия (3) Организация и функци ... (3) Технически науки (24) Медицина (4) Психология (3) Култура и изкуство (2) Педагогика (2) Геология (2) Химия (1) Литература (1) Физика (1) Математика (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (361) Финансово-счетоводен (232) Международна икономи ... (185) Икономика на инфраст ... (164) Бизнес факултет (154) Управление и админис ... (131) Юридически (64) Икономика (54) Юридически факултет (40) Маркетинг и мениджмънт (39) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (21) икономика на човешки ... (18) Икономика на инфраст ... (16) Общоикономически фак ... (16) Финансово счетоводен ... (15) Финансово - счетоводен (14) Икономика на търговията (12) иконамика на инфраст ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) Финансово-счетоводен ... (11) Отраслово-икономически (10) ФСФ (10) Финансово -счетоводен (9) Индустриален бизнес (7) икономика и бизнес (7) международни отношения (7) Факултет Международн ... (6) застраховане и социа ... (5) Фнансово-счетоводен (5) Правен (5) Бизнес и мениджмънт (5) МИО (5) Публични финанси (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) Международна кономик ... (3) международна и нацио ... (3) Икономически факултет (3) Управление и адмистр ... (3) Международка икономи ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) общоикономически фак ... (3) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) ИИ (2) Финансов мвниджмънт (2) Факултет за стопанск ... (2) МИП (2) ФСК (2) АУ (2) бизнес (2) Отделение "Факултати ... (2) стопански (1) труд и социална защита (1) Факултет стопанско  ... (1) Администрациа и упра ... (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) Финансово -счетоводен (1) Международни отношен ... (1) ПА (1) Инфраструктура на от ... (1) Администрация и упра ... (1) Икономикс (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) икономическа социология (1) международни икономи ... (1) Международна икономи ... (1) Регионално развитие (1) Международна политика (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Национална и региона ... (1) Общоикономи (1) екология (1) ик (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (201) Счетоводство и контрол (107) Право (105) Международни икономи ... (100) Маркетинг (87) Бизнес икономика (72) Икономика на отбрана ... (65) Публична администрация (63) Застраховане и социа ... (63) Финанси (61) Бизнес администрация (60) Счетоводство (59) Икономика на търговията (51) икономика и бизнес (49) МИО (39) Управление на човешк ... (35) Администрация и упра ... (33) Международни отношения (31) Икономика на туризма (30) Публични финанси (28) Макроикономика (27) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Политология (15) Финансов мениджмънт (15) Социология (15) Икономика с чуждоези ... (14) Туризъм (14) Икономика и организа ... (13) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Икономическа социология (10) Икономика на съобщен ... (9) Бизнес информатика (9) Финанси,счетоводство ... (9) Европеистика (7) Аграрен бизнес (7) Регионално развитие (7) Журналистика (6) Журналистика и масмедии (5) Предприемачество (4) Банково дело и между ... (4) Управление на междун ... (4) Стопанско управление (4) Международни финанси (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Стопанска логистика (4) Ikonomika (3) - (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) журналистика и медии (3) Прогнозиране и плани ... (3) Политология/Междунар ... (3) Управление на проекти (2) Икономика на труда (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) politicheski nauki (2) Психология (2) икономика общество и ... (2) Икономика на коопера ... (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Човешки ресурси (2) МО (2) finansi (2) всички (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) Индустриален бизнес (2) финанси, счетоводств ... (2) Бизнес админицтрация (2) Корпоративна сигурност (2) бизнес информартика (1) СК (1) Икономическа психология (1) Икономическа търговия (1) Медии и обществени к ... (1) миo (1) ФСК (1) Застраховане (1) Информатика в бизнеса (1) публикацията не е из ... (1) макроикономика и фин ... (1) Финаси, счетоводство ... (1) jurnalistika i medii (1) Връзки с общественос ... (1) Мениджмънт на недвиж ... (1) Направление Икономика (1) Икономика със специа ... (1) Икономика и управлен ... (1) Стратегическо управл ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
162 43

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  3 години
120 21

виж още преподаватели...