Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,764
·
3,463
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
907
·
1,348
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,309
·
1,295
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,131
·
1,079
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,270
·
1,881
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
7,956
·
2,037
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД


Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1397) Маркетинг (131) Счетоводство (130) Финанси (122) Право (116) Международни Отношен ... (75) Статистика (66) Мениджмънт (57) Туризъм (50) Информатика, ИТ (52) Европейска интеграция (44) Застрахователно дело (43) Планиране и прогнози ... (41) Международна икономика (39) Полиция, отбрана, на ... (39) Управление на човешк ... (38) Макроикономика (35) Публична администрация (35) Социология (35) Икономика на труда (34) Социална политика (33) Микроикономика (32) Икономически анализ (27) Търговия (25) Икономика на предпри ... (25) Политология (24) Основи на управлението (24) Банково дело (23) Бизнес комуникации и ... (22) Икономика на Европей ... (19) Реклама и PR (18) Журналистика (17) Стратегическо управл ... (17) Екология (17) Транспорт (16) Управление на иновац ... (16) История (21) Цени и ценова политика (15) Демография (14) Икономика на туризма (13) Геополитика (13) Финансов контрол (13) Икономическа социология (13) Организационно повед ... (12) Финансово счетоводство (12) Стопанска дейност на ... (12) Бизнес анализ (11) Предприемачество (11) Индустриална организ ... (11) Корпоративни финанси (11) Вещно право (11) Агробизнес (11) Управление на бизнес ... (10) Политика (10) Регионално развитие (10) Административно право (10) Митническа политика (10) Международни счетово ... (10) Данъчен контрол (10) Бизнес администрация (9) Управление на риска (9) Здравен мениджмънт (9) Банково счетоводство (8) Гражданско право (8) Интелектуална собств ... (8) Мениджмънт проекти (8) Финансови пазари и и ... (7) Електронен бизнес (7) Логистика (7) Държавна власт и дър ... (7) Интернет комуникация (7) Реклама и рекламна п ... (6) Индустриален мениджмънт (6) Одитинг (6) Основи на икономичес ... (6) Икономически теории (6) Анализ на фирма (6) Количествени методи  ... (6) История на България (5) Финанси на фирмата (5) География на населен ... (5) Социална медицина и  ... (4) Гражданско и семейно ... (4) История на държавата ... (4) Глобализация и регио ... (4) Стопанска история (4) Икономическа и социа ... (4) Конституционно право (4) Наказателно право (4) География (15) Теория на парите (4) Български език (4) Дистрибуционна политика (4) Военни науки (4) Организация и функци ... (3) Философия (3) Кризисен мениджмънт (3) Управление на социал ... (3) Управление на операц ... (3) Технически науки (24) Медицина (4) Психология (3) Култура и изкуство (2) Педагогика (2) Геология (2) Химия (1) Физика (1) Математика (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (241) Финансово-счетоводен (225) Международна икономи ... (179) Икономика на инфраст ... (164) Бизнес факултет (153) Управление и админис ... (129) Юридически (61) Икономика (54) Юридически факултет (39) Маркетинг и мениджмънт (36) Приложна информатика ... (25) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (21) икономика на човешки ... (17) Общоикономически фак ... (16) Финансово счетоводен ... (15) Финансово - счетоводен (14) Икономика на инфраст ... (14) Икономика на търговията (12) иконамика на инфраст ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) Финансово-счетоводен ... (11) Отраслово-икономически (10) Финансово -счетоводен (9) ФСФ (9) икономика и бизнес (7) международни отношения (7) Индустриален бизнес (7) Факултет Международн ... (5) застраховане и социа ... (5) Бизнес и мениджмънт (5) Фнансово-счетоводен (5) Правен (5) Публични финанси (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) МИО (4) международна и нацио ... (3) Международна кономик ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Икономически факултет (3) Управление и адмистр ... (3) Международка икономи ... (3) общоикономически фак ... (3) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) Финансов мвниджмънт (2) ИИ (2) ФСК (2) Факултет за стопанск ... (2) МИП (2) АУ (2) бизнес (2) Отделение "Факултати ... (2) Факултет стопанско  ... (1) Администрациа и упра ... (1) ПА (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ФС (1) Икономикс (1) Инфраструктура на от ... (1) Финансово -счетоводен (1) Международни отношен ... (1) Администрация и упра ... (1) икономическа социология (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Международна икономи ... (1) международни икономи ... (1) Общоикономи (1) Национална и региона ... (1) Регионално развитие (1) Международна политика (1) стопански (1) труд и социална защита (1) екология (1) ик (1)
още факултети...

По Специалности

Счетоводство и контрол (104) Икономика (103) Право (101) Международни икономи ... (98) Маркетинг (78) Бизнес икономика (72) Икономика на отбрана ... (65) Застраховане и социа ... (62) Публична администрация (61) Бизнес администрация (60) Финанси (59) Счетоводство (57) икономика и бизнес (49) Икономика на търговията (49) МИО (39) Управление на човешк ... (34) Администрация и упра ... (33) Публични финанси (28) Икономика на туризма (28) Международни отношения (28) Макроикономика (26) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Политология (15) Социология (15) Финансов мениджмънт (15) Туризъм (14) Икономика и организа ... (13) Икономика с чуждоези ... (12) Политически науки (12) Икономика на интелек ... (12) Статистика и икономе ... (10) Аграрна икономика (10) Бизнес информатика (9) Икономическа социология (9) Икономика на съобщен ... (9) Финанси,счетоводство ... (8) Регионално развитие (7) Европеистика (7) Журналистика (6) Аграрен бизнес (6) Журналистика и масмедии (5) Стопанско управление (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Управление на междун ... (4) Стопанска логистика (4) Предприемачество (4) Банково дело и между ... (4) Банково дело (3) Екоикономика (3) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) Прогнозиране и плани ... (3) Ikonomika (3) Международни финанси (3) - (3) право (2) журналистика и медии (2) международни отношения (2) Психология (2) politicheski nauki (2) МО (2) Финанаси (2) Икономика на коопера ... (2) finansi (2) Човешки ресурси (2) Европейски бизнес и  ... (2) Индустриален бизнес (2) История на Междунаро ... (2) Бизнес админицтрация (2) финанси, счетоводств ... (2) Управление на проекти (2) Икономика на труда (2) Корпоративна сигурност (2) Политология/Междунар ... (2) Икономика на социалн ... (2) миo (1) Икономическа търговия (1) публикацията не е из ... (1) ФСК (1) всички (1) jurnalistika i medii (1) Финаси, счетоводство ... (1) Информатика в бизнеса (1) икономика общество и ... (1) Стратегическо управл ... (1) Връзки с общественос ... (1) основи на туризма (1) Икономика със специа ... (1) Направление Икономика (1) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (1) Икономика на недвижи ... (1) Икономика и управлен ... (1) БА (1) фиансново-счетоводен (1) бизнес информартика (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 89

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  3 години
95 16

виж още преподаватели...