Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Решени задачи

21 юни 2009
·
10
·
939
·
2,769
·
3,481
·
770
·
5

Задачи от казуса по спец курса по управленско счетоводство при Б.Йонкова...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
918
·
1,358
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Дистрибуционна политика на " Загорка" АД

02 юни 2008
·
61
·
11,141
·
2,310
·
1,299
·
385
·
3

Задача на дистрибуционната политика е оптималното организиране на системата за разпределение на продукта - за всеки потребител да се осигури стока, която да отговаря на неговите изисквания – естетически, функционални, технически, дизайнерски....
 

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

08 мар 2010
·
48
·
12,835
·
1,131
·
1,081
·
365
·
1

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
 

Задачи по управленско счетоводство - основен курс


Решени задачи по управленско счетоводство за магистри дистанционна форма на обучение в УНСС...
 

Сравнителна характеристика между НСС 1 и МСС 1, НСС 7 и МСС 7 и НСС 28 и МСС 28


Целите на международния счетоводен стандарт 1 (мсс 1)и националния счетоводен стандарт 1 (нсс 1) напълно се припокриват и при двата стандарта главната цел е да се определи база за представяне...
 

Българските традиции

10 май 2008
·
59
·
16,255
·
1,279
·
338
·
7

Всеки българин трябва да се гордее с традициите на народа си, да ги запазва и съхранява за следващите поколения. Но става все по-трудно да бъдат предадени за бъдещето...
 

Статистика - задачи

24 окт 2006
·
12
·
483
·
7,961
·
2,052
·
322
·
5

Решенията на няколко задачи по статистика от учебника за дистанционно обучение, за магистратура на неикономисти.
 

Ситуационен анализ ( SWOT анализ ) на "Мобилтел" ЕАД

15 май 2011
·
13
·
3,590
·
656
·
736
·
311

Материалът представлява курсова работа по маркетинг. Реализиран е популярният SWOT анализ...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (1483) Маркетинг (135) Счетоводство (134) Финанси (124) Право (116) Международни Отношен ... (76) Статистика (66) Мениджмънт (58) Туризъм (51) Информатика, ИТ (53) Европейска интеграция (45) Застрахователно дело (43) Международна икономика (42) Планиране и прогнози ... (41) Управление на човешк ... (39) Полиция, отбрана, на ... (39) Социология (36) Макроикономика (35) Социална политика (35) Публична администрация (35) Икономика на труда (34) Микроикономика (33) Икономика на предпри ... (27) Икономически анализ (27) Търговия (26) Основи на управлението (24) Икономика на Европей ... (24) Политология (24) Банково дело (23) Бизнес комуникации и ... (22) Реклама и PR (19) Екология (18) Стратегическо управл ... (18) Икономика на туризма (17) Управление на иновац ... (17) Журналистика (17) Транспорт (16) Геополитика (15) История (21) Цени и ценова политика (15) Демография (14) Организационно повед ... (13) Икономическа социология (13) Финансов контрол (13) Финансово счетоводство (12) Стопанска дейност на ... (12) Регионално развитие (12) Вещно право (11) Бизнес анализ (11) Предприемачество (11) Агробизнес (11) Управление на бизнес ... (11) Корпоративни финанси (11) Индустриална организ ... (11) Административно право (10) Международни счетово ... (10) Митническа политика (10) Политика (10) Здравен мениджмънт (10) Данъчен контрол (10) Бизнес администрация (9) Управление на риска (9) Мениджмънт проекти (9) Интелектуална собств ... (8) Интернет комуникация (8) Гражданско право (8) Банково счетоводство (8) Държавна власт и дър ... (7) Финансови пазари и и ... (7) Анализ на фирма (7) Логистика (7) Електронен бизнес (7) Икономически теории (6) Реклама и рекламна п ... (6) Индустриален мениджмънт (6) Количествени методи  ... (6) География на населен ... (6) Одитинг (6) Основи на икономичес ... (6) Глобализация и регио ... (5) Кризисен мениджмънт (5) Финанси на фирмата (5) История на България (5) Стопанска история (5) Военни науки (4) Наказателно право (4) Гражданско и семейно ... (4) География (16) Български език (4) Управление на операц ... (4) Теория на парите (4) Икономическа и социа ... (4) Дистрибуционна политика (4) Социална медицина и  ... (4) История на държавата ... (4) Конституционно право (4) Организация и функци ... (3) Борси и борсови опер ... (3) Международни проекти (3) Технически науки (24) Медицина (4) Психология (3) Култура и изкуство (2) Педагогика (2) Геология (2) Физика (1) Математика (1) Химия (1) Литература (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (353) Финансово-счетоводен (227) Международна икономи ... (180) Икономика на инфраст ... (164) Бизнес факултет (153) Управление и админис ... (129) Юридически (61) Икономика (54) Юридически факултет (39) Маркетинг и мениджмънт (37) Приложна информатика ... (26) “Управление и Админи ... (23) Управление и информа ... (21) икономика на човешки ... (17) Общоикономически фак ... (16) Икономика на инфраст ... (15) Финансово счетоводен ... (15) Финансово - счетоводен (14) Икономика на търговията (12) иконамика на инфраст ... (12) Бизнес адмнинистрация (11) Финансово-счетоводен ... (11) Отраслово-икономически (10) ФСФ (9) Финансово -счетоводен (9) Индустриален бизнес (7) икономика и бизнес (7) международни отношения (7) Публични финанси (5) Фнансово-счетоводен (5) Правен (5) Факултет Международн ... (5) Бизнес и мениджмънт (5) застраховане и социа ... (5) отрасловоикономическ ... (4) mejdunarodna ikonomi ... (4) Админист (4) МИО (4) общоикономически фак ... (3) международна и нацио ... (3) Международна кономик ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Икономически факултет (3) Управление и адмистр ... (3) Международка икономи ... (3) Отделение "Факултати ... (2) Международна икономи ... (2) Отрасловоикономически (2) Икономическа психология (2) Финансов мвниджмънт (2) ИИ (2) ФСК (2) Факултет за стопанск ... (2) МИП (2) АУ (2) бизнес (2) Общоикономи (1) Национална и региона ... (1) Регионално развитие (1) Международна политика (1) стопански (1) труд и социална защита (1) екология (1) ик (1) Факултет стопанско  ... (1) Администрациа и упра ... (1) Общо икономически (1) Приложна статистика (1) ПА (1) ФС (1) Икономикс (1) Инфраструктура на от ... (1) Финансово -счетоводен (1) Международни отношен ... (1) Администрация и упра ... (1) икономическа социология (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Международна икономи ... (1) международни икономи ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (200) Счетоводство и контрол (107) Право (101) Международни икономи ... (98) Маркетинг (85) Бизнес икономика (72) Икономика на отбрана ... (65) Застраховане и социа ... (62) Публична администрация (61) Бизнес администрация (60) Финанси (60) Счетоводство (57) Икономика на търговията (49) икономика и бизнес (49) МИО (39) Управление на човешк ... (34) Администрация и упра ... (33) Икономика на туризма (30) Международни отношения (29) Публични финанси (28) Макроикономика (26) Икономика на индустр ... (26) Финансов контрол (21) Икономика на човешки ... (17) Икономика на транспорта (16) Финансов мениджмънт (15) Политология (15) Социология (15) Туризъм (14) Икономика и организа ... (13) Икономика с чуждоези ... (12) Икономика на интелек ... (12) Политически науки (12) Статистика и икономе ... (11) Аграрна икономика (10) Икономическа социология (10) Икономика на съобщен ... (9) Бизнес информатика (9) Финанси,счетоводство ... (8) Регионално развитие (7) Европеистика (7) Аграрен бизнес (6) Журналистика (6) Журналистика и масмедии (5) Предприемачество (4) Банково дело и между ... (4) Стопанско управление (4) Поднаправеление "Ико ... (4) Международни финанси (4) Управление на междун ... (4) Стопанска логистика (4) Ikonomika (3) - (3) Банково дело (3) Екоикономика (3) Счетоводство и финан ... (3) Връзки с обществеността (3) Прогнозиране и плани ... (3) журналистика и медии (3) Управление на проекти (2) Икономика на труда (2) Корпоративна сигурност (2) Политология/Междунар ... (2) Икономика на социалн ... (2) право (2) Психология (2) politicheski nauki (2) международни отношения (2) Финанаси (2) Икономика на коопера ... (2) МО (2) Човешки ресурси (2) finansi (2) Европейски бизнес и  ... (2) История на Междунаро ... (2) Индустриален бизнес (2) Бизнес админицтрация (2) финанси, счетоводств ... (2) бизнес информартика (1) Управление на търгов ... (1) Обществени комуникац ... (1) СК (1) Медии и обществени к ... (1) Икономическа психология (1) миo (1) Икономическа търговия (1) макроикономика и фин ... (1) Застраховане (1) ФСК (1) всички (1) Мениджмънт на недвиж ... (1) публикацията не е из ... (1) Информатика в бизнеса (1) Финаси, счетоводство ... (1) jurnalistika i medii (1) Връзки с общественос ... (1) икономика общество и ... (1) Стратегическо управл ... (1) Икономика със специа ... (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
108

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 420 53

виж още преподаватели...