Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Теми за държавен изпит по публична администрация


Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация. Специфики в дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни аспекти на публичната администрация...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Данъчен контрол - всички лекции

01 фев 2012
·
173
·
37,962
·
951
·
1,305
·
623

Основни структурни звена, упражняващи данъчен контрол са: Главна дирекция на НАП, Териториалните дирекции на НАП, данъчни служби, данъчни бюра и Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения....
 

Лекции по теория на финансовия контрол

26 ное 2011
·
155
·
72,417
·
1,044
·
1,769
·
603

Всички лекции по Теория на финансовия контрол. УНСС...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в териториалното и административно устройсво на България и другите страни-членки на Европейския съюз


България осъществява социално-икономическа политика, която от една страна е насочена към развитие на напълно ефективна и конкурентна икономика, а от друга към интеграция в европейските структури....
 

Доклад за М-тел


Доклад, в който се разглеждат мисията, целите, вътрешната и външна среда, SWOT анализ, организационна структура, проблем, мотивационна теория и системата за вътрешен контрол в "Мобилтел" ЕАД...
 

анализ на финансовото състояние на фирма


Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ...
 

Електронна търговия в интернет


Дипломна работа по Електронна търговия, защитена през 2009 г. в УНСС...
 

Бизнес план на ТФ "Рила-Арт" ЕООД


Разработен бизнесплан за магистърска теза...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (2965) Маркетинг (325) Финанси (284) Счетоводство (179) Право (218) Мениджмънт (137) Международни Отношен ... (132) Планиране и прогнози ... (114) Социология (106) Статистика (101) Политология (96) Макроикономика (94) Управление на човешк ... (90) Информатика, ИТ (101) Търговия (85) Публична администрация (84) Екология (82) Европейска интеграция (78) Социална политика (76) Икономика на труда (74) Стопанска история (70) Застрахователно дело (67) Основи на управлението (65) Международна икономика (59) Икономически теории (57) Туризъм (56) Логистика (54) Банково дело (54) Полиция, отбрана, на ... (52) Икономика на предпри ... (50) Интелектуална собств ... (49) Цени и ценова политика (44) Бизнес комуникации и ... (41) Микроикономика (40) Корпоративни финанси (38) Икономически анализ (38) Организационно повед ... (37) История (47) Регионално развитие (34) Икономическа социология (31) Транспорт (31) Одитинг (31) Стратегическо управл ... (31) Демография (28) Финансов контрол (27) Управление на бизнес ... (22) Управление на иновац ... (22) Икономика на Европей ... (22) Журналистика (21) Финансови пазари и и ... (20) Агробизнес (20) Предприемачество (20) Данъчен контрол (19) Геополитика (18) Финансово счетоводство (18) Административно право (18) Политика (18) Анализ на фирма (17) Теория на парите (17) Количествени методи  ... (16) Инвестиционен менидж ... (16) Стопанска дейност на ... (16) Управление на риска (15) География (28) Бизнес анализ (14) Управление на продаж ... (14) Стокознание (13) Електронен бизнес (13) Икономика на туризма (13) Международно право (13) Бизнес администрация (13) Философия (23) Реклама и PR (13) Финанси на фирмата (12) Индустриална организ ... (12) Борси и борсови опер ... (12) История на България (12) Управление на качест ... (11) Здравен мениджмънт (11) Психология (24) Митническа политика (11) Наказателно право (11) Международни счетово ... (10) Банково счетоводство (10) Основи на икономичес ... (10) Интернет комуникация (9) Компютърни системи и ... (9) Мениджмънт проекти (9) Труд и трудови отно ... (9) Управление на операц ... (8) История на държавата ... (8) Индустриален мениджмънт (8) Държавна власт и дър ... (7) Инфраструктура на съ ... (7) Енергетика (7) Математика (9) Етика (7) Вещно право (7) Конфликтология (7) Технически науки (43) Медицина (7) Педагогика (5) Биология (4) Култура и изкуство (3) Селско стопанство (3) Литература (2) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1) Геология (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (630) Финансово-счетоводен (476) Международна икономи ... (409) Бизнес факултет (407) Управление и админис ... (366) Икономика на инфраст ... (305) Икономика (171) Юридически (90) Маркетинг и мениджмънт (90) Приложна информатика ... (65) икономика и бизнес (48) Юридически факултет (46) “Управление и Админи ... (39) Финансово счетоводен ... (37) Общоикономически фак ... (36) Финансово - счетоводен (35) Управление и информа ... (35) Икономика на търговията (34) икономика на човешки ... (29) Финансово-счетоводен ... (25) Икономика на инфраст ... (25) Финансово -счетоводен (23) иконамика на инфраст ... (21) МИП (20) Бизнес адмнинистрация (20) Международна икономи ... (20) общоикономически фак ... (15) Отраслово-икономически (15) Икономически факултет (14) Управление и адмистр ... (14) mejdunarodna ikonomi ... (13) Международка икономи ... (12) ФСФ (12) застраховане и социа ... (12) Индустриален бизнес (11) Финансов мвниджмънт (9) Фнансово-счетоводен (9) Публични финанси (8) Факултет за стопанск ... (8) Общо икономически (7) Международна политика (6) стопански (6) бизнес (6) екология (6) международни отношения (5) Факултет Международн ... (5) МИО (5) Админист (5) Отделение "Факултати ... (4) Международна кономик ... (4) ик (4) Международни отношен ... (4) Регионално развитие (4) ПИС (4) Икономикс (4) Бизнес и мениджмънт (3) Приложна статистика (3) Отрасловоикономически (3) Транспорт (3) ПА (3) Икономическа психология (3) llll (3) международни икономи ... (3) Финанси, счетоводств ... (3) Анализ на бизнес пла ... (3) ФСК (3) международна и нацио ... (3) adm (3) труд и социална защита (2) ИИ (2) Администрациа и упра ... (2) Стопанска логистика (2) Правен (2) ФС (2) АУ (2) МИО (2) ОБИ (2) 14123411 (1) Национална и региона ... (1) Икономика на отраслите (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Финансово -счетоводен (1) Икономика на инфраст ... (1) Админи (1) Общоикономи (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Admini (1) Администрация и упра ... (1) Фнансово-счетоводен (1) отрасловоикономическ ... (1) Международна икономи ... (1) Икономика на транспорта (1) Търговия (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (325) икономика и бизнес (242) Финанси (237) Маркетинг (220) Счетоводство и контрол (142) Международни икономи ... (138) Публична администрация (134) Бизнес администрация (134) Икономика на търговията (126) Право (126) Бизнес икономика (121) Счетоводство (105) МИО (88) Застраховане и социа ... (84) Макроикономика (81) Международни отношения (78) Администрация и упра ... (67) Финанси,счетоводство ... (61) Икономика на отбрана ... (57) Социология (52) Икономика и организа ... (50) Политически науки (48) Управление на човешк ... (40) Икономика на индустр ... (38) Аграрна икономика (36) Екоикономика (33) Икономика с чуждоези ... (33) Финансов контрол (33) Икономика на транспорта (32) Политология (31) Стопанска логистика (31) Политология/Междунар ... (29) Регионално развитие (29) Публични финанси (28) Икономика на туризма (28) Икономика на съобщен ... (27) Икономика на човешки ... (25) Европеистика (25) Икономика на недвижи ... (23) Журналистика (22) Финансов мениджмънт (22) Туризъм (21) Икономика на коопера ... (18) Предприемачество (18) Статистика и икономе ... (16) Икономическа социология (14) Бизнес информатика (12) всички (12) Аграрен бизнес (12) право (9) Икономика на интелек ... (9) Икономика на труда (8) Човешки ресурси (7) Поднаправеление "Ико ... (7) Икономика на социалн ... (7) МО (7) Застраховане (7) миo (6) Приложна информатика (6) Направление Икономика (6) Управление на проекти (6) журналистика и медии (5) MO (5) финанси, счетоводств ... (5) социология и антропо ... (4) СК (4) Прогнозиране и плани ... (4) Журналистика и масмедии (4) finansi (4) Управление на междун ... (4) Обща икономика (4) Банково дело (4) Международни финанси (4) Стопанско управление (3) Медии и журналистика (3) - (3) икономика и (3) Връзки с обществеността (3) Предприемачество и м ... (3) marketing (3) Икономика и управлен ... (3) Финанаси (3) Екология (2) иконимика и бизнес (2) Социална работа (2) ЗСД (2) Информатика в бизнеса (2) politicheski nauki (2) Ikonomika (2) История на Междунаро ... (2) международни отношения (2) Индустриален бизнес (2) фиансново-счетоводен (2) ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРО ... (2) Информатика (2) икомическа социология (2) икономическа логистика (1) Икономическа търговия (1)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 221 58

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
144 26

виж още преподаватели...