Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro


Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Периодично счетоводно отчитане pro

14 фев 2015
·
79
·
18,268
·
144
·
200.00 лв.

Периодичното счетоводно отчитане и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието...
 

Отчитане разходите за заплати на персонала pro

19 дек 2013
·
110
·
28,365
·
3
·
477
·
150.00 лв.

Проблемът за трудовото възнаграждение е един от най-актуалните въпроси днес. Това е въпрос, който засяга както работодателите, така и работниците...
 

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България pro

06 юни 2014
·
77
·
19,669
·
4
·
181
·
150.00 лв.

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма pro

21 сеп 2015
·
90
·
18,145
·
2
·
150.00 лв.

Магистърската теза е на тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма". Авторска разработка. Защитена е с оценка отличен 6 в УНСС...
 

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак pro


Една от “горещите точки” на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
 

Местно самоуправление pro

15 дек 2014
·
80
·
31,175
·
2
·
148
·
120.00 лв.

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
 

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език. pro

17 май 2014
·
51
·
19,297
·
2
·
133
·
1
·
100.00 лв.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш - стб...
 

Aнализиране, оценяване и управление на капиталовата адекватност pro

17 май 2014
·
64
·
19,129
·
1
·
100.00 лв.

Осъществявайки своята дейност, банките непрекъснато поемат рискове. една част от тези рискове могат да бъдат избегнати и управлявани от страна на банките, а друга не. през последните години вниманието на надзорните органи е насочено към създаване на...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5928) Маркетинг (654) Финанси (558) Счетоводство (384) Право (494) Международни Отношен ... (292) Мениджмънт (247) Социология (236) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (191) Информатика, ИТ (199) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (170) Публична администрация (170) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Търговия (148) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (118) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (85) Логистика (82) Икономическа социология (79) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (72) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (56) Икономика на Европей ... (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Финансов контрол (49) Финансово счетоводство (48) Управление на иновац ... (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Реклама и PR (40) Бизнес анализ (39) Митническа политика (36) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (62) Инвестиционен менидж ... (32) Философия (56) Икономика на туризма (32) Финансови пазари и и ... (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (28) Политика (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Теория на парите (25) Електронен бизнес (25) История на държавата ... (24) Международно право (23) Психология (51) Математика (27) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Наказателно право (20) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (20) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Хотелиерство (18) Международни счетово ... (18) Глобализация и регио ... (18) Гражданско право (17) История на България (17) Интернет комуникация (17) Държавна власт и дър ... (15) Римско частно право (15) Стокознание (15) Индустриален мениджмънт (15) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Компютърни системи и ... (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1234) Финансово-счетоводен (915) Бизнес факултет (783) Международна икономи ... (724) Икономика на инфраст ... (605) Управление и админис ... (594) Икономика (286) Юридически (234) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) икономика и бизнес (76) “Управление и Админи ... (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (55) Финансово - счетоводен (52) Икономика на инфраст ... (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Фнансово-счетоводен (20) Индустриален бизнес (19) Факултет Международн ... (18) МИО (18) общоикономически фак ... (18) застраховане и социа ... (18) Международка икономи ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) стопански (13) Международна политика (13) Финансов мвниджмънт (13) Публични финанси (12) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Общо икономически (9) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) екология (8) ик (8) ФСК (7) Икономическа психология (7) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Международни отношен ... (7) Анализ на бизнес пла ... (6) Админист (6) Национална и региона ... (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) Общоикономи (2) Стопанска логистика (2) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) СЧЕ (2) Админи (2) 14123411 (2) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (391) Маркетинг (371) Право (310) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (255) Бизнес икономика (241) Публична администрация (232) Икономика на търговията (230) Бизнес администрация (220) Счетоводство (192) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (139) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (84) Социология (83) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на туризма (57) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Публични финанси (52) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Европеистика (48) Регионално развитие (46) Екоикономика (44) Стопанска логистика (44) Политология/Междунар ... (39) Икономика на съобщен ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Туризъм (31) Аграрен бизнес (30) Предприемачество (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (27) Индустриален бизнес (22) всички (21) Икономика на коопера ... (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) право (15) Икономика на труда (15) Управление на междун ... (14) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (11) Застраховане (11) миo (11) Международни финанси (10) журналистика и медии (10) Приложна информатика (10) MO (10) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Банково дело (8) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Предприемачество и м ... (7) - (7) икономика и (6) Медии и журналистика (6) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика общество и ... (5) Икономика и управлен ... (5) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Социология, икономик ... (4) Икономическа търговия (4) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Връзки с обществеността (4) jurnalistika i medii (3) Екология (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 197 52

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
139 26

виж още преподаватели...