Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro

28 фев 2017
·
59
·
16,234
·
14
·
400.00 лв.

Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Периодично счетоводно отчитане pro

14 фев 2015
·
79
·
18,268
·
139
·
200.00 лв.

Периодичното счетоводно отчитане и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието...
 

Отчитане разходите за заплати на персонала pro

19 дек 2013
·
110
·
28,365
·
3
·
473
·
150.00 лв.

Проблемът за трудовото възнаграждение е един от най-актуалните въпроси днес. Това е въпрос, който засяга както работодателите, така и работниците...
 

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България pro

06 юни 2014
·
77
·
19,669
·
4
·
175
·
150.00 лв.

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма pro


Магистърската теза е на тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма". Авторска разработка. Защитена е с оценка отличен 6 в УНСС...
 

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак pro


Една от “горещите точки” на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
 

Местно самоуправление pro

15 дек 2014
·
80
·
31,175
·
2
·
141
·
120.00 лв.

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
 

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език. pro

17 май 2014
·
51
·
19,297
·
2
·
129
·
1
·
100.00 лв.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш - стб...
 

Aнализиране, оценяване и управление на капиталовата адекватност pro

17 май 2014
·
64
·
19,129
·
1
·
185
·
100.00 лв.

Осъществявайки своята дейност, банките непрекъснато поемат рискове. една част от тези рискове могат да бъдат избегнати и управлявани от страна на банките, а друга не. през последните години вниманието на надзорните органи е насочено към създаване на...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5862) Маркетинг (652) Финанси (549) Счетоводство (371) Право (486) Международни Отношен ... (286) Мениджмънт (244) Социология (234) Политология (216) Планиране и прогнози ... (212) Макроикономика (188) Информатика, ИТ (198) Икономика на труда (175) Статистика (173) Екология (169) Публична администрация (166) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Търговия (146) Социална политика (143) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (128) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (117) Международна икономика (99) Полиция, отбрана, на ... (95) Банково дело (94) Микроикономика (89) Интелектуална собств ... (85) Бизнес комуникации и ... (84) Логистика (78) Икономическа социология (77) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (70) Икономически анализ (66) Транспорт (66) Организационно повед ... (63) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (55) Икономика на Европей ... (55) Демография (51) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Финансов контрол (48) Управление на иновац ... (47) Управление на бизнес ... (46) Финансово счетоводство (46) Управление на риска (41) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Бизнес анализ (39) Реклама и PR (39) Предприемачество (35) Финанси на фирмата (34) География (61) Митническа политика (33) Философия (56) Икономика на туризма (32) Финансови пазари и и ... (31) Инвестиционен менидж ... (31) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Политика (27) Мениджмънт проекти (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (26) Теория на парите (24) Електронен бизнес (24) История на държавата ... (23) Психология (50) Международно право (23) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Математика (26) Банково счетоводство (21) Индустриална организ ... (20) Наказателно право (20) Количествени методи  ... (20) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Здравен мениджмънт (19) Вещно право (19) Глобализация и регио ... (18) Хотелиерство (18) Гражданско право (17) Интернет комуникация (17) История на България (17) Международни счетово ... (17) Стокознание (15) Римско частно право (15) Индустриален мениджмънт (15) Държавна власт и дър ... (14) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Компютърни системи и ... (13) Технически науки (88) Медицина (13) Педагогика (7) Култура и изкуство (6) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Геология (2) Чужди езици (2) Физика (2) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1) Хранително-вкусова п ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1219) Финансово-счетоводен (894) Бизнес факултет (775) Международна икономи ... (713) Икономика на инфраст ... (598) Управление и админис ... (584) Икономика (285) Юридически (229) Маркетинг и мениджмънт (155) Приложна информатика ... (115) Юридически факултет (89) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (75) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (54) Икономика на инфраст ... (51) Финансово - счетоводен (50) икономика на човешки ... (48) Бизнес адмнинистрация (37) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (32) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) застраховане и социа ... (18) общоикономически фак ... (18) Факултет Международн ... (18) МИО (18) Международка икономи ... (18) Фнансово-счетоводен (17) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (14) стопански (13) Финансов мвниджмънт (13) Международна политика (13) Икономикс (12) Факултет за стопанск ... (12) Публични финанси (12) Правен (11) отрасловоикономическ ... (10) международни отношения (10) Общо икономически (9) ПА (9) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) екология (8) ик (8) Икономическа психология (7) Транспорт (7) ПИС (7) ФСК (7) Международни отношен ... (7) Национална и региона ... (6) Анализ на бизнес пла ... (6) Регионално развитие (6) Админист (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) международна и нацио ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) икономическа социология (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Финансово -счетоводен (3) ИСК (3) Икономика на транспорта (3) Приложна статистика (3) Международна икономи ... (3) Общоикономи (2) Админи (2) Стопанска логистика (2) ИИ (2) 14123411 (2) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1) Икономика общество и ... (1) Фнансово-счетоводен (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (741) икономика и бизнес (405) Финанси (380) Маркетинг (366) Право (301) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (249) Бизнес икономика (240) Икономика на търговията (230) Публична администрация (227) Бизнес администрация (216) Счетоводство (182) Застраховане и социа ... (141) Администрация и упра ... (134) Международни отношения (132) МИО (129) Макроикономика (120) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (83) Социология (81) Политология (76) Икономика и организа ... (70) Икономика на индустр ... (65) Финансов контрол (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на транспорта (56) Икономика на туризма (55) Финансов мениджмънт (52) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (51) Публични финанси (51) Европеистика (47) Регионално развитие (45) Екоикономика (44) Стопанска логистика (42) Политология/Междунар ... (39) Икономика на съобщен ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (35) Журналистика (35) Туризъм (31) Предприемачество (29) Аграрен бизнес (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (26) всички (21) Индустриален бизнес (21) Икономика на коопера ... (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Икономика на труда (15) право (15) Направление Икономика (13) Управление на проекти (13) Управление на междун ... (13) Човешки ресурси (12) Застраховане (11) миo (11) Прогнозиране и плани ... (10) Международни финанси (10) Приложна информатика (10) MO (10) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) журналистика и медии (9) Банково дело (8) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) finansi (7) politicheski nauki (7) - (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) Предприемачество и м ... (7) МО (7) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Медии и журналистика (6) Ikonomika (6) икономика и (6) ФСК (5) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Социология, икономик ... (4) иконимика и бизнес (4) Икономическа търговия (4) Политическа икономия (4) Връзки с обществеността (4) Бизнес админицтрация (3) Медии и обществени к ... (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
176 48

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
128 24

виж още преподаватели...