Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro

28 фев 2017
·
59
·
16,234
·
18
·
400.00 лв.

Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Периодично счетоводно отчитане pro

14 фев 2015
·
79
·
18,268
·
152
·
200.00 лв.

Периодичното счетоводно отчитане и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието...
 

Отчитане разходите за заплати на персонала pro

19 дек 2013
·
110
·
28,365
·
3
·
478
·
150.00 лв.

Проблемът за трудовото възнаграждение е един от най-актуалните въпроси днес. Това е въпрос, който засяга както работодателите, така и работниците...
 

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България pro

06 юни 2014
·
77
·
19,669
·
4
·
182
·
150.00 лв.

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма pro

21 сеп 2015
·
90
·
18,145
·
2
·
150.00 лв.

Магистърската теза е на тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма". Авторска разработка. Защитена е с оценка отличен 6 в УНСС...
 

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак pro


Една от “горещите точки” на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
 

Местно самоуправление pro

15 дек 2014
·
80
·
31,175
·
2
·
151
·
120.00 лв.

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
 

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език. pro

17 май 2014
·
51
·
19,297
·
2
·
1
·
100.00 лв.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш - стб...
 

Aнализиране, оценяване и управление на капиталовата адекватност pro

17 май 2014
·
64
·
19,129
·
1
·
193
·
100.00 лв.

Осъществявайки своята дейност, банките непрекъснато поемат рискове. една част от тези рискове могат да бъдат избегнати и управлявани от страна на банките, а друга не. през последните години вниманието на надзорните органи е насочено към създаване на...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5939) Маркетинг (655) Финанси (560) Счетоводство (385) Право (495) Международни Отношен ... (293) Мениджмънт (247) Социология (237) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (192) Информатика, ИТ (201) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (171) Публична администрация (170) Търговия (149) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (119) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (86) Логистика (82) Икономическа социология (79) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (73) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (57) Икономика на Европей ... (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Финансов контрол (49) Финансово счетоводство (49) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Управление на иновац ... (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Реклама и PR (41) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Бизнес анализ (39) Митническа политика (37) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (63) Философия (56) Финансови пазари и и ... (32) Икономика на туризма (32) Инвестиционен менидж ... (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (29) Политика (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Теория на парите (25) Електронен бизнес (25) История на държавата ... (24) Психология (52) Международно право (23) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Математика (27) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (20) Наказателно право (20) Гражданско право (19) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Хотелиерство (18) Глобализация и регио ... (18) Международни счетово ... (18) История на България (17) Интернет комуникация (17) Държавна власт и дър ... (15) Римско частно право (15) Стокознание (15) Управление на операц ... (15) Индустриален мениджмънт (15) Труд и трудови отно ... (14) Конфликтология (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Геология (2) Чужди езици (2) Физика (2) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1) Хранително-вкусова п ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1235) Финансово-счетоводен (922) Бизнес факултет (787) Международна икономи ... (727) Икономика на инфраст ... (606) Управление и админис ... (597) Икономика (286) Юридически (236) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (56) Икономика на инфраст ... (52) Финансово - счетоводен (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (29) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Фнансово-счетоводен (20) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) Международка икономи ... (18) Факултет Международн ... (18) общоикономически фак ... (18) МИО (18) застраховане и социа ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Международна политика (13) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) Публични финанси (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) Общо икономически (9) ик (8) екология (8) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Админист (6) Национална и региона ... (6) Анализ на бизнес пла ... (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Стопанска логистика (2) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) 14123411 (2) Админи (2) СЧЕ (2) Общоикономи (2) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1) Икономиика на инфрас ... (1) Фнансово-счетоводен (1) свободен факултет (1) Икономика на инфраст ... (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (394) Маркетинг (371) Право (312) Международни икономи ... (293) Счетоводство и контрол (259) Бизнес икономика (243) Публична администрация (232) Икономика на търговията (231) Бизнес администрация (221) Счетоводство (193) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (140) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Социология (84) Управление на човешк ... (84) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика на туризма (58) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Публични финанси (52) Европеистика (48) Регионално развитие (47) Стопанска логистика (44) Екоикономика (44) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Аграрен бизнес (31) Туризъм (31) Предприемачество (29) Икономическа социология (27) Статистика и икономе ... (27) Индустриален бизнес (22) Икономика на коопера ... (21) всички (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Управление на междун ... (15) право (15) Икономика на труда (15) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (12) Застраховане (11) миo (11) Приложна информатика (10) MO (10) Международни финанси (10) журналистика и медии (10) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Финаси, счетоводство ... (9) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Банково дело (8) Предприемачество и м ... (7) - (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) Медии и журналистика (6) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Връзки с обществеността (5) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Социология, икономик ... (4) Икономическа търговия (4) Корпоративна сигурност (3) Социална работа (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 221 58

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
144 26

виж още преподаватели...