Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro

28 фев 2017
·
59
·
16,234
·
13
·
400.00 лв.

Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Периодично счетоводно отчитане pro

14 фев 2015
·
79
·
18,268
·
131
·
200.00 лв.

Периодичното счетоводно отчитане и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието...
 

Отчитане разходите за заплати на персонала pro

19 дек 2013
·
110
·
28,365
·
3
·
465
·
150.00 лв.

Проблемът за трудовото възнаграждение е един от най-актуалните въпроси днес. Това е въпрос, който засяга както работодателите, така и работниците...
 

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България pro

06 юни 2014
·
77
·
19,669
·
2
·
165
·
150.00 лв.

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма pro


Магистърската теза е на тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма". Авторска разработка. Защитена е с оценка отличен 6 в УНСС...
 

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак pro


Една от “горещите точки” на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
 

Местно самоуправление pro

15 дек 2014
·
80
·
31,175
·
2
·
132
·
120.00 лв.

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
 

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език. pro

17 май 2014
·
51
·
19,297
·
2
·
125
·
1
·
100.00 лв.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш - стб...
 

Aнализиране, оценяване и управление на капиталовата адекватност pro

17 май 2014
·
64
·
19,129
·
1
·
183
·
100.00 лв.

Осъществявайки своята дейност, банките непрекъснато поемат рискове. една част от тези рискове могат да бъдат избегнати и управлявани от страна на банките, а друга не. през последните години вниманието на надзорните органи е насочено към създаване на...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5807) Маркетинг (644) Финанси (544) Счетоводство (367) Право (476) Международни Отношен ... (283) Мениджмънт (242) Социология (233) Политология (215) Планиране и прогнози ... (211) Макроикономика (184) Информатика, ИТ (197) Икономика на труда (174) Статистика (172) Екология (169) Публична администрация (164) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (148) Търговия (145) Социална политика (142) Стопанска история (140) Основи на управлението (134) Застрахователно дело (128) Икономика на предпри ... (120) Икономически теории (118) Туризъм (117) Международна икономика (95) Банково дело (93) Полиция, отбрана, на ... (91) Микроикономика (89) Интелектуална собств ... (84) Бизнес комуникации и ... (83) Логистика (77) Икономическа социология (75) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (68) Икономически анализ (66) Транспорт (64) История (81) Организационно повед ... (61) Одитинг (58) Регионално развитие (55) Икономика на Европей ... (55) Демография (51) Стратегическо управл ... (50) Журналистика (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (48) Финансов контрол (47) Управление на иновац ... (46) Управление на бизнес ... (44) Финансово счетоводство (42) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Управление на риска (40) Бизнес анализ (39) Реклама и PR (39) Предприемачество (33) Финанси на фирмата (33) География (59) Митническа политика (32) Философия (56) Финансови пазари и и ... (31) Административно право (30) Инвестиционен менидж ... (29) Икономика на туризма (29) Основи на икономичес ... (29) Мениджмънт проекти (27) Анализ на фирма (27) Политика (27) Бизнес администрация (26) Теория на парите (24) Електронен бизнес (24) Психология (50) Управление на продаж ... (22) Международно право (22) Управление на качест ... (22) Математика (26) Наказателно право (21) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Банково счетоводство (20) Борси и борсови опер ... (19) Вещно право (19) Здравен мениджмънт (19) История на държавата ... (19) Реклама и рекламна п ... (18) Глобализация и регио ... (18) Хотелиерство (18) Гражданско право (17) Международни счетово ... (17) Интернет комуникация (16) История на България (16) Римско частно право (15) Стокознание (15) Труд и трудови отно ... (14) Държавна власт и дър ... (14) Индустриален мениджмънт (14) Управление на операц ... (14) Етика (13) Технически науки (86) Медицина (13) Педагогика (7) Култура и изкуство (6) Селско стопанство (5) Литература (4) Биология (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1201) Финансово-счетоводен (878) Бизнес факултет (766) Международна икономи ... (705) Икономика на инфраст ... (590) Управление и админис ... (580) Икономика (284) Юридически (220) Маркетинг и мениджмънт (153) Приложна информатика ... (115) Юридически факултет (88) “Управление и Админи ... (75) икономика и бизнес (74) Общоикономически фак ... (59) Управление и информа ... (58) Финансово счетоводен ... (57) Икономика на търговията (54) Финансово - счетоводен (50) Икономика на инфраст ... (48) икономика на човешки ... (47) Бизнес адмнинистрация (37) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (32) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) застраховане и социа ... (18) Международка икономи ... (18) общоикономически фак ... (18) Фнансово-счетоводен (17) МИО (17) Икономически факултет (17) Факултет Международн ... (17) Финанси, счетоводств ... (13) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Международна политика (13) Факултет за стопанск ... (12) Публични финанси (12) Икономикс (11) Правен (10) отрасловоикономическ ... (10) международни отношения (10) бизнес (9) Общо икономически (9) ПА (9) Бизнес и мениджмънт (9) екология (8) ик (8) ФСК (7) Икономическа психология (7) Международни отношен ... (7) Транспорт (7) ПИС (7) Админист (6) Анализ на бизнес пла ... (6) Регионално развитие (6) Международна кономик ... (5) труд и социална защита (5) ОБИ (4) Отрасловоикономически (4) икономическа социология (4) МИО (4) adm (4) Администрациа и упра ... (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) международна и нацио ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Международна икономи ... (3) Приложна статистика (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Финансово -счетоводен (3) ИСК (3) Икономика на транспорта (3) 14123411 (2) ИИ (2) Общоикономи (2) Национална и региона ... (2) Стопанска логистика (2) Admini (1) Факултет стопанско  ... (1) свободен факултет (1) Фнансово-счетоводен (1) Икономика на инфраст ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Администрация и упра ... (1) Икономика общество и ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (732) икономика и бизнес (404) Финанси (372) Маркетинг (362) Право (290) Международни икономи ... (287) Счетоводство и контрол (245) Бизнес икономика (235) Икономика на търговията (228) Публична администрация (225) Бизнес администрация (214) Счетоводство (179) Застраховане и социа ... (140) Администрация и упра ... (134) Международни отношения (131) МИО (129) Макроикономика (120) Икономика на отбрана ... (114) Финанси,счетоводство ... (96) Политически науки (87) Управление на човешк ... (82) Социология (81) Политология (76) Икономика и организа ... (70) Икономика на индустр ... (65) Финансов контрол (65) Икономика с чуждоези ... (57) Икономика на транспорта (55) Икономика на туризма (53) Финансов мениджмънт (52) Аграрна икономика (52) Публични финанси (51) Икономика на човешки ... (49) Европеистика (46) Регионално развитие (43) Екоикономика (43) Стопанска логистика (40) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (38) Икономика на недвижи ... (37) Журналистика (35) Бизнес информатика (34) Туризъм (30) Предприемачество (29) Аграрен бизнес (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (26) Икономика на коопера ... (21) всички (20) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Индустриален бизнес (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Икономика на труда (15) право (14) Направление Икономика (13) Управление на проекти (13) Управление на междун ... (13) Човешки ресурси (12) Застраховане (11) миo (11) MO (10) Прогнозиране и плани ... (10) Международни финанси (10) Приложна информатика (10) Финаси, счетоводство ... (9) журналистика и медии (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) финанси, счетоводств ... (8) Банково дело (8) Обща икономика (8) Стопанско управление (8) - (7) Икономика и инфрастр ... (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Счетоводство и финан ... (6) икономика и (6) Ikonomika (6) Предприемачество и м ... (6) Медии и журналистика (6) Психология (6) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) ФСК (5) Икономика и управлен ... (5) иконимика и бизнес (4) Социология, икономик ... (4) икономика общество и ... (4) Икономическа търговия (4) Социална работа (3) Финанаси (3) Връзки с обществеността (3) jurnalistika i medii (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
155 43

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 428 57

виж още преподаватели...