Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro


Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Периодично счетоводно отчитане pro

14 фев 2015
·
79
·
18,268
·
200.00 лв.

Периодичното счетоводно отчитане и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието...
 

Отчитане разходите за заплати на персонала pro


Проблемът за трудовото възнаграждение е един от най-актуалните въпроси днес. Това е въпрос, който засяга както работодателите, така и работниците...
 

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България pro

06 юни 2014
·
77
·
19,669
·
4
·
181
·
150.00 лв.

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
 

Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма pro

21 сеп 2015
·
90
·
18,145
·
2
·
292
·
150.00 лв.

Магистърската теза е на тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в търговията по пример на търговска фирма". Авторска разработка. Защитена е с оценка отличен 6 в УНСС...
 

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак pro


Една от “горещите точки” на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
 

Местно самоуправление pro

15 дек 2014
·
80
·
31,175
·
2
·
149
·
120.00 лв.

Местната власт е съществен елемент от демократичната политическа система. изборът на адекватен към конкретните условия модел за местно самоуправление е едно от ключовите условия за съвременната демократизация...
 

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език. pro

17 май 2014
·
51
·
19,297
·
2
·
137
·
1
·
100.00 лв.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш - стб...
 

Aнализиране, оценяване и управление на капиталовата адекватност pro

17 май 2014
·
64
·
19,129
·
1
·
192
·
100.00 лв.

Осъществявайки своята дейност, банките непрекъснато поемат рискове. една част от тези рискове могат да бъдат избегнати и управлявани от страна на банките, а друга не. през последните години вниманието на надзорните органи е насочено към създаване на...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5930) Маркетинг (654) Финанси (558) Счетоводство (384) Право (494) Международни Отношен ... (292) Мениджмънт (247) Социология (236) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (191) Информатика, ИТ (201) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (170) Публична администрация (170) Европейска интеграция (149) Търговия (149) Управление на човешк ... (149) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (118) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (85) Логистика (82) Икономическа социология (79) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (72) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Икономика на Европей ... (56) Регионално развитие (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Финансов контрол (49) Управление на иновац ... (48) Финансово счетоводство (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Стопанска дейност на ... (41) Реклама и PR (41) Агробизнес (40) Бизнес анализ (39) Митническа политика (36) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (62) Финансови пазари и и ... (32) Философия (56) Инвестиционен менидж ... (32) Икономика на туризма (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (29) Бизнес администрация (27) Политика (27) Анализ на фирма (27) Електронен бизнес (25) Теория на парите (25) История на държавата ... (24) Международно право (23) Психология (51) Математика (27) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Вещно право (20) Наказателно право (20) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Реклама и рекламна п ... (19) Борси и борсови опер ... (19) Международни счетово ... (18) Глобализация и регио ... (18) Гражданско право (18) Хотелиерство (18) Интернет комуникация (17) История на България (17) Стокознание (15) Индустриален мениджмънт (15) Държавна власт и дър ... (15) Римско частно право (15) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Икономика и мениджмъ ... (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Геология (2) Чужди езици (2) Физика (2) Автоматика, изчислит ... (1) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1234) Финансово-счетоводен (915) Бизнес факултет (783) Международна икономи ... (724) Икономика на инфраст ... (605) Управление и админис ... (595) Икономика (286) Юридически (234) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (56) Финансово - счетоводен (52) Икономика на инфраст ... (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Фнансово-счетоводен (20) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) Международка икономи ... (18) Факултет Международн ... (18) МИО (18) общоикономически фак ... (18) застраховане и социа ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) стопански (13) Международна политика (13) Финансов мвниджмънт (13) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) Публични финанси (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) Общо икономически (9) екология (8) ик (8) ПИС (7) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Регионално развитие (7) Транспорт (7) Админист (6) Национална и региона ... (6) Анализ на бизнес пла ... (6) Международна кономик ... (5) труд и социална защита (5) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Икономика на транспорта (3) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) СЧЕ (2) Админи (2) 14123411 (2) Общоикономи (2) Стопанска логистика (2) Admini (1) Фнансово-счетоводен (1) свободен факултет (1) Икономика на инфраст ... (1) Администрация и упра ... (1) Икономиика на инфрас ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (391) Маркетинг (371) Право (310) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (255) Бизнес икономика (241) Публична администрация (232) Икономика на търговията (231) Бизнес администрация (220) Счетоводство (192) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (139) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (84) Социология (83) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на туризма (57) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Публични финанси (52) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Европеистика (48) Регионално развитие (46) Стопанска логистика (44) Екоикономика (44) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Туризъм (31) Аграрен бизнес (30) Предприемачество (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (27) Индустриален бизнес (22) Икономика на коопера ... (21) всички (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) право (15) Икономика на труда (15) Управление на междун ... (14) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (12) Застраховане (11) миo (11) журналистика и медии (10) Приложна информатика (10) MO (10) Международни финанси (10) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Банково дело (8) Стопанско управление (8) - (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Предприемачество и м ... (7) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) Медии и журналистика (6) Психология (6) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Връзки с обществеността (5) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Социология, икономик ... (4) Икономическа търговия (4) Социална работа (3) Финанаси (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 205 53

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 442 63

виж още преподаватели...