Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
16
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
687
·
1,044
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5836) Маркетинг (650) Финанси (547) Счетоводство (369) Право (482) Международни Отношен ... (286) Мениджмънт (242) Социология (234) Политология (216) Планиране и прогнози ... (211) Макроикономика (185) Информатика, ИТ (197) Икономика на труда (175) Статистика (173) Екология (169) Публична администрация (164) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Търговия (146) Социална политика (143) Стопанска история (140) Основи на управлението (134) Застрахователно дело (128) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (117) Международна икономика (96) Банково дело (94) Полиция, отбрана, на ... (91) Микроикономика (89) Интелектуална собств ... (85) Бизнес комуникации и ... (84) Икономическа социология (77) Логистика (77) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (68) Икономически анализ (66) Транспорт (66) История (83) Организационно повед ... (62) Одитинг (58) Икономика на Европей ... (55) Регионално развитие (55) Демография (51) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (48) Финансов контрол (47) Управление на иновац ... (46) Управление на бизнес ... (44) Финансово счетоводство (44) Стопанска дейност на ... (41) Управление на риска (40) Агробизнес (40) Бизнес анализ (39) Реклама и PR (39) Предприемачество (34) Финанси на фирмата (34) География (61) Митническа политика (33) Философия (56) Финансови пазари и и ... (31) Административно право (30) Инвестиционен менидж ... (30) Икономика на туризма (30) Основи на икономичес ... (29) Политика (27) Анализ на фирма (27) Мениджмънт проекти (27) Бизнес администрация (26) Електронен бизнес (24) Теория на парите (24) Международно право (23) Психология (50) Математика (26) Управление на продаж ... (22) Управление на качест ... (22) История на държавата ... (22) Банково счетоводство (21) Наказателно право (20) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (19) Борси и борсови опер ... (19) Здравен мениджмънт (19) Глобализация и регио ... (18) Реклама и рекламна п ... (18) Хотелиерство (18) Международни счетово ... (17) Гражданско право (17) История на България (17) Интернет комуникация (16) Стокознание (15) Римско частно право (15) Труд и трудови отно ... (14) Държавна власт и дър ... (14) Управление на операц ... (14) Индустриален мениджмънт (14) Икономика и мениджмъ ... (13) Технически науки (88) Медицина (13) Педагогика (7) Култура и изкуство (6) Селско стопанство (5) Литература (4) Биология (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1212) Финансово-счетоводен (889) Бизнес факултет (772) Международна икономи ... (710) Икономика на инфраст ... (594) Управление и админис ... (580) Икономика (284) Юридически (226) Маркетинг и мениджмънт (153) Приложна информатика ... (115) Юридически факултет (89) “Управление и Админи ... (75) икономика и бизнес (74) Общоикономически фак ... (59) Управление и информа ... (58) Финансово счетоводен ... (57) Икономика на търговията (54) Икономика на инфраст ... (50) Финансово - счетоводен (50) икономика на човешки ... (47) Бизнес адмнинистрация (37) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (32) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) застраховане и социа ... (18) Факултет Международн ... (18) МИО (18) Международка икономи ... (18) общоикономически фак ... (18) Фнансово-счетоводен (17) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (14) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Международна политика (13) Факултет за стопанск ... (12) Икономикс (12) Публични финанси (12) Правен (10) отрасловоикономическ ... (10) международни отношения (10) бизнес (9) Общо икономически (9) ПА (9) Бизнес и мениджмънт (9) екология (8) ик (8) ФСК (7) Икономическа психология (7) Международни отношен ... (7) Транспорт (7) ПИС (7) Админист (6) Анализ на бизнес пла ... (6) Регионално развитие (6) Международна кономик ... (5) труд и социална защита (5) ОБИ (4) Отрасловоикономически (4) икономическа социология (4) МИО (4) adm (4) Администрациа и упра ... (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) международна и нацио ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Международна икономи ... (3) Приложна статистика (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Финансово -счетоводен (3) ИСК (3) Икономика на транспорта (3) Админи (2) 14123411 (2) ИИ (2) Общоикономи (2) Национална и региона ... (2) Стопанска логистика (2) Admini (1) свободен факултет (1) Фнансово-счетоводен (1) Икономика на инфраст ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Администрация и упра ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) Икономика общество и ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (740) икономика и бизнес (404) Финанси (378) Маркетинг (363) Право (297) Международни икономи ... (289) Счетоводство и контрол (247) Бизнес икономика (238) Икономика на търговията (229) Публична администрация (227) Бизнес администрация (214) Счетоводство (181) Застраховане и социа ... (140) Администрация и упра ... (134) Международни отношения (132) МИО (129) Макроикономика (120) Икономика на отбрана ... (114) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (82) Социология (81) Политология (76) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (65) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на транспорта (56) Икономика на туризма (53) Аграрна икономика (52) Финансов мениджмънт (52) Публични финанси (51) Икономика на човешки ... (50) Европеистика (47) Екоикономика (44) Регионално развитие (43) Стопанска логистика (41) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Журналистика (35) Бизнес информатика (34) Туризъм (31) Предприемачество (29) Аграрен бизнес (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (26) всички (21) Икономика на коопера ... (21) Индустриален бизнес (19) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) право (15) Икономика на труда (15) Направление Икономика (13) Управление на междун ... (13) Управление на проекти (13) Човешки ресурси (12) Застраховане (11) миo (11) Приложна информатика (10) MO (10) Прогнозиране и плани ... (10) Международни финанси (10) журналистика и медии (9) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Икономика и инфрастр ... (8) финанси, счетоводств ... (8) Обща икономика (8) Банково дело (8) Стопанско управление (8) - (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) Предприемачество и м ... (6) Психология (6) Медии и журналистика (6) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Икономика и управлен ... (5) Икономическа търговия (4) Връзки с обществеността (4) икономика общество и ... (4) Социология, икономик ... (4) Политическа икономия (4) иконимика и бизнес (4) Социална работа (3) Финанаси (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
168 44

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
125 22

виж още преподаватели...