Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
16
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
673
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5798) Маркетинг (643) Финанси (544) Счетоводство (367) Право (474) Международни Отношен ... (282) Мениджмънт (242) Социология (233) Политология (215) Планиране и прогнози ... (210) Макроикономика (183) Информатика, ИТ (197) Икономика на труда (174) Статистика (172) Екология (169) Публична администрация (163) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (148) Търговия (145) Социална политика (142) Стопанска история (140) Основи на управлението (134) Застрахователно дело (128) Икономика на предпри ... (119) Икономически теории (118) Туризъм (116) Международна икономика (95) Банково дело (93) Полиция, отбрана, на ... (91) Микроикономика (89) Интелектуална собств ... (84) Бизнес комуникации и ... (83) Логистика (77) Икономическа социология (75) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (68) Икономически анализ (66) Транспорт (64) История (81) Организационно повед ... (61) Одитинг (57) Регионално развитие (55) Икономика на Европей ... (55) Демография (51) Журналистика (50) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Финансов контрол (47) Данъчен контрол (47) Управление на иновац ... (46) Управление на бизнес ... (44) Финансово счетоводство (42) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Управление на риска (40) Бизнес анализ (39) Реклама и PR (39) Финанси на фирмата (33) Предприемачество (33) География (59) Философия (56) Митническа политика (32) Финансови пазари и и ... (31) Административно право (30) Икономика на туризма (29) Основи на икономичес ... (29) Инвестиционен менидж ... (29) Анализ на фирма (27) Политика (27) Мениджмънт проекти (27) Бизнес администрация (26) Теория на парите (24) Електронен бизнес (24) Психология (50) Управление на качест ... (22) Международно право (22) Математика (26) Управление на продаж ... (22) Наказателно право (21) Количествени методи  ... (20) Банково счетоводство (20) Индустриална организ ... (20) Здравен мениджмънт (19) История на държавата ... (19) Борси и борсови опер ... (19) Вещно право (19) Глобализация и регио ... (18) Хотелиерство (18) Реклама и рекламна п ... (18) Международни счетово ... (17) Гражданско право (16) История на България (16) Интернет комуникация (16) Римско частно право (15) Стокознание (15) Държавна власт и дър ... (14) Индустриален мениджмънт (14) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Етика (13) Технически науки (86) Медицина (13) Педагогика (7) Култура и изкуство (6) Селско стопанство (5) Биология (4) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1199) Финансово-счетоводен (877) Бизнес факултет (765) Международна икономи ... (704) Икономика на инфраст ... (589) Управление и админис ... (579) Икономика (283) Юридически (220) Маркетинг и мениджмънт (153) Приложна информатика ... (115) Юридически факултет (86) “Управление и Админи ... (75) икономика и бизнес (74) Общоикономически фак ... (59) Управление и информа ... (58) Финансово счетоводен ... (57) Икономика на търговията (54) Финансово - счетоводен (50) Икономика на инфраст ... (48) икономика на човешки ... (47) Бизнес адмнинистрация (37) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (32) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) МИП (27) ФСФ (26) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) застраховане и социа ... (18) Международка икономи ... (18) общоикономически фак ... (18) Фнансово-счетоводен (17) МИО (17) Факултет Международн ... (17) Икономически факултет (17) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Международна политика (13) Финанси, счетоводств ... (13) Факултет за стопанск ... (12) Публични финанси (12) Икономикс (10) Правен (10) отрасловоикономическ ... (10) международни отношения (10) бизнес (9) Общо икономически (9) ПА (9) Бизнес и мениджмънт (9) екология (8) ик (8) ФСК (7) Икономическа психология (7) Международни отношен ... (7) Транспорт (7) ПИС (7) Админист (6) Анализ на бизнес пла ... (6) Регионално развитие (6) Международна кономик ... (5) труд и социална защита (5) ОБИ (4) Отрасловоикономически (4) икономическа социология (4) МИО (4) adm (4) Администрациа и упра ... (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) международна и нацио ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Международна икономи ... (3) Приложна статистика (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Финансово -счетоводен (3) ИСК (3) Икономика на транспорта (3) 14123411 (2) ИИ (2) Общоикономи (2) Национална и региона ... (2) Стопанска логистика (2) Admini (1) Факултет стопанско  ... (1) свободен факултет (1) Фнансово-счетоводен (1) Икономика на инфраст ... (1) Икономика общество и ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Администрация и упра ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (731) икономика и бизнес (404) Финанси (372) Маркетинг (362) Право (288) Международни икономи ... (287) Счетоводство и контрол (244) Бизнес икономика (235) Икономика на търговията (227) Публична администрация (224) Бизнес администрация (214) Счетоводство (179) Застраховане и социа ... (140) Администрация и упра ... (134) Международни отношения (130) МИО (129) Макроикономика (120) Икономика на отбрана ... (114) Финанси,счетоводство ... (94) Политически науки (87) Управление на човешк ... (81) Социология (80) Политология (76) Икономика и организа ... (70) Икономика на индустр ... (65) Финансов контрол (65) Икономика с чуждоези ... (57) Икономика на транспорта (55) Финансов мениджмънт (52) Икономика на туризма (52) Аграрна икономика (52) Публични финанси (51) Икономика на човешки ... (49) Европеистика (46) Регионално развитие (43) Екоикономика (43) Стопанска логистика (40) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (38) Икономика на недвижи ... (37) Журналистика (35) Бизнес информатика (34) Туризъм (30) Предприемачество (29) Аграрен бизнес (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (26) Икономика на коопера ... (21) всички (20) Икономика на интелек ... (19) Индустриален бизнес (18) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Икономика на труда (15) право (14) Направление Икономика (13) Управление на проекти (13) Управление на междун ... (13) Човешки ресурси (12) Застраховане (11) миo (11) MO (10) Прогнозиране и плани ... (10) Международни финанси (10) Приложна информатика (10) Финаси, счетоводство ... (9) журналистика и медии (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Банково дело (8) Обща икономика (8) Стопанско управление (8) финанси, счетоводств ... (8) Икономика и инфрастр ... (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) - (7) икономика и (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) Предприемачество и м ... (6) Медии и журналистика (6) Психология (6) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) ФСК (5) Икономика и управлен ... (5) иконимика и бизнес (4) Социология, икономик ... (4) икономика общество и ... (4) Икономическа търговия (3) Социална работа (3) Финанаси (3) Връзки с обществеността (3) jurnalistika i medii (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
153 43

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  3 години
118 20

виж още преподаватели...