Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
690
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5928) Маркетинг (654) Финанси (558) Счетоводство (384) Право (494) Международни Отношен ... (292) Мениджмънт (247) Социология (236) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (191) Информатика, ИТ (199) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (170) Публична администрация (170) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Търговия (148) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (118) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (85) Логистика (82) Икономическа социология (79) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (72) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (56) Икономика на Европей ... (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Финансов контрол (49) Финансово счетоводство (48) Управление на иновац ... (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Реклама и PR (40) Бизнес анализ (39) Митническа политика (36) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (62) Инвестиционен менидж ... (32) Философия (56) Икономика на туризма (32) Финансови пазари и и ... (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (28) Политика (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Теория на парите (25) Електронен бизнес (25) История на държавата ... (24) Психология (51) Международно право (23) Математика (27) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (20) Наказателно право (20) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Хотелиерство (18) Международни счетово ... (18) Глобализация и регио ... (18) Гражданско право (17) История на България (17) Интернет комуникация (17) Римско частно право (15) Стокознание (15) Индустриален мениджмънт (15) Държавна власт и дър ... (15) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Етика (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1234) Финансово-счетоводен (915) Бизнес факултет (783) Международна икономи ... (724) Икономика на инфраст ... (605) Управление и админис ... (594) Икономика (286) Юридически (234) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) икономика и бизнес (76) “Управление и Админи ... (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (55) Финансово - счетоводен (52) Икономика на инфраст ... (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Финансово -счетоводен (30) Международна икономи ... (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Фнансово-счетоводен (20) Индустриален бизнес (19) МИО (18) общоикономически фак ... (18) застраховане и социа ... (18) Международка икономи ... (18) Факултет Международн ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) стопански (13) Международна политика (13) Финансов мвниджмънт (13) Публични финанси (12) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Общо икономически (9) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) екология (8) ик (8) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Анализ на бизнес пла ... (6) Админист (6) Национална и региона ... (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) ФС (3) Общоикономи (2) Стопанска логистика (2) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) СЧЕ (2) Админи (2) 14123411 (2) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (391) Маркетинг (371) Право (310) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (255) Бизнес икономика (241) Публична администрация (232) Икономика на търговията (230) Бизнес администрация (220) Счетоводство (192) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (139) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (84) Социология (83) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на туризма (57) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Публични финанси (52) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Европеистика (48) Регионално развитие (46) Екоикономика (44) Стопанска логистика (44) Политология/Междунар ... (39) Икономика на съобщен ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Туризъм (31) Аграрен бизнес (30) Предприемачество (29) Икономическа социология (27) Статистика и икономе ... (27) Индустриален бизнес (22) всички (21) Икономика на коопера ... (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) право (15) Икономика на труда (15) Управление на междун ... (14) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (11) Застраховане (11) миo (11) Международни финанси (10) журналистика и медии (10) Приложна информатика (10) MO (10) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Банково дело (8) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Предприемачество и м ... (7) - (7) Медии и журналистика (6) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) икономика общество и ... (5) Икономика и управлен ... (5) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Социология, икономик ... (4) Икономическа търговия (4) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Връзки с обществеността (4) jurnalistika i medii (3) Екология (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 197 52

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
139 26

виж още преподаватели...