Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
688
·
1,048
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5899) Маркетинг (653) Финанси (554) Счетоводство (380) Право (492) Международни Отношен ... (290) Мениджмънт (246) Социология (234) Политология (218) Планиране и прогнози ... (212) Макроикономика (191) Информатика, ИТ (199) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (170) Публична администрация (167) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Търговия (147) Социална политика (146) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (129) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (118) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (95) Банково дело (94) Микроикономика (89) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (84) Логистика (80) Икономическа социология (78) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (70) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Икономика на Европей ... (55) Регионално развитие (55) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Данъчен контрол (49) Геополитика (49) Финансов контрол (48) Финансово счетоводство (47) Управление на иновац ... (47) Управление на бизнес ... (46) Управление на риска (42) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Реклама и PR (39) Бизнес анализ (39) Митническа политика (36) Предприемачество (35) Финанси на фирмата (35) География (61) Философия (56) Икономика на туризма (32) Финансови пазари и и ... (31) Инвестиционен менидж ... (31) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Политика (27) Теория на парите (25) История на държавата ... (24) Електронен бизнес (24) Психология (51) Международно право (23) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Математика (26) Банково счетоводство (21) Наказателно право (20) Количествени методи  ... (20) Здравен мениджмънт (20) Индустриална организ ... (20) Реклама и рекламна п ... (19) Вещно право (19) Борси и борсови опер ... (19) Глобализация и регио ... (18) Хотелиерство (18) История на България (17) Международни счетово ... (17) Интернет комуникация (17) Гражданско право (17) Индустриален мениджмънт (15) Стокознание (15) Римско частно право (15) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Държавна власт и дър ... (14) Етика (13) Технически науки (89) Медицина (13) Педагогика (7) Култура и изкуство (6) Селско стопанство (5) Биология (5) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1) Хранително-вкусова п ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1225) Финансово-счетоводен (907) Бизнес факултет (777) Международна икономи ... (720) Икономика на инфраст ... (602) Управление и админис ... (587) Икономика (285) Юридически (234) Маркетинг и мениджмънт (156) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (91) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (75) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (54) Финансово - счетоводен (52) Икономика на инфраст ... (51) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) Факултет Международн ... (18) Международка икономи ... (18) Фнансово-счетоводен (18) МИО (18) общоикономически фак ... (18) застраховане и социа ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (14) стопански (13) Международна политика (13) Финансов мвниджмънт (13) Публични финанси (12) Факултет за стопанск ... (12) Икономикс (12) Правен (11) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Общо икономически (9) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) екология (8) ик (8) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Анализ на бизнес пла ... (6) Национална и региона ... (6) Админист (6) Международна кономик ... (5) труд и социална защита (5) adm (4) икономическа социология (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) Админи (2) ИИ (2) 14123411 (2) Икономика общество и ... (2) Общоикономи (2) Стопанска логистика (2) СЧЕ (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (744) икономика и бизнес (405) Финанси (385) Маркетинг (368) Право (308) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (253) Бизнес икономика (241) Икономика на търговията (230) Публична администрация (228) Бизнес администрация (219) Счетоводство (188) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (137) Администрация и упра ... (135) МИО (130) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (84) Социология (81) Политология (78) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (65) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на транспорта (56) Икономика на туризма (56) Финансов мениджмънт (53) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Публични финанси (51) Европеистика (47) Регионално развитие (46) Стопанска логистика (44) Екоикономика (44) Политология/Междунар ... (39) Икономика на съобщен ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Туризъм (31) Предприемачество (29) Аграрен бизнес (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (26) Индустриален бизнес (21) всички (21) Икономика на коопера ... (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Икономика на труда (15) право (15) Управление на междун ... (13) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Застраховане (11) миo (11) Прогнозиране и плани ... (10) Международни финанси (10) Приложна информатика (10) MO (10) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) журналистика и медии (9) Банково дело (8) Икономика и инфрастр ... (8) Стопанско управление (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) - (7) Предприемачество и м ... (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) икономика и (6) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) Медии и журналистика (6) ФСК (5) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Икономическа търговия (4) Политическа икономия (4) Социология, икономик ... (4) Връзки с обществеността (4) иконимика и бизнес (4) jurnalistika i medii (3) Екология (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
187 50

Павлинка Георгиева
преподава по Икономика
в град Горна Оряховица
с опит от  2 години
2 439 62

виж още преподаватели...