Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
16
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
693
·
1,062
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5939) Маркетинг (655) Финанси (560) Счетоводство (385) Право (495) Международни Отношен ... (293) Мениджмънт (247) Социология (237) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (192) Информатика, ИТ (201) Икономика на труда (175) Статистика (174) Екология (172) Публична администрация (170) Търговия (149) Управление на човешк ... (149) Европейска интеграция (149) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (119) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (86) Логистика (82) Икономическа социология (79) Корпоративни финанси (73) Цени и ценова политика (73) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (57) Икономика на Европей ... (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (51) Финансов контрол (49) Финансово счетоводство (49) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Управление на иновац ... (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Реклама и PR (41) Стопанска дейност на ... (41) Агробизнес (40) Бизнес анализ (40) Митническа политика (37) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (63) Философия (56) Финансови пазари и и ... (32) Икономика на туризма (32) Инвестиционен менидж ... (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (29) Политика (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Теория на парите (25) Електронен бизнес (25) История на държавата ... (24) Психология (52) Международно право (23) Управление на продаж ... (22) Управление на качест ... (22) Математика (27) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (20) Наказателно право (20) Гражданско право (19) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Международни счетово ... (18) Хотелиерство (18) Глобализация и регио ... (18) История на България (17) Интернет комуникация (17) Римско частно право (15) Държавна власт и дър ... (15) Стокознание (15) Управление на операц ... (15) Индустриален мениджмънт (15) Труд и трудови отно ... (14) Компютърни системи и ... (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Биология (5) Селско стопанство (5) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Хранително-вкусова п ... (1) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1235) Финансово-счетоводен (922) Бизнес факултет (787) Международна икономи ... (728) Икономика на инфраст ... (606) Управление и админис ... (598) Икономика (286) Юридически (236) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (56) Икономика на инфраст ... (52) Финансово - счетоводен (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (29) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Фнансово-счетоводен (20) Управление и адмистр ... (20) Индустриален бизнес (19) Международка икономи ... (18) Факултет Международн ... (18) общоикономически фак ... (18) МИО (18) застраховане и социа ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Международна политика (13) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) Публични финанси (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) Общо икономически (9) ик (8) екология (8) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Админист (6) Национална и региона ... (6) Анализ на бизнес пла ... (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) АУ (4) llll (4) международни икономи ... (4) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) ФС (3) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Стопанска логистика (2) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) 14123411 (2) Админи (2) СЧЕ (2) Общоикономи (2) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1) Икономиика на инфрас ... (1) Фнансово-счетоводен (1) свободен факултет (1) Икономика на инфраст ... (1) Администрация и упра ... (1) Инфраструктура на от ... (1) Локални мрежи.Мрежов ... (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (394) Маркетинг (371) Право (312) Международни икономи ... (293) Счетоводство и контрол (259) Бизнес икономика (243) Публична администрация (232) Икономика на търговията (231) Бизнес администрация (222) Счетоводство (193) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (140) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Социология (84) Управление на човешк ... (84) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика на туризма (58) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Публични финанси (52) Европеистика (48) Регионално развитие (47) Стопанска логистика (44) Екоикономика (44) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Аграрен бизнес (31) Туризъм (31) Предприемачество (29) Икономическа социология (27) Статистика и икономе ... (27) Индустриален бизнес (22) Икономика на коопера ... (21) всички (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) Управление на междун ... (15) право (15) Икономика на труда (15) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (12) Застраховане (11) миo (11) Приложна информатика (10) MO (10) Международни финанси (10) журналистика и медии (10) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Финаси, счетоводство ... (9) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Банково дело (8) Предприемачество и м ... (7) - (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) Медии и журналистика (6) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Връзки с обществеността (5) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Социология, икономик ... (4) Икономическа търговия (4) Корпоративна сигурност (3) Социална работа (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 222 58

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
144 26

виж още преподаватели...