Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
 

Мотивацията


Мотивацията се свързва с въпроса “Защо?” на човешкото поведение. Защо хората вършат определени неща? Защо Хари има чести спречквания с шефа? Защо Даян работи много по-упорито от Джим? На тези въпроси може да се отговори ...
 

Финансов анализ


Финансовият резултат характеризира ефективността от финансово-стопанската дейност на предприятието. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от съотношението между разходите и приходите на предприятието...
 

Макроикономика

03 ное 2010
·
1,898
·
28
·
2
·

Базисна грамотност При пресмятането на потоците в националните сметки външният дълг се отчита в рубриката на: износа; търсенето на пари; вноса; не е посочен верен отговор...
 

Курсова работа унсс


Актуалност и важност на изследването: в края на XX век България навлиза в нов исторически етап от своето развитие, който е обусловен от протичащите световни процеси...
 

Приложение на аналитична техника АНР

10 май 2011
·
2,613
·
23
·
16
·
8

Целта на курсовата задача е да представи аналитичната техника (АНР), нейните основни стъпки и приложение, при избор на алтернатива...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Анализ на необходимостта и ефектите от контрола при облагане по ЗДДС


Появата и бързото разпространение на ДДС е едно от най-значимите събития за данъчната система през 20-ти век. До преди 50 години този данък е почти напълно непознат извън сухите научни трудове....
 

Връзка между продажбите на дребно, доходите на населението и цените на стоките


Продажби на дребно. Търговия на дребно е съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семейно ползване. Доходите на населението...
 

Анализ на безработицата


В регионален аспект оценката на влиянието на икономическата криза върху безработицата се основава на сравнителен анализ на броя на безработните по статистически райони...
 

100 годишната парадигма

14 дек 2009
·
478
·
101,267
·
692
·
1,056
·
263
·
1
·

Помагало с функциите на учебник на Георги Найденов на тема влиянието на съветска Русия и комунистическия вид управление до 1989 година...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Икономика (5930) Маркетинг (654) Финанси (558) Счетоводство (384) Право (494) Международни Отношен ... (292) Мениджмънт (247) Социология (236) Политология (220) Планиране и прогнози ... (213) Макроикономика (191) Информатика, ИТ (201) Икономика на труда (175) Статистика (174) Публична администрация (170) Екология (170) Европейска интеграция (149) Търговия (149) Управление на човешк ... (149) Социална политика (147) Стопанска история (140) Основи на управлението (135) Застрахователно дело (130) Икономика на предпри ... (121) Икономически теории (120) Туризъм (118) Международна икономика (100) Полиция, отбрана, на ... (97) Банково дело (94) Микроикономика (90) Интелектуална собств ... (86) Бизнес комуникации и ... (85) Логистика (82) Икономическа социология (79) Цени и ценова политика (73) Корпоративни финанси (72) Транспорт (67) Икономически анализ (66) Организационно повед ... (64) История (83) Одитинг (60) Регионално развитие (56) Икономика на Европей ... (56) Демография (52) Журналистика (51) Стратегическо управл ... (50) Геополитика (49) Данъчен контрол (49) Финансов контрол (49) Управление на иновац ... (48) Финансово счетоводство (48) Управление на бизнес ... (47) Управление на риска (42) Стопанска дейност на ... (41) Реклама и PR (41) Агробизнес (40) Бизнес анализ (39) Митническа политика (36) Предприемачество (36) Финанси на фирмата (35) География (62) Философия (56) Инвестиционен менидж ... (32) Икономика на туризма (32) Финансови пазари и и ... (32) Административно право (31) Основи на икономичес ... (30) Мениджмънт проекти (29) Политика (27) Анализ на фирма (27) Бизнес администрация (27) Електронен бизнес (25) Теория на парите (25) История на държавата ... (24) Международно право (23) Психология (51) Управление на качест ... (22) Управление на продаж ... (22) Математика (27) Банково счетоводство (21) Здравен мениджмънт (21) Индустриална организ ... (20) Количествени методи  ... (20) Вещно право (20) Наказателно право (20) Борси и борсови опер ... (19) Реклама и рекламна п ... (19) Гражданско право (18) Хотелиерство (18) Международни счетово ... (18) Глобализация и регио ... (18) История на България (17) Интернет комуникация (17) Римско частно право (15) Стокознание (15) Индустриален мениджмънт (15) Държавна власт и дър ... (15) Управление на операц ... (14) Труд и трудови отно ... (14) Конфликтология (13) Технически науки (90) Медицина (15) Педагогика (8) Култура и изкуство (7) Селско стопанство (5) Биология (5) Литература (4) Физика (2) Геология (2) Чужди езици (2) Химия (1) Автоматика, изчислит ... (1) Хранително-вкусова п ... (1)
още предмети...

По Факултети

Общоикономически (1234) Финансово-счетоводен (915) Бизнес факултет (783) Международна икономи ... (724) Икономика на инфраст ... (605) Управление и админис ... (595) Икономика (286) Юридически (234) Маркетинг и мениджмънт (158) Приложна информатика ... (116) Юридически факултет (92) “Управление и Админи ... (76) икономика и бизнес (76) Общоикономически фак ... (59) Финансово счетоводен ... (58) Управление и информа ... (57) Икономика на търговията (56) Финансово - счетоводен (52) Икономика на инфраст ... (52) икономика на човешки ... (49) Бизнес адмнинистрация (38) иконамика на инфраст ... (35) Финансово-счетоводен ... (33) Международна икономи ... (30) Финансово -счетоводен (30) ФСФ (28) МИП (27) Отраслово-икономически (26) mejdunarodna ikonomi ... (23) Управление и адмистр ... (20) Фнансово-счетоводен (20) Индустриален бизнес (19) застраховане и социа ... (18) Международка икономи ... (18) Факултет Международн ... (18) МИО (18) общоикономически фак ... (18) Икономически факултет (17) Финанси, счетоводств ... (15) Международна политика (13) Финансов мвниджмънт (13) стопански (13) Факултет за стопанск ... (12) Правен (12) Икономикс (12) Публични финанси (12) международни отношения (11) отрасловоикономическ ... (10) Бизнес и мениджмънт (9) бизнес (9) ПА (9) Общо икономически (9) екология (8) ик (8) Регионално развитие (7) Транспорт (7) ПИС (7) Международни отношен ... (7) ФСК (7) Икономическа психология (7) Админист (6) Национална и региона ... (6) Анализ на бизнес пла ... (6) труд и социална защита (5) Международна кономик ... (5) международни икономи ... (4) Отделение "Факултати ... (4) Отрасловоикономически (4) ОБИ (4) МИО (4) международна и нацио ... (4) Администрациа и упра ... (4) adm (4) икономическа социология (4) АУ (4) llll (4) ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА  ... (3) Икономика на транспорта (3) Финансово -счетоводен (3) Приложна статистика (3) ИСК (3) Международна икономи ... (3) ФС (3) Общоикономи (2) Стопанска логистика (2) Икономика общество и ... (2) ИИ (2) СЧЕ (2) Админи (2) 14123411 (2) Локални мрежи.Мрежов ... (1) админ (1) Икономика на отраслите (1) ПА и РР (1) Otraslovo Ikonomiche ... (1) Търговия (1) Факултет стопанско  ... (1) Admini (1) Фнансово-счетоводен (1) свободен факултет (1)
още факултети...

По Специалности

Икономика (749) икономика и бизнес (407) Финанси (391) Маркетинг (371) Право (310) Международни икономи ... (292) Счетоводство и контрол (255) Бизнес икономика (241) Публична администрация (232) Икономика на търговията (231) Бизнес администрация (220) Счетоводство (192) Застраховане и социа ... (141) Международни отношения (139) Администрация и упра ... (135) МИО (131) Макроикономика (121) Икономика на отбрана ... (118) Финанси,счетоводство ... (97) Политически науки (87) Управление на човешк ... (84) Социология (83) Политология (79) Икономика и организа ... (70) Финансов контрол (66) Икономика на индустр ... (65) Икономика с чуждоези ... (58) Икономика на туризма (57) Икономика на транспорта (56) Финансов мениджмънт (53) Публични финанси (52) Аграрна икономика (52) Икономика на човешки ... (52) Европеистика (48) Регионално развитие (46) Стопанска логистика (44) Екоикономика (44) Икономика на съобщен ... (39) Политология/Междунар ... (39) Икономика на недвижи ... (37) Бизнес информатика (36) Журналистика (35) Туризъм (31) Аграрен бизнес (30) Предприемачество (29) Статистика и икономе ... (27) Икономическа социология (27) Индустриален бизнес (22) Икономика на коопера ... (21) всички (21) Икономика на интелек ... (19) Журналистика и масмедии (18) Поднаправеление "Ико ... (17) право (15) Икономика на труда (15) Управление на междун ... (14) Управление на проекти (13) Направление Икономика (13) Човешки ресурси (12) Прогнозиране и плани ... (12) Застраховане (11) миo (11) журналистика и медии (10) Приложна информатика (10) MO (10) Международни финанси (10) Финаси, счетоводство ... (9) Икономика на социалн ... (9) Банково дело и между ... (9) Банково дело (8) Стопанско управление (8) Икономика и инфрастр ... (8) Обща икономика (8) финанси, счетоводств ... (8) Предприемачество и м ... (7) - (7) Мениджмънт на недвиж ... (7) МО (7) finansi (7) politicheski nauki (7) Психология (6) Счетоводство и финан ... (6) Ikonomika (6) икономика и (6) Медии и журналистика (6) Икономика и управлен ... (5) икономика общество и ... (5) ФСК (5) СК (5) социология и антропо ... (5) Икономическа психология (5) Връзки с обществеността (5) Икономическа търговия (4) иконимика и бизнес (4) Политическа икономия (4) Социология, икономик ... (4) Бизнес админицтрация (3) Медии и обществени к ... (3)
още специалности...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 205 53

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
141 26

виж още преподаватели...