Пест анализ на банка ДСК


Банка ДСК стриктно спазва наложените от правителството норми и закони. Тя се стреми да съдейства на държавата в борбата със сивата икономика, бъдейки редовен данъкоплатец. Банка ДСК е в съответствие с 40 -те препоръки за прането ...
 

Прозрачност и достъп до официална информация


Право на достъп и видове официална информация, чуждестранен опит, препоръка на Съвета на министрите на ЕС, Международен център за борба против цензурата, принципи за свобода на информацията, ЗДОИ, ЗЗКИ, Закон за защита на личните данни...
 

Основна характеристика, функции и дейности на централния депозитар


Централният депозитар е акционерно дружество. Той поддържа регистър за сделките ценни книжа в България и съдейства за функционирането на капиталовия пазар в страната. Централен депозитар ад е учреден на 13 август 1996г...
 

Митнически съюз. Зона за свободна търговия.


Рефератът дава информация за конкретните причини за изграждане на Митническия съюз, ефектите от неговото съществуване, установената законово нормативна база. В частност е разгледана т.нар. Зона за свободна търговия....
 

Академията на МВР - бъдеще и сигурност


Разгледани са подробно мисията, визията, целите и задачите на учебното заведение, както и системите за управление...
 

Геодемографска характеристика на община Елхово


Община Елхово е разположена в Югоизточна Тракия на територията на 22 населени места с 19 кметства на площ 708 квадратни километра. На югозапад общината граничи с община Тополовград (Хасковска област)...
 

Маркетинг на телекомуникациите


Описание на силните и слабите страни на пазара на телекомуникации...
 

Основни етапи в развитието на ЕО и усъвършенстване на нейната договорно-правна уредба


Формирането на ЕО е резултат както на постигнатите високи нива на интернационално обобществяване и преплитането на производствените процеси на страните-членки, така и израз на общата им политическа воля и готовност заедно да регулират процесите на...
 

Политика на чуждестранни преки инвестиции


Чрез чуждестранните преки инвестиции международните предприятия осъществяват дейността си в различни страни, при различна икономическа и бизнес среда...
 

Особености в социално-икономическото развитие на САЩ в началото на 19 в.


Американската социална структура е формирана от традиции, устоели във времето, променяща се икономика и социални условия. В ранната си история САЩ са разрастваща се страна с обширни граници и с главно аграрна икономика...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Университет за национално и свет ...
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите