Заетост и безработица


Доклад по макроикономика на тема заетост и безработица, пълна заетост, закон на Оукън....
 

Безработицата сред младежите между 25-30 годишна възраст, завършили висше образование


Обосновка на темата: безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда...
 

Автомобилен транспорт в България


Подобряване на общата ефективност на транспортната система. Едно от тези иновативни решения е приложението на информационни и комуникационни...
 

Финансиране на иновациите в България


Иновацията е употреба на нови идеи, процеси, стоки и услуги използвани или не по комерсиален начин, базирани на някакво ново приложение на науката или техниката...
 

Управление на продажбите


Дейността "продаване" е от жизнено важно значение за развитието на обществото. търговията представлява междинно звено между производството и потреблението и ролята й за осъществяването на икономическото развитие е значителна...
 

Световното стопанство в периода между двете световни войни


Световната война от 1914-1918 г е първият голям военен катаклизъм, които преживява човечеството от началото на писаната му история. Във войната са включени повече от 30 държави с повече от 1,5 млрд население , което по онова преме е 2/3 от населението...
 

Последици, развитие и отражение на икономическата криза върху икономиката на Латвия


Основните макро и микроикономически показатели, влиянието на световната икономическа криза върху банковия сектор в Латвия...
 

Административен процес


Административния процес бива два вида: 1. Наказателен административен процес и 2. Административния процес по издаване и обжалване на административни актове, които нямат репресивен характер....
 

Национална стратегия за научни изследвания 2007-2013


Присъединяването на българия към ес постави пред страната ни сериозни предизвикателства в областта на научните изследвания и иновациите, продиктувани главно от повишените очаквания за бързо и осезаемо развитие...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТ ...
от Ученици
за Студенти
Ограничаване на резултатите