Паричен съвет в България


Събитие в банковата система, финансовото развитие и икономиката на България е въвеждането на системата на паричния съвет. Като икономически феномен тази система датира от XIX в. и се отлчава с богата еволюция в световен мащаб...
 

Мотивация за ефективно изпълнение на работата


Увод 1. Феноменът мотивация 2 Теоретични мотивационни подходи 3. Мотивационен процес в организацията Заключение...
 

Специални форми на кредитиране


Специални форми на кредитиране. Проектно кредитиране, рисково финансиране (venture financing). Франчайзинг. Факторинг и форфетиране. Кредитиране на външната търговия. Консорциален кредит. Емитиране на консорциални публични и частни заеми...
 

Структура на капиталовия пазар


Когато се поставя въпроса за структурата на някаква система, то почти винаги отговорът се формулира от нуждите на потребителите й. По същия начин можем да подходим и разглеждайки структурата на капиталовия пазар....
 

Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация.


Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация...
 

Дистрибуционни логистични системи


Същност и видове дистрибуционни логистични системи...
 

Система на управление на задължителното здравно осигуряване


Здравното осигуряване е неделима част от системата на социалното осигуряване. Като част от тази обосбена и изградена система, то притежава всички базови характеристики, принципи за изграждане и функциониране...
 

Европейски регулатори и надзор на осигурителния пазар


Целта на тази тема е да запознае студентите с европейската нормативна рамка по регулиране на осигурителния пазар, насочена към премахване на всякакви пречки пред реализирането на фундаменталните права за свободно движение на хора, услуги и капитали...
 

Пазарен риск


Презентация за пазарен риск - определение и особености...

Избрани критерии за търсене

София
Висше училище по застраховане и  ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Финанси (34) Икономика (116) Маркетинг (13) Застрахователно дело (9) Счетоводство (9) Макроикономика (5) Мениджмънт (4) Статистика (4) Здравен мениджмънт (3) Банково дело (3) Корпоративни финанси (3) История (4) Информатика, ИТ (4) Социална политика (3) Европейска интеграция (3) Управление на човешк ... (2) Етика (2) Икономически теории (2) Икономика на труда (2) Журналистика (2) Право (3) Финансово счетоводство (1) Стопанска история (1) Глобализация и регио ... (1) Психология на управл ... (1) Реклама и рекламна п ... (1) Анализ на фирма (1) Митническа политика (1) Бизнес комуникации и ... (1) Международна икономика (1) Регионално развитие (1) Социология (1) Други (1) Конфликтология (1) Финансово право (1) Фармация (1) Управление на социал ... (1) Математика (1) Икономика на Европей ... (1) Логика (1) Основи на икономичес ... (1) Планиране и прогнози ... (1) Кризисен мениджмънт (1) Социална медицина и  ... (1) Икономически анализ (1) История на България (1) Програмиране (1) Педагогика (1) Публична администрация (1) Основи на управлението (1) Бизнес статистика (1) Юридическа психология (1) Философия (3) Психология (1) Медицина (1)
още предмети...