Биотехнологични методи за третиране на твърди битови отпадъци

29 мар 2011
·
17
·
3,301
·
201
·
355
·
115

В основата на биологичното третиране на твърди отпадъци са процесите, които протичат при кръговрата и обмяната на веществата в природата, с активното участие на микроорганизмите...
 

Фиторемедиация при почви, замърсени с тежки метали

21 яну 2012
·
9
·
1,263
·
130
·
195
·
62

Замърсената почва представлява тежък проблем за здавето на екосистемата и развитието на самата почвата. Тъй като почвата е пресечна точка за много природни системи, замърсяването й може да се разпростре и в други части на...
 

Реакции протичащи в система течност-течност


Към тази група реакции се отнасят най-важните реакции, провеждани в условията на междуфазов катализ. Тук е мястото да се отбележат изключително простия за изпълнение метод за генериране на дихалогенокарбени...
 

Разработване и изпълнение на иновационни проекти

01 юни 2012
·
26
·
4,827
·
64
·
35

Иновациите като процес. Иновацията е целенасочен и съзнателен процес, който включва редица творчески дейности като: изследване, проектиране...
 

Нормативна уредба за опазване на почвите в България

27 юни 2012
·
11
·
1,979
·
42
·
75
·
34

Описани са основните нормативни документи - закони, наредби за опазване на почвите в България...
 

Трудов режим и организация на работните места в промишленото предприятие

25 мар 2012
·
5
·
1,234
·
24
·
23

Трудовият режим - определя редуването на времето за работа и почивка през работния ден (смяна), седмица, месец, година и величината на тяхното измерение в границите на съответствуващото астрономическо време...
 

Банкови експозиции и договори за кредит

10 май 2011
·
10
·
1,825
·
27
·
33
·
22

Експозиции на банката. Лихви. Видове кредити. Кредитно писмо. Банкова сметка. Откриване, водене, прехвърляне и закриване на банкови сметки. Видове банкови сметки. Договор за разплащателна сметка...
 

Микотоксини, синтезирани от плесени от род penicillium

14 мар 2012
·
8
·
1,068
·
42
·
19

Плесените от род Penicillium (или хлебен мухъл) са биологичен род от царство гъби, представителите на които се развиват като мека синьо-зелена повърхност върху влажен хляб, зеленчуци, тор, и други органични хранителни вещества....
 

Морфология на бактериите

18 дек 2011
·
13
·
2,346
·
60
·
145
·
18

При микроорганизмите съществуват два основновни типа клетъчен строеж, които се отличават по редица фундаментални признаци. това са еукариотните и прокариотните клетки....
 

Участие на микроорганизмите в кръговрата на желязото в природата

22 фев 2012
·
10
·
1,101
·
30
·
45
·
16

Всеки организъм през жизнения си цикъл приема хранителни вещества от околната среда, с които изгражда своята маса. След смъртта на живия организъм органичното вещество се разгражда под действие на микроорганизмите и то преминава в неорганична форма...

Избрани критерии за търсене

София
ХТМУ
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите