ПР програма за популяризиране на читалище


Новосформираната библиотека има беден фонд, макар че участва в обмен на книги на доброволни начала между библиотеките....
 

Методи за компютърен между езиков превод. Цели, същност и видове операции


Системата на компютърен между езиков превод е част от науката лингвистика и под елемент на машинния превод. Последният, от своя страна е дял от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч...
 

Жанрове в старобългарската литература


Разглеждане на всички жанрове в старобългарската литература...
 

Развитие на математическите познания през вековете


Математика е абстрактна в областта на знанието, изградена с помощта на логически разсъждения над понятия като числа, фигури, структури и трансформации...
 

Бизнес планиране


Бизнес-планиране - основните стъпки и етапи при съставянето на бизнес план...
 

Сръбско-албански конфликт


Описва Сръбско-албанския конфликт. Кога се заражда, как протича...
 

Свитъците от мъртво море


История на свитъците от Мъртво море известни още като Кумранските ръкописи...
 

Готическите катедрали


Кратко описание на по-известните готически катедрали и някои интересни факти за тях...
 

Картографски информационни източници


Технологията за създаване на карти от миналото до географските онформационни системи...

Избрани критерии за търсене

София
Университет по библиотекарство и ...
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите