Електронни разплащания


Видове системи за електронни разплащания. Система за електронни разплащания с банкови карти в интернет. Електронни разплащания в България чрез системата e-pay.bg. Електронно банкиране - предимства и недостатъци на електронните разплащания...
 

Психология на лидерството


Книгата "Човекът- Социално Животно" е по-скоро книга, посветена на човешките социалнопсихологически проблеми, от колкото човека като явление изобщо...
 

Електронни библиотеки - видове и реализации (offline, online, cisco, e-learning, инициативата i2010)


Библиотеките в интернет (библиотеки без стени) решават един глобален проблем – те са най-мощното средство за представяне на натрупаната от човечеството научна, културна и общообразователна информация до един много по-широк кръг...
 

Информационно-търсещи системи


Това са системи, които се използват за обработка на документална и фактологическа информация. От тук идва и разделянето на ИТС (Информационно-търсеши системи) - документална ИТС и фактологическа ИТС...
 

Анализ и развитие на несигурна информационна среда


Информационна среда. Основни понятия. Сигурност. Почти няма човек, който не е чувал в ежедневната си практика понятието информационна среда...
 

Е- обучение. Мотивация на обучаващите


Успешното прилагане на дистанционно обучение зависи от самите обучаващи се, от тяхната мотивация, специфични черти на характера и индивидуални особености и предпочитания...

Избрани критерии за търсене

София
Университет по библиотекарство и ...
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Книгознание, библиот ... (31) История (11) Информационни технол ... (7) Информатика, ИТ (12) Култура и изкуство (41) Културология (6) Компютърни системи и ... (4) Електронен бизнес (3) Музейно дело (3) Икономика (7) Социология (3) Европейска интеграция (3) Мениджмънт (2) История на българска ... (2) Литература (5) Археология (2) Математика (2) Основи на управлението (2) Полиция, отбрана, на ... (2) Стратегическо управл ... (2) История на България (2) Архитектура и градоу ... (2) Религия (2) Фолклористика (2) Програмиране (1) Реклама и PR (1) География (1) Пътнически агенции и ... (1) Текстолингвистика (1) Анализ на фирма (1) Социална психология (1) Компютърни системи  ... (1) Изпитване на материали (1) Архивистика (1) Електроника (1) Регионално развитие (1) Управление на комуни ... (1) Държавна власт и дър ... (1) Нова и най-нова обща ... (1) Управление на иновац ... (1) Туризъм (1) Графични техники и о ... (1) Интелектуална собств ... (1) Управление на социал ... (1) Опазване на архитект ... (1) Нови медии (1) Изобретателско, авто ... (1) Астрономия (1) Общуване и творчество (1) Бизнес анализ (1) Екотуризъм (1) Теория и история на  ... (1) Психология на управл ... (1) Възрожденска литература (1) Интеркултурна комуни ... (1) Управление на риска (1) Журналистика (1) Интернет комуникация (1) Технически науки (4) Право (1) Психология (1)
още предмети...