Въведение в защита на информацията. Основни понятия и принципи на защита. Видове защита.


1 аспект – защита на информацията на магнитни носители; 2 аспект – жизнен цикъл на информационната система (ИС) = информацията се защитава във всички фази от ИС...
 

Програмиране на MATLAB


MATLAB е диалогова програмна система за инженерни и научни изчисления и визуализация, базирана на матрично представяне на данните. Името MATLAB произхожда от съкращението – MATrix LABoratory ....
 

Нежурналистическите жанрове

19 яну 2012
·
25
·
10,908
·
132
·
274
·
76

Журналистическият текст е текст с особен статут: документален и фактологичен. Той е с подчертано социокомуникативни функции. С пределно ясни, същевременно субективни послания, отправени към масовата аудитория. С потенциал от...
 

Иновации - видове. Иновационен процес


Иновации -видове. Иновационен процес. Сравнение на принципите на затворени и отворени иновации.Иновационни политики. Модели на научната политика и комуникация.Основните предизвикателства .Моделите на научната политика и комуникация...
 

Класификация на документи


В настоящите лекции е разгледана подробно втората част на ръководството за класификация на библиографски документи....
 

Системи за масово обслужване


Лекции по "Системи за масово обслужване", лекциите се използват в Университете по библиотекознание и информационни технологии - София....
 

Стратегически анализ на бизнес и административните комуникации


Едно от необходимите в теоретичен и практичен аспект знания за развитие на обществото е това за средата, в която то съществува и се развива. Съществуват много подходи за описание и изследване на всички материални и нематериални условия, в които едно об...
 

Стратегически анализ

31 май 2012
·
12
·
2,684
·
44
·
87
·
39

Стратегия – под стратегия ще разбираме създаване на стойности на базата на налични ресурси...
 

Лекции по политология

13 окт 2011
·
52
·
5,911
·
128
·
216
·
29

Формите на управление, правилата чрез които фактически се упражнява властта; отношенията и структурите на власт и авторитет в границите на една държава;идеологиите и политическите доктрини
 

Хартии. Видове. Разновидности


В лекцията са представени видовете хартия. Различните видове хартии имат различни характеристики...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
УНИБИТ
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство