Лисабонски договор


Подписването на нов договор (Лисабонски) е необходимо, за да се справи европейският съюз (ЕС) с предизвикателствата на 21-ви век и да реализира своя пълен потенциал. Договорът се съсредоточава върху необходимостта от модернизация и реформа на ЕС...
 

История на образованието - Средновековие (v – хіі в.)


С името „християнин“ (ст.гр. Χριστιανός) първо са наречени последователите на християнството в град Антиохия...
 

Микроразмножаване


Описания на процеса на микроразмножаване, криопрезервация и микротрансформация....
 

Социална работа с хора с увреждания

10 окт 2011
·
2
·
901
·
74
·
162
·
22

По своета същност се появява инвалидностт, тя е сложно биологично, специално, медикосоциално и юридическо явление с динамичен характер и много аспектна причинно средствена обособеност...
 

Какви методи за терапия на заекване са познати от древността до началото на 20 век


Знанията за комуникативните нарушения, за техните прояви, причини за възникване и начини за отстраняване, съпътстват цялата история на човешкото общество. Първите представи за тях и за ролята им в живота на човека се зараждат още с появата на речта...
 

Модернизиране на началното образование


Слабости в досегашното начално образование. В образователния процес са възможни два типа взаимоотношения. Не се стимулира развитието на индивидуалните възможности на детето...
 

Търговската палата в народна Република България и неините управителни органи


Общите събрания на търговската палата се смятат за законно състояли се и могат да вземат решение, ако са се явили половината плюс един от редовните членове на палата. Ако явилите се на общото събрание...
 

Цената – обективна категория на стопанското производство


Възникване, характеристика, роля и функции на цените. Цената – обективна категория на стопанското производство. С цената хората и фирмите се срещат ежедневно в качеството си на купувачи и продавачи. От нея много зависи икономическото...

Избрани критерии за търсене

София
Сифийски университет
от Ученици
за Студенти
Ограничаване на резултатите