Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
 

Лекции по счетоводство


Тема 1: Отчитане на капиталите. Тема 2 : Отчитане на ДМА. Тема 3 : Отчитане на ДНМА. Тема 4 : Отчитане на ДФА. Тема 5 : Отчитане на краткотрайните материални активи. Тема 6 : Отчитане на разчетите Тема 7: Отчитане на финансовите средства....
 

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита


Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
 

Баланс на търговска банка


Банковото счетоводство обхваща всички банкови взаимоотношения със съответните съдържания и количествени стойности, представени в установена от нормативната рамка форма. Счетоводството дава възможност на отделните ...
 

Фирмена култура


В двата модула се правят релации към категории от системата на интелектуалната собственост, а именно фирмена култура и ис на фирмата, фк и стратегии в системата на ис. Специално внимание се отделя на категорията имидж, която е толкова...
 

Теми по основи на икономическите теории


Теми по Основи на икономическите теории - ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ,ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМ ТЕОРИЯ , ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА, ТИПОВЕ ИКОНОМ С-МИ , СТОКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩ СТ-ВО, ПАРИ, ПРИРОД
 

Основни статистичеки понятия


Предназначен е за студенти от Университета за национално и световно стопанство, специалност "Публична администрация", 1 курс...
 

Връзка на икономическата система – системен подход – прогнозиране и планиране


Това е първата тема от конспекта при проф. Манов съдържа: 1. Генезис на прогнозирането и планирането. 2. Понятието система. и т.н....
 

Управление на банковия риск


Определение на понятието "риск", основни черти, елементи на риска. „Риск” произлиза от гръцката дума „ридза”, което означава обсег, а от италиански „ризико” (опасност, заплаха)...
 

Разходи,доходи и производство


Основната цел в тази тема, е да се разкрият механизмите, чрез които промените в инвестициите, нетния износ, правителствените разходи и данъците влияят на личното потребление и на съвкупните разходи...
 

Либерална и социална държава


Чрез буржоазните революции се създава един нов тип държава – либералната, която интерпретира идеите на буржоазната революция (лична свобода, лична неприкосновеност, свобода на словото, на събиранията, право на собственост и т.н.)...

Избрани критерии за търсене

София
университет за национално и свет ...
Лекции
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

още предмети...
Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 223 58

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
144 26

виж още преподаватели...