Решени задачи по счетоводство


Решени задачи по счетоводство,които са включени в теста на изпита...
 

Корпоративни финанси - формули


Формули но корпоративни финанси - Текуща пазарна ст-ст (капитализация) на публичното АД; Бъдеща стойност на еднократно капиталовложение; Бъдеща стойност на краен брой капиталовложение;...
 

Планиране и организация на извадкови статистически изследвания


Модел на гнездови извадки – при моделите на проста случ.извадка и на районираните извадки се излъчват непосредствено от ген.съвк.единици, които се подлагат на пряко наблюдение за получаване на сведения за значението...
 

Статистически формули


Необходими статистически формули Средна аритметична величина...
 

Макроикономика


Макроикономика-съвкупност от макроиконом.единици. Модел: домакинствата форм.потребл.си;фирмите опр.обема на произв.си. Взаим.м/у осн.участници са 2 насрещно дв.се потоци- материален (поток от стои и услуги)и паричен...
 

Някои теми по финанси


Какво представлява данъкът? Данъкът е основен метод на фиска и ефективен лост на държавната политика. С негова помощ съвременната държава се намесва в разполагането (алокацията) на ресурси в икономиката. Принципи на данъчното облагане...
 

Философия


Един от основните моменти в аристотевата метафизика е разграничението между материя и форма. Ако вземем за пример дадена мраморна статуя при нея мраморът е материята , а очертанията са формата...
 

Пари и банково дело


Банката може да избира формата на управление – едностепенна /съвет на директори/ и двустепенна /управителен съвет и надзорен съвет/. Член на управителния съвет или съвета на директорите може да бъде само физическо лице...
 

Пищови по Фирмена организация


Същностна характеристика и обхват на фирмената организация. Понятието фирмена организация изразява начина, по който е организирана стопанската дейност в цялата икономика...

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент