Намерени резултати 1-10 ОТ 7
 

Изследване грешките на субективния фактор при експлоатацията на транспорта


В Република България средногодишно се причиняват около 80 хиляди катастрофи...
 

Системи за безопасност в автомобила


Пасивна и активна безпоасност на автомобила. Системи за безопасност в автомобила, спомагащи управлението му...
 

Производствена практика в транспортна фирма


Въпреки, че предметът на дейност на фирмата е широк, като цяло предприятието се е специализирало в сухопътните превози на товари в страната и в Европа. През месец Януари 2010г., фирма „Еротранс” еоод е открила новата си база...
 

Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт


Пътническите превози, са една от основните дейности в автомобилния и железопътния транспорт и имат голямо стопанско, социално и културно значение. Добре организирания крайградски пътнически транспорт осигурява нормална работа на многобройните...
 

Електромагнитна съвместимост


Електромагнитната съвместимост (ЕМС) е способността на крайният консуматор на електрическа енергия да функционира нормално в заобикалящата го електромагнитна среда и да не внася в тази среда смущения...
 

Повишаване на енергийната ефективност в железопътния транспорт


Все по-драстичното увеличаване цената на енергийните ресурси ни принуждават да внедряваме нови методи и средства, които да гарантират повишаването на енергийната ефективност в железопътния транспорт...
 

Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv, 50 hz


В доклада са разгледани различни схемни решения на тягови преобразователи използвани в електрическите транспортни средства на БДЖ и е направен анализ на основните енергетични параметри. Въз основа на получените резултати са дадени конкретни...

Избрани критерии за търсене

София
ВТУ "Тодор Каблешков"
Доклади
за Студенти
Намери частен учител

Полина Илиева
преподава по Английски език
в град Пловдив
с опит от  2 години
33


виж още преподаватели...