Индивидуално развитие


Индивидуалното развитие, или онтогенезата (от гр.онтос - същество), е съвкупност от всички процеси, които се осъществяват в организма от зараждането до смъртта му....
 

Асемблер език. Формат на командата асемблер.


Асемблер език. Формат на командата асемблер. Тема от конспекта по Цифрова и микропроцесорна техника....
 

Маркетинг на услугите


Браншовете на услугите са доста разнообразни. Държавният сектор с неговите съдилища, служби по заетостта, болници, кредитни агенции, военни служби, полицейски и противопожарни управления, пощи, регулаторни агенции и училища попада в сферата на услугите...
 

Компютърна графика и CAD-CAM системи


Компютърно подпомогнатото проектиране (Computer-Aided Design - CAD) включва пълния спектър техники за създаване на модел с помощта на компютър - от неговото моделиране до изграждане на анимация, съгласно изискванията на потребителя....
 

Технологично проектиране на отливки от сив чугун, получени чрез леене в еднократна леярска форма

22 яну 2007
·
3
·
181
·
295
·
17

Леенето е технологичен процес, при който в предварително изработена огнеупорна кухина се налива предварително стопен течен метал, който след кристализацията си взаема точно формата на кухината или става един негативен отпечатък.
 

Застраховане и алтернативни дейности


Самофинансиране. Самофинансиране на загубите - известно е още като самозастраховане...
 

Горива. Класификация, топлина на изгаряне, условно гориво и топлинни еквиваленти


Горивата се делят на изкуствени и естествени. Естествените твърди горива са лигнитни въглища, кафяви въглища, антрацитни въглища и биологичен торф. Изкуствените са брикети, кокс и дървени въглища. Естествените течни горива се получават от нефт...
 

Възможности за оптимизиране събираемостта на приходите в държавата


Приходите представляват сумарна величина на постъпленията, получени от продажбата на стоки, продукция, услуги и други; от извършването на финансови операции, а именно положителни разлики от сделки с валута и ценни книжа, от лихви по кредити...
 

Производство и производствени разходи.

09 апр 2009
·
2
·
1,017
·
31
·
23
·
8

Независимо от вида и организационната форма, в която съществуват, фирмите всекидневно са изправени пред избор на поведение, което трябва да следват, за да оцелеят при променящите се пазарни условия...

Избрани критерии за търсене

София
ВТУ "Тодор Каблешков"
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авотрство