Управление на операциите


Производствената система, която ще разгледам в разработката си, функционира в дейността на фирма ''Аринар'' ЕООД. Фирмата е производител, дистрибутор и логистик на натурални сокове, консерви, захарни изделия, кафе, чай и др...
 

Производствена система на фирма


Производствена система на фирма БНП Париба Лични Финанси ЕАД...
 

“Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма “ Ли Ди Ер” ЕООД


Изграждането на стратегия на дадена икономическа единица е дейност, която се свързва с определяне на принципи, начини и пътища за постигане на зададените цели на предприятието. Изграждането на стратегия е важна дейност във фирменото управление...
 

Визия и стратегия на фирма


Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма ЕТ “Филип I”...
 

Задачи посчетоводство


Баланс на предприятие. Въз основа на горните данни определете: основния капитал, собствен капитал = нетни активи = активи-пасиви, съставете баланс...
 

Международен маркетинг – същност цели и особености

24 ное 2010
·
14
·
2,267
·
532
·
627
·
119

В световната практика маркетингът не се появява изведнъж. Той е резултат на многогодишна еволюция във възгледите на мениджърите за целите, задачите и методите в развитието на производството и пласмента...
 

Казус корпоративни финанси


Баланса на фирмата се състои от две равни в стойностно отношение части - актив и пасив. Актива показва как е използван капиталът на фирмата, а пасива - произходът на този капитал..
 

Маркетингово проучване на минерална вода

11 авг 2010
·
20
·
2,528
·
289
·
365
·
85

Богатото разнообразие на минерални води и многобройните извори са предпоставка за развитието на изключително динамичен и перспективен пазар на този продукт в България. Привлекателността му се засилва и от голямото търсене...

Избрани критерии за търсене

София
МВБУ
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите