Мироопазващи операции на оон

08 яну 2011
·
20
·
8,435
·
527
·
631
·
204

Мироподдържането и човешките права заемат по- голяма част от дейностите на ООН. Към тях могат да се отправят както идеологически, така и финансови критики. През месец април 1998г. мироподдържащите операции са 16 на брой....
 

Когнитивно развитие. теорията на Пиаже.

21 фев 2011
·
9
·
4,326
·
472
·
165

Работата описва теорията на Пиаже за когнитивното развитие на децата, планиран е експеримент, който опровергава теорията. Посочени са стадиите, през които преминава детското когнитивно развитие според Пиаже и критиките към теорията....
 

Факторинг и форфетиране. Сравнителна характеристика

17 дек 2011
·
8
·
893
·
182
·
240
·
157

Икoнoмическoто рaзвитиe нa бългaрия и приoбщавaнето на стрaнaта към oбщия eврoпeйски пaзaр и глoбалнaтa свeтовнa икoномикa се зaпознaха с нoви фoрми на икoномичeско сътрyдничeство и юридичeскa интерпретация...
 

Роля и механизми на оон за опазване на световния мир.


Дейности и нструменти на ООН за опазване на световния мир. Механизъм на опазване на мира. Мироопазващи операции. Органи със специални функции по опазване на мира....
 

Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти


Дебитните и кредитните карти предоставят на собствениците си чудесният шанс да разполагат с паричните си средства по всяко време на денонощието и на всяко място в света или както се казва 24 часа в денонощието седем дни в седмицата...
 

Социална отговорност и управление на качеството


1. Управлението на качеството и социалната отговорност като част от бизнес стратегията на организацията...
 

Същност и елементи на счетоводния метод

15 май 2011
·
15
·
4,428
·
116
·
196
·
105

Документирането стои в основата на организацията на счетоводното отчитане. То служи за обхващане и отразяване на обектите, които са предмет на счетоводното отчитане...
 

История на изкуството - сецесион


Цветът на ириса е от често срещаните знакови елементи. В Япония той е символ на победа, в християнското изкуство – на чистота и неосъществена любов, а при прерафаелитите...
 

Тенденции на паричния и валутен пазар в България

15 окт 2010
·
22
·
4,931
·
273
·
295
·
70

Паричният пазар е пазар на краткосрочни дългови инструменти. В него се включват и краткосрочните депозити до 1 година и краткосрочните банкови кредити. Паричния пазар се дефинира като пазар „на едро” за краткосрочни финансови ресурси...
 

Концептуални схеми за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността


Съвременните организации са богати на виждания и цели, на които са чужди недостатъците на вътрешното късогледство. Да си богат на виждания, обаче не гарантира автоматично бизнес съвършенство. То трябва да се разглежда като процес, който подлежи...

Избрани критерии за търсене

София
nbu
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

още предмети...