Видове стопански системи - същност и различия


ВИДОВЕ СТОПАНСКИ СИСТЕМИ - СЪЩНОСТ И РАЗЛИЧИЯ традиционна система, пазарно стопанство, смесена икономина, командно стопанство...
 

Процедура за набиране и подбор на персонала


Провеждане на процедура за набиране и подбор на служител маркетинг и комуникации...
 

Пазарно търсене - същност и характерни черти


В днешно време търсенето и предлагането се развиват светкавично в сферата на пазарната икономика.Затова разглеждането им като отделни отрасли влияещи върху потребностите на крайния потребител е от голямо значение....
 

Същността и структурата на големите имперски стопански системи на древния изток


Древните империи са допринесли много за икономическото развитие на света. Всички документи показват технологичното развитие – култивиране на растенията, опитомяване на животни, развитие на занaяти, широко мащабно строителство и т. н....
 

Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите...
 

Технология на одита на проекта


Същност и технология на одита на проекта, основни етапи и подходи на одита...
 

Инвестиции и инвестиционни проекти


Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятието...
 

Мотивация на персонала


Студентска курсова работа по Основи на управлението в МВБУ. Мотивация на персонала и видове мотивационни програми. Прилагане на мотивационните програми Теория на Маслоу, Теория на очакванията, Теория на Херцберг...
 

Анализ на пиар кампания


Анализ на проведено събитие, пиар кампания - Българската Коледа...
 

Ценова политика на "Жар компютърс"


Предмет на дейността на "Жар компютърс" е компютри и периферия. Тя е сред утвърдените ИТ фирми на българския пазар, като фирмата внася продукти от водещи производители и главно се занимава с асемблирането на компютърни системи...

Избрани критерии за търсене

София
Международно Висше Бизнес Училище
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Микроикономика (13) Маркетинг (11) Основи на управлението (10) Стопанска история (8) Счетоводство (8) Макроикономика (7) Мениджмънт (7) Управление на човешк ... (6) Реклама и PR (5) Логистика (5) Европейска интеграция (5) Данъчен контрол (4) Международни Отношен ... (4) Туризъм (4) Мениджмънт проекти (4) Финанси (4) Електронен бизнес (3) Философия (3) Икономика (90) Бизнес администрация (3) Право (3) Управление на риска (2) Стратегическо управл ... (2) Антична философия (2) Организационно повед ... (2) Психология (2) Икономика и мениджмъ ... (1) Екотуризъм (1) Одитинг (1) Икономика на предпри ... (1) Икономически анализ (1) Държавна власт и дър ... (1) Статистика (1) Цени и ценова политика (1) Икономика на труда (1) Интернет комуникация (1) Педагогика (1) Труд и трудови отно ... (1) Предприемачество (1) Финанси на фирмата (1) Международни счетово ... (1) Борси и борсови опер ... (1) Бизнес комуникации и ... (1) Банково дело (1) Моделиране на решени ... (1) Финансово счетоводство (1) Финансово право (1)
още предмети...