ПСИХОДИАГНОСТИКА. ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ И МЕТОДИ.

26 мар 2009
·
5
·
998
·
587
·
476
·
69
·
1

ПСИХОДИАГНОСТИКАТА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ....
 

Финанси


Същността на “финанси” в икон.аспект е специфичното движение на парите, породено от разпределението и преразпределението на бвп чрез използването от фин.органи на регламентирани от държавата методи и форми...
 

Ценностен потенциал


Деловото общуване е процес на писмени и устни съобщения, които предизвикват отговор (обратна връзка). Общуването се счита за успешно, когато то постига желаната реакция или отговор от приемащия съобщението...
 

Усъвършенстване и атестиране на персонала


Усъвършестването на персонала не е необходимо да означава допьлнителни дейности; често това е аспект на дейностите, които се осъществяват при всички положения. Усъвършенстването на персонала е и личностно и в по-широк план усъвършенстване на екипа...
 

Същност и характеристика на публичния сектор


В пазарното стопанство ресурсите се разпределят в зависимост от търсенето и предлагането. По този начин стопанските субекти (фирмите) получават определени резултати, най-често печалба, която им позволява нормално съществуване. Не винаги...
 

Стопамска история

12 мар 2009
·
12
·
2,448
·
63
·
67
·
21

Първата световна война предизвиква съществени промени в целия свят. тя довежда до дълбок прелом в икономическите и политическите отношения между държавите. сблъсъкът между големите държави изменя съотношението на силите в международните отношения.....
 

Човешкият фактор


Но в началото на хх век техническият прогрес води до бързо нарастване на производството и до подобряване на условията на живот. С индустриализацията, достъпните масови стоки, нарастващата мобилност на хората става ясно...
 

Видове ценни книжа, търгувани на фондовата борса


Стойност на акцията; Видове обикновени акции; Видове привилигировани акции;...
 

Финанси - лекции

01 апр 2009
·
8
·
1,123
·
90
·
40
·
13

Същност на бизнес фалита, банкрут, реорганизация на фирмата, ликвидация.
 

Личност и социология


Всяка социологическа теория предлага свой вариант на отговора, как се изграждат отношенията между личността и обществото, какви са закономерностите в поведението на личността и как се определят...

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент