Планиране и организиране на туристическо пътуване с обща цена

11 юли 2009
·
8
·
1,566
·
337
·
353
·
61

Туроператорите се обособяват като самостоятелен вид туристически агенции още през втората половина на деветнадесети век...
 

Мотивацията като управленска функция


Мотивирането е средство за оказване на влияние върху поведението на хората за изпълнение и постигане на личните им цели и целите на организацията. Основна цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно...
 

Финансов одит


Одитът е конролен процес. Целта и принципите на финансовия одит се изразяват в независимо одиторско мнение относно достоверното представяне на финансовото състояние на проверяваното предприятие...
 

Управление на персонала

11 юли 2009
·
15
·
3,493
·
253
·
23

Логично е ръководството в една организация да започне с оценка на наличните трудови ресурси. То трябва да определи колко хора са заети за изпълнението на всяка операция и задача, необходими за достигане на някаква конкретна цел...
 

Контролирането като функция на управление


Същност на контрола – процес, чрез който се уверяваме , че реално предприеманото действия от организацията съответства на желаните предварително зададени цели. Чрез този процес се установяват и коригират...
 

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво


Същност на понятията "електронно правителство" и "електронно управление". Основни етапи на изграждане на електронно правителство в България. Сравнителен анализ на състоянието на електронните услуги в България...
 

Счетоводството като информационна система в условията на пазарната икономика


Информацията е понятие за нещо, а счетоводната е познание за дадена стопанска дейност. Тя възниква за да отговори на нуждите на управлението, което е присъщо за дейността на хората във всички етапи от общественото развитие...
 

Маркетинг

11 юли 2009
·
11
·
2,755
·
94
·
4

Маркетингът е философия на стопанската дейност (А. Shaw), социален процес, чрез който отделни индивиди или групи получават това, от което се нуждаят или желаят чрез създаване и размяна на стоки или стойности с други (Рh. Коtlег)...
 

Търговско качество. ЕТ


Частното право отделя особено внимание на търговското право, респективно на дейността на търговците, техните права и задължения. В съвременната практика голямо значение се отделя на търговското качество, което има различни измерения за различните...
 

Хуморът в рекламата


Маркетинг на финансовите услуги. Анализ на ролята на хумора в рекламите. Примери, цитати, история на рекламата...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Международно Висше Бизнес Училище
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите