Външна политика, национална и международна сигурност на България

29 окт 2011
·
90
·
26,130
·
967
·
1,427
·
542

За да обезпечат своята сигурност и по-благоприятни условия за живот, хората имат нужда от единодействие и подкрепа от другите хора. За да обезпечат успешен лов и да защитят малките си някои биологични видове също търсят единодействие и подкрепа от...
 

Правни норми и правни принципи

23 апр 2012
·
22
·
5,662
·
242
·
324
·
104

Курсова работа по Обща теория на правото за студенти по право....
 

Органи на изпълнителната власт


Изпълнителната власт е част от единна държавна власт. Нейното основно предназначение е да осигурява изпълнението на законите, да реализира в практиката вътрешната и външна политика на държавата, формирана от Народното събрание чрез законите...
 

Теории за възникване на правото

08 дек 2011
·
17
·
5,975
·
135
·
188
·
69

Въпросът за възникването на първото историческоправо нямаеднозначен отговор. Различните правни и политически теории садавалии различни отговори,свързани с общите възгледи за държавата, правото, обществото, историческото и социалното развитие...
 

Цеко Торбов и началото на философията на правото

17 май 2010
·
10
·
1,842
·
149
·
162
·
58

Първите български юристи получават своето образование в европейските университети и най-вече в Германия. В сферата на правната философия и теория духът на надмощие на правния позитивизъм, който господства в Европа, се пренася и в България...
 

Източник на правото според ранния правен позитивизъм

23 яну 2011
·
13
·
3,154
·
78
·
48

Разглеждане на всички етапи на правния позитивизъм и най-вече на ранния. Както и източниците на правото...
 

Теории за възникване на държавата като социоално явление

11 яну 2011
·
10
·
2,217
·
65
·
102
·
46

Въпросът, свързан с възникването на държавата като социално явление, е бил сериозно дискутиран в продължение на много години и остава актуален и днес. Във връзка с него възникват различни теории, които най-общо можем да разделим в две групи...
 

Административнонаказателна отговорност


Курсова работа проверена от ас. Горанова...
 

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност


Юридическото лице (ЮЛ) за общественополезна дейност е ЮЛ с нестопанска цел, чиято дейност се извършва в обществена полза. Тези ЮЛ може да бъдат във формата на сдружение с нестопанска цел или на фондация....
 

Форми на държавно устройство

04 фев 2010
·
16
·
4,555
·
173
·
170
·
22

Държавата е уникален социален феномен, който възниква в процеса на общественото развитие. Тя преминава през редица исторически етапи на изменение и усъвършенстване на своята същност, социално съдържание и форми, за да достигне до съвременната държава...