Бизнес план


Как се прави бизнес план? Готов бизнес план. За 4-ти курс...
 

Всичко за биоетиката


Биоетиката - безкрайна отговорност към всичко живо; ефтаназията; аборт; екологични проблеми; професионална и приложна етика; идеи и правила на биоетиката; хипократова клетва; Значението на правната норма в медицината...
 

Икономика на здравеопазването


Икономиката на здравеопазването следва да се разглежда в два аспекта: Икономика на здравеопазването в широк смисъл като отраслова икономика. Обект на нейното познание са особеностите на действията на икономическите закони...
 

Тревожни разстройства


В действителност за много хора по света животът никога не е бил по-сигурен от сега. Властта ни над природата никога не е била по - голяма във всяко отношение – и въпреки това никога не сме изпитвали по-голямо безпокойство. Бушмените в Калахари...
 

Основни принципи за промоцията на здравето


С понятието "промоция на здравето" се свързва ясно обособена теоретична концеп¬ция, върху чиято основа през 80-те години се създаде и утвърди едноименната стратегия на Световната здравна организация....
 

Актуални проблеми на стареенето и старостта


Демографско остаряване на населението и икономически растеж. Наблюдава се тенденция в демографското развитие на света към стареене на населението...
 

Социална медициннаи обществено здраве


Интегративна дисциплина, занимаваща се със здравето и болестта като функция на това как, кога и защо болестта се разпространява в дадена популация във времето
 

Лекции по управление на здравното обслужване


Материал за болничната и извънболтичната помощ по Управление на здравното обслужване...
 

Основи на почвознание. Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите.


Съвременното почвознание разглежда образуването на почвите като резултат от протичането на два сложни органично свързани процеса - изветряне и почвообразуване. За да се изясни същността на почвообразуването, трябва да се разгледат главните минерали...
 

Маркетинг в здравеопазването


Маркетинг – вид човешка дейност, насочена към удовлетворяване на нуждите и потребностите чрез обмяна на стоки и услуги. Здравният маркетинг е една от най -новите и модерни дисциплини, свързани с икономиката на здравеопазването...

Избрани критерии за търсене

Здравен мениджмънт
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Здравен мениджмънт (90) Медицина (43) Социална медицина и  ... (14) Мениджмънт (10) Икономика (137) Маркетинг (6) Управление на човешк ... (5) Финанси (5) Педагогика (4) Епидемиология (4) Социална политика (4) Екология (4) Право (5) Организационно повед ... (3) Планиране и прогнози ... (3) Психология (6) Основи на управлението (3) Управление на риска (3) Хранене и диететика (3) Хигиена (2) Фармакология (2) Медицинска психология (2) Конфликтология (2) Етика (2) Информатика, ИТ (2) Сестрински грижи (1) Демография (1) Икономически теории (1) Статистика (1) Управление на качест ... (1) Трудово право (1) Административно право (1) Ергономия и промишле ... (1) Макроикономика (1) Финанси на фирмата (1) Бизнес комуникации и ... (1) Счетоводство (1) Психология на управл ... (1) Управление на бизнес ... (1) Стратегическо управл ... (1) Педагогическа психол ... (1) Програмиране (1) Производствен менидж ... (1) Биология (3) Финансови пазари и и ... (1) Гражданско право (1) Почвознание (1) Физкултура и Спорт (1) Биохимия (1) Бизнес администрация (1) Генетика (1) История (1) Социология (1) Вътрешни болести (1) Физиотерапия и рехаб ... (1) Агробизнес (1) Моделиране на решени ... (1) Анатомия (1) Държавна власт и дър ... (1) Философия (2) Технически науки (1)
още предмети...