Неорганична химия - първа част


Експериментални и теоретични данни за сложността на атома. Атомен модел на Ръдърфорд. Основи на квантовата теория. Атомни спектри. Квантови идеи. Теория на Н. Бор за водородния атом....
 

Теми по аналитична химия


Аналитичната химия е наука, която се занимава с принципите и методите на химичното характеризиране на веществата /атоми, йони/ . Съобразно с двустранния характер на задачите, които има да решава, аналитичната химия се разделя на две основни части...
 

Българско кисело мляко


Реферат на тема Българското кисело мляко. Исторически факти. Технология на производството. Видове щамове. Правила и показатели за избор на кисело мляко. Видове млечно-кисели продукти. Био кисело мляко...
 

Биотехнологични методи за третиране на твърди битови отпадъци

29 мар 2011
·
17
·
3,301
·
201
·
355
·
115

В основата на биологичното третиране на твърди отпадъци са процесите, които протичат при кръговрата и обмяната на веществата в природата, с активното участие на микроорганизмите...
 

Газова хроматография


Газовата хроматография (GC) е един вид разпределителна хроматография, подобна в много отношения на други методи от този тип, като HPLC (високоефективна течна хроматография), хартиена хроматография и т.н....
 

Аналитична химия изпита


2 от 3 възможни варианта за изпита по Аналитична Химия в УХТ - Пловдив...
 

Процеси и апарати


В хранителната промишленост широко се използва топлинната обработка на суровините и полуфабрикатите, извършвана в т.нар. топлообменни апарати. Тяхното основно предназначение е да предават непрекъснато...
 

Фосфор


Разпространение, получаване, свойства и употреба. Съединения на фосфора със степен на окисление – 3. Молекулата на фосфора в пари и в течно състояние е четириатомна (P4). При кондензация се получава бял фосфор, кристална модификация....
 

Фитмени символи на фирма


Име на стопанската организация Компанията собственик която, притежава марката „Adidas” е “Adidas Group” . Името идва от първите три букви на името и фамилията на нейния създател - Адолф Даслер . За България дистрибуторите,представящи фирмата са...

Избрани критерии за търсене

Биотехнологии
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Биохимия (34) Микробиология (34) Биология (143) Химия (58) Екология (16) Генетика (14) Хранително-вкусова п ... (12) Биофизика (11) Неорганична химия (9) Биохимично инженерство (9) Аналитична химия (9) Химична технология (6) Технология на продов ... (5) Молекулярна биология (4) Маркетинг (4) Икономика (11) Физикохимия (3) Биоорганична химия,  ... (3) Вирусология (3) Технология на продук ... (3) Физиология на растен ... (3) Имунология (2) Органична химия (2) Информатика, ИТ (3) Ботаника (2) Промишленост и произ ... (2) Биоавтоматика (2) Физика (2) Молекулярна генетика (2) Биоенергетика (2) Автоматика, изчислит ... (3) Компютърни системи и ... (1) Селско стопанство (1) Астрономия (1) Теории на масовата к ... (1) Металургия (1) Управление на качест ... (1) Инженерна графика (1) Анализ на фирма (1) Почвознание (1) Електротехника (1) Производствени техно ... (1) Теория на възпитание ... (1) Химична кинетика и к ... (1) Организационно повед ... (1) Производствен менидж ... (1) Медицина (4) Инфекциозни болести (1) Статистика (1) Клетъчна биология (1) Топлотехника и термо ... (1) Анатомия (1) Хидрология на сушата ... (1) Физиотерапия и рехаб ... (1) Техника на безопасност (1) Психология (1) Офталмология (1) Машинознание и машин ... (1) Мениджмънт (1) Ергономия и промишле ... (1) Фармация (1) Технически науки (5) География (1) Педагогика (1)
още предмети...