Пищови по полупроводникови елементи


Пищови по полупроводникови елементи за студенти 3 курс специалност ктт при сън4о...
 

Синтез на блокова схема на безжичен телефон


Курсова работа по ТКУТ. Синтез на блокова схема на базова станция и на подвижна станция. Разгледан е телефон Samsung тип SP-R5210....
 

Системи за видеонаблюдение


Основни изисквания при проектиране и изготвяне на системи за видеонаблюдение...
 

Изграждане и проектиране на компютърни мрежи


Най- общо казано, има два типа мрежа-lan (local area network-локална мрежа) и wan (wide area network-мрежа върху широка област). lan е мрежа между множество компютри и периферия, физически разположени в една достатъчно малка...
 

Измерване на неелектрични величини


Електрическото измерване на неелектрични величини представлява преобразуването на тези величини в електрически чрез използването на различни физически явления, с цел по–нататъшната им обработка...
 

Пищови по комуникационни вериги


1.Какви са особеностите на последователното предаване на информация в комуникационните канали. Подаваната информация е податлива на импулсни смущения и кратковременни прекъсвания. Не е необходимо усложняване на апаратурата. Използва се за средни...
 

Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд


Топло и масообменните инсталации намират широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишленост, промишлената топлотехника, топлоенергетиката, селското стопанство и други отрасли на народното стопанство.
 

Нискочестотен усилвател на мощност


Активните елементи, които се използуват в усилвателите на мощност са: биполярни транзистори, полеви транзистори и интегрални схеми. Най-често биполярните транзистори са свързани по схеми ОЕ и ОК....
 

Оптични носители. CD, DVD (HD), Blu-ray


Оптични устройства и дискове, история. Обем на съхранените данни. Най-важни характеристики на Blu-Ray дисковете...
 

Хибридна влакнесто-коаксиална мрежа


Предоставяне на услуга, която е напълно конкурентна на съществуващите услуги. Особено като участник в края на съществуващ пазар, ще трябва да докаже, паритет с утвърдени играчи. Бъдете сигурни, че разбирате ключово конкурентно въпроси...

Избрани критерии за търсене

КТТ
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Комуникационна техни ... (31) Електроника (12) Сигнали и системи (11) Електротехника (9) Технически науки (73) Компютърни системи и ... (9) Информатика, ИТ (16) Радиоелектроника (5) Физика (5) Теоретична електроника (4) Аналогова схемотехника (3) Цифрова схемотехника (3) Видео техника (2) Компютърни системи  ... (2) Радиотехника (2) Мобилни мрежи (2) Радио вълни и радио  ... (2) Философия (1) Енергетика (1) Автоматика, изчислит ... (1) Информационни технол ... (1) Инженеринг (1) История на България (1) Техническа безопасност (1) Механика (1) Анатомия (1) Микроелектроника (1) Анализ на алгоритми (1) Труд и трудови отно ... (1) Материалознание (1) Машиностроене (1) Проектиране и констр ... (1) Методика на обучението (1) Интернет комуникация (1) Физкултура и Спорт (1) Правни аспекти на те ... (1) Радиорелейни и спътн ... (1) Електромеханични сис ... (1) Военни науки (1) Математика (1) Управление на комуни ... (1) Електрични, магнитни ... (1) Бизнес комуникации и ... (1) Икономика (1) Корабостроене (1) История (1) Педагогика (1)
още предмети...