Европейската интеграция през ХХІ век


Описани са предизвикателствата пред европейския интеграционен процес през първите десетилетия на ХХІ век...
 

Социално-икономически аспекти на сигурността


Социално-икономическите аспекти на сигурността и на националната сигурност в съвременни условия трябва да бъде разгледан по нов начин, тъй като в света се осъществяват фундаментални икономически промени....
 

Цени ценова политика


Лекций по този предмет цени и ценова политика.За всички магисти и хора от бакалаварската степен с корпоративно управление....
 

"Анатомия на властта" - Джон Гълбрайт


Реферат по дисциплината "История на политическите идеи" по книгата на Джон Гълбрайт...
 

Мениджърът - централна фигура в процеса на управление


В съвременния свят на бизнеса и политиката ролята на мениджъра е да управлява човешки, финансови, материални и информационни ресурси. В работа си за определена организация той определя целите...
 

Методика на регистрация чрез анкети и интервюта


При набирането на индивидуална първична информация, попълване на въпроскик, регистрация на данни главан проблем е този за достоверността. За осигуряване на достоверността е предназначена методика на регистрацията...
 

Бизнес план на фирма за вътрешен дизайн


Екипът се спря на този вид дейност, защото българският потребител се нуждае от качествен продукт, оригиналност и комфорт в дома, офиса и градината. Екипът ще се състои от високо квалифицирани професионалисти, които ще са...
 

Съждението - същност и видове


Зависимостите по истинност в тези три вида отношения се изразяват в това, че ако знаем истинността или неистинността на едно от четирите съждения, веднага можем да заключим за истинността или неистинността на другите...
 

Демокрация


Демокрация. Възникване. Права на човека. Изборна демокрация...

Избрани критерии за търсене

Политология
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Политология (311) Международни Отношен ... (22) Политика (20) Социология (17) Полиция, отбрана, на ... (12) История (18) Геополитика (11) Философия (13) Европейска интеграция (9) Социална политика (9) Икономика (69) Право (14) Политика и медии (7) Държавна власт и дър ... (6) Публична администрация (5) История на България (4) Микроикономика (4) Психология (5) Икономика на труда (3) Маркетинг (3) Икономически теории (3) Религия (3) Конфликтология (3) Антична философия (2) Информатика, ИТ (3) Литература (2) Международно право (2) Конституционно право (2) Статистика (2) Стопанска история (2) Основи на управлението (2) Логика (2) Кризисен мениджмънт (2) Икономически анализ (2) Мениджмънт (1) Нова и най-нова обща ... (1) Културология (1) Бизнес комуникации и ... (1) Информационни технол ... (1) Юридическа психология (1) Антропология (1) География (2) Макроикономика (1) Бизнес анализ (1) География на населен ... (1) Планиране и прогнози ... (1) Организационно повед ... (1) Транспорт (1) Журналистика (1) Теория и история на  ... (1) История на българска ... (1) Военни науки (1) Международни проекти (1) Регионално развитие (1) Етика (1) Данъчен контрол (1) Стратегическо управл ... (1) Средновековна обща и ... (1) Математика (1) Политическа психология (1) Банково дело (1) Изобретателско, авто ... (1) Демография (1) Компютърни системи и ... (1) Реторика (1) Туризъм (1) Други (1) Икономическа социология (1) Операционен мениджмънт (1) Цени и ценова политика (1) Управление на качест ... (1) Счетоводство (1) Управление на комуни ... (1) Наказателно право (1) Технически науки (1) Биология (1) Култура и изкуство (1)
още предмети...