Проектът “реорганизация”


Злополучният проект “Реорганизация” бе с проблеми още от самото начало. Г-н Петров бе включен в проекта още от етапа на разработване на концепцията...
 

Данъци и финансова администрация


Да се изчислят дължимите данъци от фирмата по ЗКПО....
 

Маркетингово проучване на минерална вода "Ком"


Маркетингово проучване на пазарния дял в България на минерална вода "Ком". Използван метод - анкетна карта...
 

Реорганизация


Проблемите могат да се дефинират, като разлика между съществуващата и желаната ситуация. Анализът на проблема идентифицира негативните страни на една съществуваща ситуация и остановява причинно-следственната връзка между съществуващите проблеми...
 

Решение на конфликт


Вземете за пример реален конфликт (личен или служебен), на който сте били свидетели. Опишете накратко конфликта. Посочете предпоставката/предпоставките за възникване на конфликта...
 

Управление на операциите


Производствената система, която ще разгледам в разработката си, функционира в дейността на фирма ''Аринар'' ЕООД. Фирмата е производител, дистрибутор и логистик на натурални сокове, консерви, захарни изделия, кафе, чай и др...
 

Безработица - същност, видове и причини


Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
 

Правилният модел


Организационната промяна е неизбежна, непрекъсната, понякога нежелана, а понякога предизвикана. Мениджърите трябва да реагират, управляват и предизвикват. Организациите трябва да се адаптират към външните сили – промените...
 

Анализ на участието на малките и средни предприятия в усвояването на структурните фондове на Европейският съюз


Едно от големите предимства и предизвикателства пред всяка страна – членка на ЕС, включително и нашата, е възможността за използване на фондовете на ЕС. Независимо от факта, че Европейският съюз като цяло представлява просперираща икономическа общност...
 

Решение на задача по счетоводство

28 окт 2010
·
4
·
399
·
643
·
1,248
·
217

Това са решени задачи по счетоводство от МВБУ за първи курс Бизнесадминистрация дистанционно обучение...

Избрани критерии за търсене

Бизнесадминистрация
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Основи на управлението (39) Маркетинг (33) Право (32) Бизнес администрация (28) Счетоводство (26) Организационно повед ... (23) Микроикономика (23) Финанси (23) Стопанска история (23) Макроикономика (21) Икономика (282) Управление на човешк ... (20) Европейска интеграция (19) Мениджмънт (16) Бизнес комуникации и ... (16) Реклама и PR (15) Психология (15) Философия (16) Международни Отношен ... (13) Логистика (9) Мениджмънт проекти (8) Данъчен контрол (8) Информатика, ИТ (7) Управление на иновац ... (7) Моделиране на решени ... (7) Стратегическо управл ... (6) Публична администрация (5) Финанси на фирмата (5) Психология на управл ... (4) Политология (4) Бизнес анализ (4) Цени и ценова политика (4) Икономически анализ (3) Управление на операц ... (3) Международна икономика (3) Търговия (3) Политика (3) Социология (3) Банково дело (3) Екология (3) Държавна власт и дър ... (3) Стопанска дейност на ... (2) Интернет комуникация (2) Хотелиерство (2) Бизнес статистика (2) Борсова търговия (2) Управление на бизнес ... (2) Анализ на фирма (2) Предприемачество (2) Застрахователно дело (2) Туризъм (2) Планиране и прогнози ... (2) Статистика (2) Икономически теории (2) Управление на риска (2) Политика и медии (1) Стара история (1) Право на интелектуал ... (1) Педагогика (1) Международно право (1) Изследване на операц ... (1) Етика (1) Икономика и мениджмъ ... (1) Управление на комуни ... (1) Архитектура и градоу ... (1) Трудово право (1) Икономика на предпри ... (1) Информационни технол ... (1) Антична философия (1) Човекът и обществото (1) Кредитен анализ (1) Икономика на труда (1) Журналистика (1) Интеркултурна комуни ... (1) Психология на дейността (1) Корпоративни финанси (1) Логика (1) Транспорт (1) Фолклористика (1) Управление на продаж ... (1) Математика (2) Финансово счетоводство (1) Финансови пазари и и ... (1) Строителство (1) Икономическа социология (1) Реклама и рекламна п ... (1) География (1) Икономика на Европей ... (1) Митническа политика (1) Инвестиционен менидж ... (1) Пътнически агенции и ... (1) Гражданско право (1) Технически науки (3) Литература (1) История (1)
още предмети...