Бизнес комуникации


Лекция при професор Братанов по Бизнес комуникации!...
 

Аграрна икономика


Развити въпроси за държавен изпит...
 

Бизнес комуникация


Бизнес комуникациите се свързват с умението да общуваме във всичко и сфери на обществено политическия културния и икономически живот в страната. Най-общо това е комуникиране или връзки на управлението и индивидуалните разговори. Най-важното в...
 

Биологично земеделие


Биологичното земеделие е специфичен метод на производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие при...
 

Финансови пазари

12 юни 2012
·
4
·
1,886
·
788
·
797
·
377

Отговорите на тестовете от учебника на доц. Мариана Асенова по Финансови пазари...
 

Доклад на тема Франчайзинг

18 май 2010
·
48
·
11,602
·
720
·
841
·
357

Същност, видове и развитие на франчайзинга. Договор за франчайзинг. Примери...
 

Организация и управление на биологичното производство


Биологичното земеделие е специфичен метод на организация на селскостопанско производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие...
 

Изграждане и функциониране на фамилно стопанство за отглеждане на червен калифорнийски червей


Фамилните стопанства са разпространена организационна форма както в България, така и по целия свят. Всеки човек се старае да създаде собствен бизнес, за да може да осигури финансово както себе си, така и семейството си...
 

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия


стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
 

Макроикономика


Поведението на системата от националното стопанство, както и на съставящите го основни сектори и съвкупни величини. Тя анализира поведението на селското стопанство като цяло. Тя изучава поведението ...

Избрани критерии за търсене

Аграрна икономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Агробизнес (186) Икономика (553) Маркетинг (33) Екология (30) Финанси (27) Селско стопанство (58) Счетоводство (22) Туризъм (21) Управление на човешк ... (20) Земеделие (20) Право (24) Информатика, ИТ (22) Основи на управлението (16) Бизнес анализ (14) Бизнес комуникации и ... (13) Стопанска история (12) Икономика на труда (12) Животновъдство (12) Макроикономика (12) Планиране и прогнози ... (12) Микроикономика (11) Икономика на предпри ... (11) Мениджмънт (10) Борси и борсови опер ... (9) Регионално развитие (9) Предприемачество (9) Социология (9) Демография (8) Икономически теории (8) Промишленост и произ ... (7) Лозарство (7) Техника на безопасност (7) Банково дело (7) Организационно повед ... (7) Стокознание (7) Митническа политика (7) Управление на качест ... (7) Статистика (6) Мениджмънт проекти (6) Психология (7) Управление на бизнес ... (5) Бизнес администрация (5) Финанси на фирмата (5) Ботаника (5) Финансови пазари и и ... (5) Стопанска дейност на ... (5) Стратегическо управл ... (4) Философия (4) Хранително-вкусова п ... (4) Застрахователно дело (4) Електронен бизнес (4) Логистика (4) Управление на иновац ... (4) Икономически анализ (3) Геополитика (3) Агрономство (3) Енергетика (3) Европейска интеграция (3) География (6) Биология (13) Управление на риска (3) Математика (4) Полиция, отбрана, на ... (3) Физиология на растен ... (3) Икономика на туризма (3) Общуване и творчество (2) Бизнес статистика (2) Счетоводен софтуер (2) Одитинг (2) Корпоративни финанси (2) Бизнес информатика (2) Международни Отношен ... (2) Труд и трудови отно ... (2) Производствени техно ... (2) Горско стопанство (2) Международна икономика (2) Публична администрация (2) Социална политика (2) Хидробиология (2) Икономическа социология (2) Инвестиционен менидж ... (2) Икономика на Европей ... (2) Хранене и диететика (2) Технология на продов ... (2) Гражданско и семейно ... (1) История на държавата ... (1) Количествени методи  ... (1) Стопанско право (1) Право на интелектуал ... (1) Цени и ценова политика (1) Природна география н ... (1) Музика (1) Икономическа и социа ... (1) Анализ на фирма (1) География на населен ... (1) Търговия (1) Управление на продаж ... (1) Проектиране и констр ... (1) Реклама и PR (1) Литература (1) Технически науки (7) Химия (2) Медицина (2) Корабостроене (1)
още предмети...