Диагностика на ДВГ


Основни положения и терминология. Основни понятия. Стойности на техническите параметри....
 

Пищови по Микроикономика


Микроикономиката е наука, която изяснява общите принципи на функциониране на индивидуалните пазарни субекти. Изходен пункт е пазарът, но тук неговото действие се конкретизира с изясняването на еластичността на търсенето и предлагането и видовете...
 

Техника за растителна защита


Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната продукция. За това при отглеждане на ...
 

Микробиология


Пищови по микробиология за изпита при доц. Венев....
 

Проектиране на повдигателна система за кари-високоповдигачи


Повдигателната система е предназначена да осъществи вертикалното преместване на товара. За удобство при поемането и полагането на товара и да бъде устойчив при транспортирането му работният орган, който непосредствено носи товара, се наклонява...
 

Валута, курс и котиране. Организация на валутните пазари


Валутата е установена със закон парична единица на съответната държава. Това са парите, използвани в международните икономически отношения. Валутата улеснява размяната на стоки и услуги...
 

Млечно говедовъдство


У нас като сграден фонд има около 1500 ферми и комплекси, от които 32 % с до 200 крави, 48 %- с 200- 500 крави, 18 %- с 500- 1000 крави, и около 2 % - с над 1000 крави.Показателно е, че е предвидено около 94 % от кравите да се отглеждат...
 

Физика - пищови


Физични величини – характеризират качествено и количествено телата и процесите, които протичат с тях. Скаларни(маса,температура,плътност) – определят се само с големина. Векторни(скорост,сила) – имат големина и посока. Променливи физ. величини...
 

Люцерна за сено


Люцерната е едно от най-високопродуктивните бобови растения....
 

Създаване на ново лозе


Създаването е свързано с много голяма инвестиция. При съвременните цени създаването на 1 дка лозови насаждения е в пределите на 2-2.5 хил. лв. Именно поради това трябва да се направи всичко възможно за да бъде вложението високо ефективно...

Избрани критерии за търсене

Аграрно инженерство
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Земеделие (16) Физиология на растен ... (14) Агробизнес (12) Селско стопанство (33) Метрология и уредост ... (9) Физика (10) Автомобили, трактори ... (7) Технически науки (21) Агрономство (5) Животновъдство (5) Лозарство (4) Ботаника (4) Икономика (21) Селскостопански и хи ... (2) Почвознание (2) Механика (2) Машинознание и машин ... (2) Макроикономика (1) Електромеханични сис ... (1) Анатомия (1) Икономика на труда (1) Физика на електрични ... (1) Топлофизика и хидрод ... (1) Микроикономика (1) Реклама и рекламна п ... (1) Микробиология (1) Мениджмънт (1) Машиностроене (1) Технология на продук ... (1) Радиационна химия (1) География на населен ... (1) Електроника (1) Двигатели с вътрешно ... (1) Електрически машини (1) Биология (20) Стопанска дейност на ... (1) Икономически теории (1) Системи за наблюдени ... (1) Метеорология (1) Топлотехника и термо ... (1) Мeталорежещи машини  ... (1) Енергетика (1) Технологии, машини и ... (1) Информатика, ИТ (1) Физика на вълновите  ... (1) Геофизика, астрономи ... (1) Химия (1) География (1)
още предмети...