Разработване на маркетингов план на фирма


В условията на пазарна икономика при наличието на силна конкуренция във всички области, фирмите трябва непрекъснато да се развиват и усъвършенстват. Това те могат да постигнат чрез умело управление...
 

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма "Калиакра" АД


Дипломната работа е за хотелски комплекс "Калиакра", който се намира в Албена. Теоретико-методическа част и практическа част, където са направени предложения за усъвършенстване...
 

Бизнес план - електронна търговия в интернет


За повечето хора глобалната мрежа Интернет все още си остава един екзотичен източник на забавление. Повечето потребители на дигиталната “паяжина” използват връзката си с милиони компютри по света, за да си побъбрят с някой анонимен събеседник...
 

За разширяване на дейността и рекламната и управленска структура на фирма Нестле


Основната цел на този бизнес-план е да покаже какво е състоянието на една от емблематичните фирми на българския пазар-Нестле България АД. Популярната компания най-вече със захарните изделия и нескафето е на нашия пазар вече повече от 10 години....
 

Анализ на фирма “Асеновград БТ” АД


ПЕСТ анализ, финансов анализ, SWOT анализ. Цели на фирмата. Стратегии за осъществяване на целите. Основни параметри на корпоративната стратегия. Параметри на функционалните стратегии използвани от фирмата. Работна програма за реализация...
 

Иновации, иновационен процес


Понятие за иновации. Връзка с предприемачеството. Видове иновации. Класификация. Източници на иновации. Особености...
 

Oбединенич на търговци (консорциум, холдинг)


Търговците в условията на пазарна икономика се обединяват, за да получават по-голяма печалба или за да избягват вредните последици от конкуренцията помежду им. С други думи, целта на обединяването им е икономическа....
 

Материалознание


Пищовите са използвани в университет проф. Асен Златаров Бургас...
 

Основни понятия в корпоративните финанси


Същност, основни понятия, функции, задачи на КФ. Капитал, финансирания, лихви, акции, облигации, риск...

Избрани критерии за търсене

Индустриален мениджмънт
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Мениджмънт (112) Икономика (452) Маркетинг (59) Индустриален мениджмънт (53) Материалознание (32) Производствени техно ... (29) Управление на човешк ... (24) Производствен менидж ... (24) Право (26) Логистика (23) Информатика, ИТ (27) Инженеринг (20) Финанси (18) Екология (17) Счетоводство (17) Електротехника (16) Промишленост и произ ... (15) Анализ на фирма (14) Икономика на предпри ... (14) Мениджмънт проекти (14) Стопанска дейност на ... (14) Технически науки (95) Основи на управлението (13) Организационно повед ... (12) Управление на иновац ... (11) Физика (11) Микроикономика (10) Бизнес комуникации и ... (9) Планиране и прогнози ... (9) Управление на качест ... (9) Транспорт (8) Реклама и PR (7) Социология (7) Операционен мениджмънт (7) Макроикономика (7) Предприемачество (7) Електроника (7) Химия (16) Индустриална организ ... (6) Информационни технол ... (6) Стратегическо управл ... (5) Енергетика (5) Икономика на труда (5) Комуникационна техни ... (4) Неорганична химия (4) Технологии, машини и ... (4) Компютърни системи и ... (4) Икономически теории (4) Регионално развитие (4) Технология на продук ... (4) Техническа безопасност (4) Банково дело (3) Интернет комуникация (3) Инвестиционен менидж ... (3) Стопанска история (3) Стокознание (3) Управление на бизнес ... (3) Механика (3) Технология на машино ... (3) Електромеханични сис ... (3) Корабостроене (3) Икономически анализ (3) Застрахователно дело (3) Добив и първична пре ... (3) Електронен бизнес (3) Корпоративни финанси (3) Теории на масовата к ... (3) Физикохимия (3) Технология на кулина ... (2) Машинознание и машин ... (2) Етика (2) Инженерна графика (2) Международни Отношен ... (2) Топлотехника и термо ... (2) Икономика и мениджмъ ... (2) Трудово право (2) Хидравлични и пневма ... (2) Физкултура и Спорт (2) Статистика (2) Технологично проекти ... (2) Психология (3) Машиностроене (2) Локомотиви, вагони и ... (2) Бизнес администрация (2) Педагогика (2) Търговия (2) Бизнес информатика (1) Моделиране на решени ... (1) Политология (1) Човекът и обществото (1) Авиационна и космиче ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Труд и трудови отно ... (1) Икономика на Европей ... (1) Финанси на фирмата (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Математическо модели ... (1) Органична химия (1) Право на интелектуал ... (1) Култура и изкуство (1) Математика (2) Хранително-вкусова п ... (2) Философия (2) География (2) Чужди езици (1) Биология (1) Медицина (1)
още предмети...