Болести на предстомашията при преживните животни


Големината на предстомашията предразполага едрите преживни към едни, а дребните преживни към други заболявания. Най-голям е търбухът, следван от книжката, а най-малъке ретикулума – при едрите преживни. при дребните преживни...
 

Животновъдство


Стопанско значение на говедовъдството. Състояние и тенденции в развитието на говедовъдството. Зоологическа класификация. Произход и характеристика на породите биволи. Характеристика на представителите от рода Bos...
 

Безопастност на храните и ветеринарна медицина


Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България...
 

Болести по пчелите


Най-често срещащите се болести по пчелите в България...
 

Вътрешни болести дребни животни


Стоматит - видове, симптоми, лекуване. Методи за диагностика на езофагиални болести. Възпаление на устната кухина....
 

Производство на пчелен мед


Изисквания към пчелния мед, предназначен за човешка консумация ...
 

Инфекциозни болести при продуктивните животни


Лекции инфекциозни болести 5 курс продуктивни животни...
 

Рабдомиелолиза при конете


Рабдомиелолизата e синдром, който уврежда мускулната тъкан при конете. Това обикновено се дължи на прехранване с въглехидрати и е установено, че има генетична връзка. Конят не е в състояние да стои изправен, а също се наблюдават и промени в цвета на...
 

Апоптоза- програмирана клетъчна смърт


Апоптозата е процес на програмирана клетъчна смърт. Тя се състои от множество биохимични процеси, които причиняват редица необратими морфологични и функционални промени в клетката - фрагментация на днк...
 

Тазобедрена дисплазия


Тазобедрената дисплазия е доста често срещано дегенеративно ставно заболяване. Дисплазията е резултат от неправилното формиране на тазобедрената става при растящото куче. Може да бъде двустранна или не...

Избрани критерии за търсене

Ветеринарна медицина
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Ветеринарна медицина (173) Медицина (82) Фармакология (17) Биология (45) Патологоанатомия и ц ... (9) Животновъдство (8) Физика (8) Инфекциозни болести (7) Акушерство и гинекол ... (6) Патофизиология (6) Паразитология и хелм ... (5) Вътрешни болести (5) Физиология на животн ... (4) Имунология (4) Вирусология (4) Зоология (3) Кинология (3) Екология (3) Епидемиология (3) Селско стопанство (10) Ботаника (2) Микробиология (2) Статистика (2) Анатомия (2) Химия (2) Токсикология (2) Генетика (2) Анатомия, хистология ... (2) Хранително-вкусова п ... (2) Спортна психология (1) Анестезиология и реа ... (1) Стоматология (1) Хранене и диететика (1) Кардиология (1) Ембриология (1) Маркетинг (1) Дендрология (1) Други (1) Белодробни болести (1) Физиология на растен ... (1) Лингвистика (1) Агробизнес (1) Дерматология и венер ... (1) Морфология (1) Обща хирургия (1) Хидробиология (1) Ендокринология (1) Технология на продов ... (1) Биохимия (1) Биофизика (1) Икономика (4) Психология (1)
още предмети...