Теми по Финанси

20 мар 2010
·
344
·
115,935
·
3,208
·
5,213
·
1,540
·
3
·

Теми за държавен изпит по "Финанси и счетоводство" - Варненски икономически университет...
 

Теми за държавен изпит по финанси

02 авг 2012
·
106
·
31,119
·
632
·
1,042
·
318

Представени са 25 теми за държавния изпит по специалността Финанси...
 

Активи и активни банкови операции


Същност, банкови кредити и кредитен портфейл, основни форми на банков кредит, валутни операции, кредитен риск....
 

Централна банка и паричен съвет


Тема за държавен изпит по финанси. Централна банка и паричен съвет. Поява, структура и функции на ЦБ. Баланс на ЦБ, парична база, сеньораж. Парична база и бюджетен дефицит. Предимства и недостатъци на съвременните парични съвети...
 

Дългосрочно финансиране на фирмите


В темата влиза: Финансиране с акции и облигации – същност, видове, емитиране. Модели за ценообразуване на акциите и облигациите. Конвертируеми облигации и варанти. Лизинг – специфика, предимства и недостатъци на лизинговото финансиране....
 

Общински бюджети в Република България

19 мар 2011
·
12
·
3,079
·
142
·
209
·
71

Обща изравнителна субсидия (4% от общите приходи). нейното предназначение е да осигури минимално равнище на местните услуги. Начинът за определяне на общия й размер е посочен в закона за общинските бюджети, а критериите за разпределение на субсидията...
 

Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. Квази–публични блага – смесени блага, клубни блага, други. Ефективно доставяне на публични блага

22 дек 2009
·
7
·
1,151
·
249
·
345
·
68

Публични блага – При понятието чисто публично благо е налице особен вид вторичен ефект: потреблението на това благо от индивида Х не намалява количествата, които са достатъчни за индивида У и за останалите членове на обществото....
 

Банката като предприятие


Банката е АД‚ което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Банката има следните основни функции: размяна на ценности‚ съхранение...
 

Публични финанси

13 май 2009
·
14
·
3,485
·
414
·
391
·
65

Като имате предвид видовете публични блага възможно ли е ползването на публични блага, без да се участва в тяхното създаване? Понятието публични блага има следното значение: част от брутния вътрешен продукт...
 

Валутни условия и валутен риск

20 апр 2009
·
17
·
2,385
·
216
·
146
·
52

Заедно със засилването на международните икономически и други взаимоотношения в настоящия момент е особено силно изразено „отварянето” на националните икономики към външни пазари...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

бакалавър
Икономика
Финанси
Теми
за Студенти
Ограничаване на резултатите