Теми по Финанси

20 мар 2010
·
344
·
115,935
·
3,208
·
5,213
·
1,540
·
3
·

Теми за държавен изпит по "Финанси и счетоводство" - Варненски икономически университет...
 

Теми за държавен изпит по финанси

02 авг 2012
·
106
·
31,119
·
632
·
1,042
·
318

Представени са 25 теми за държавния изпит по специалността Финанси...
 

Борсова търговия

15 дек 2009
·
266
·
60,802
·
627
·
846
·
161
·
1

Механизъм на борсовата търговия. Правилник на борсата. Класически механизъм на борсовата търговия. Договор клиент-член на борсата. Брокерски къщи. Откриване и закриване на сделки. Видове поръчки. Взаимоотношения на члена на борсата с брокер ...
 

Активи и активни банкови операции


Същност, банкови кредити и кредитен портфейл, основни форми на банков кредит, валутни операции, кредитен риск....
 

Централна банка и паричен съвет


Тема за държавен изпит по финанси. Централна банка и паричен съвет. Поява, структура и функции на ЦБ. Баланс на ЦБ, парична база, сеньораж. Парична база и бюджетен дефицит. Предимства и недостатъци на съвременните парични съвети...
 

Приходи – същност, видове и значение. Документиране.


Приходите могат да бъдат разглеждани в два аспекта – като държавни приходи и като приходи, получени от предприятията през даден отчетен период...
 

Дългосрочно финансиране на фирмите


В темата влиза: Финансиране с акции и облигации – същност, видове, емитиране. Модели за ценообразуване на акциите и облигациите. Конвертируеми облигации и варанти. Лизинг – специфика, предимства и недостатъци на лизинговото финансиране....
 

Цена на капитала

09 юни 2011
·
8
·
1,839
·
247
·
390
·
73

Цената на капитала (на финансиране) на фирмата е възвръщаемостта, която фирмата трябва да осигури на инвеститорите (собственици, кредитори), за да привлече необходимият й капитал...
 

Финансов анализ и управление на оборотния капитал


Паричните отношения при набавяне на контрола на тд и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците...
 

Общински бюджети в Република България

19 мар 2011
·
12
·
3,079
·
142
·
209
·
71

Обща изравнителна субсидия (4% от общите приходи). нейното предназначение е да осигури минимално равнище на местните услуги. Начинът за определяне на общия й размер е посочен в закона за общинските бюджети, а критериите за разпределение на субсидията...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Теми
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите