Намерени резултати 1-10 ОТ 2
 

Характеристика на канелени горски почви


Канелените горски почви са широко разпространени в Южна България. Заемат предимно ниските хълмисти и предпланински райони в тази зона. Стигат обикновено до 700 – 800м. надморска височина...
 

Почвообразуване - обща схема и същност на почвообразувателния процес


Почвата е повърхностен рохкав слой на земната кора, образуван при непрекъсната сложна обмяна на вещества и енергия между живите организми (растения, животни, микроорганизми) и неживата природа (скали, минерали) в конкретните условия на климата, релефа...

Избрани критерии за търсене

Почвознание
Реферати
от Студенти
за Неучащи