Структура на съвременната библиотека


Четенето е изключително важно и определящо за развитието на личността. Книгите (печатни и електронни) днес имат значима роля за успешното развитие на всеки човек и на нацията като цяло. Развитието на информационното общество, налага необходимостта от...
 

Мениджмънт в редакцията


Много често в книгоиздателството се пренебрегва проучването на пазара като част от редакционно-издателския процес. То е много важно, защото осигурява информация, която помага на издателите да дефинират...
 

Постмодернизъм и кино


Въпросът „Какво представлява постмодерното изкуство?” все още не би могъл да получи конкретен и цялостнен отговор. Според някои постмодернизмът е фаза на модернизма, а според други негово пълно отрицание...
 

Общи проблеми на музейната политика


Музейната дейност в България се нуждае непрекъснато от нови и нови реформи, които се базират на промяната в разпределенията на функциите на административната власт и пазара...
 

Симоне Форти - живот и творчество


Рефератът съдържа данни за авторката - автобиографични, както и обзор на работата и по различни проекти + илюстрация на най-важните произведения...
 

Основи на фън шуй


Фън Шуй, или системата на вятъра и водата, е даоистко изкуство и наука за живота в хармония с околната среда. Векове наред китайците проектират градовете си, строят градовете си и погребват покойниците си с помощта на фън шуй...
 

Библиотечно оформяне на книгите. Авторски таблици.


Библиотечното оформяне на книгите е процес, който започва от получаването на закупените, дарените и получените по други "канали" документи и включва цифри, букви, думи и други бележки и приложения...
 

История на книгата и библиологията


Помощен материал и разработка по дисциплина "История на книгата"...
 

Развитие на дигиталната компетентност у студентите


Основната идея на текста, който предстои да разгледам, е да илюстрира значението на информационните технологии в обществото, и най-вече нуждата от качествено обучение по въпросната област в българските университети...
 

Великденски обичаи в Хърватия


В хърватия тържествата започват на Цветница и продължават през цялата страстна седмица. Има различни шествия и възстановки на моменти от Библията...