Регионален исторически музей - гр. Плевен


По профил музеят е общоисторически, с природонаучен отдел. През 1903г. в Плевен е учредено археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за ...
 

Институцията исторически музей

06 мар 2010
·
9
·
4,119
·
308
·
353
·
72

Музеите се създават още в зората на човешката цивилизация. Те се зараждат заедно с библиотеките и архивите в древността и се обособяват през античността...
 

Развитие на музея и музейните колекции от древността до XIX в.

07 май 2011
·
14
·
3,914
·
123
·
65

Изкуството на древните народи – зараждане на феномена колекциониране. Първи зачатъци на музеи – Месопотамия, древен Египет. Aлександрийска библиотека...
 

Организационна култура

29 май 2012
·
21
·
4,122
·
84
·
203
·
59

Коренът на думата „култура“ е латински. Древните елини, макар и културни, нямали подобен термин и стигнали само до противоположността му, означавайки с "варварско" всичко, което са схващали като не-култура...
 

Поява и развитие на телевизията като медийна индустрия и изкуство. Телевизионни формати и жанрове. Социология на телевизионната индустрия. Пийпълметрия


Изобретяването на телевизията в никакъв случай не можем да твърдим, че се е състояло в определен период от време, нито пък можем да посочим едно конкретно име като изобретател. Технологията за предаване на образи на разстояние е отнела години и е събра...
 

Музейните колекции - основна характеристика

11 юни 2012
·
7
·
2,966
·
102
·
140
·
52

Ядрото на всеки музей са неговите колекции. От пълнотата им, от уникалните качества на музейните предмети се определя богатството на музея. Заедно с останалите си функции музеят има като немаловажна задача колекционирането на предмети...
 

ПР програма за популяризиране на читалище


Новосформираната библиотека има беден фонд, макар че участва в обмен на книги на доброволни начала между библиотеките....
 

Методи за компютърен между езиков превод. Цели, същност и видове операции


Системата на компютърен между езиков превод е част от науката лингвистика и под елемент на машинния превод. Последният, от своя страна е дял от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч...

Избрани критерии за търсене

Култура и изкуство
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Специалности

ифкин (12) История (6) Архивистика и докуме ... (5) Книгоиздаване (4) Библиотекознание и б ... (4) ИФ на КИН (4) Библиотечно-информац ... (3) Предучилищна и начал ... (3) Библиотечен мениджмънт (3) Педагогика на обучен ... (2) ПНУП (2) Културология (2) ФТО (2) Връзки с обществеността (2) Балканистика (2) Стопанско управление (2) реклама (2) пк (2) Психология (1) Библиотечно-информац ... (1) Социалн дейности (1) Икономика на социалн ... (1) АД (1) Кино и телевизионно  ... (1) Керамика (1) Политология (1) култура и медии (1) Информатика и ИТ (1) Туризъм (1) ИРТ (1) филмов и тв монтаж (1) КСТ (1) информ.сигурност (1) фтм (1) Информационни технол ... (1) Бизнес администрация (1) Информационна сигурност (1) Телекомуникации (1) Кино и телевизия (1) ББ (1) Изобразително изкуство (1) Социална педагогика (1) Книгознание и книгор ... (1) Педагогика на обучен ... (1) КИН (1) Славянска филология (1) Начална училищна пед ... (1) информационни ресурс ... (1) Културно и историчес ... (1) Информационни фондов ... (1) Защита на КИН в РБъл ... (1) История и Чужд език (1)
още специалности...