Регионален исторически музей - гр. Плевен


По профил музеят е общоисторически, с природонаучен отдел. През 1903г. в Плевен е учредено археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за ...
 

Институцията исторически музей

06 мар 2010
·
9
·
4,119
·
308
·
350
·
72

Музеите се създават още в зората на човешката цивилизация. Те се зараждат заедно с библиотеките и архивите в древността и се обособяват през античността...
 

Развитие на музея и музейните колекции от древността до XIX в.

07 май 2011
·
14
·
3,914
·
123
·
65

Изкуството на древните народи – зараждане на феномена колекциониране. Първи зачатъци на музеи – Месопотамия, древен Египет. Aлександрийска библиотека...
 

Организационна култура

29 май 2012
·
21
·
4,122
·
84
·
59

Коренът на думата „култура“ е латински. Древните елини, макар и културни, нямали подобен термин и стигнали само до противоположността му, означавайки с "варварско" всичко, което са схващали като не-култура...
 

Поява и развитие на телевизията като медийна индустрия и изкуство. Телевизионни формати и жанрове. Социология на телевизионната индустрия. Пийпълметрия


Изобретяването на телевизията в никакъв случай не можем да твърдим, че се е състояло в определен период от време, нито пък можем да посочим едно конкретно име като изобретател. Технологията за предаване на образи на разстояние е отнела години и е събра...
 

Музейните колекции - основна характеристика

11 юни 2012
·
7
·
2,966
·
102
·
139
·
52

Ядрото на всеки музей са неговите колекции. От пълнотата им, от уникалните качества на музейните предмети се определя богатството на музея. Заедно с останалите си функции музеят има като немаловажна задача колекционирането на предмети...
 

ПР програма за популяризиране на читалище


Новосформираната библиотека има беден фонд, макар че участва в обмен на книги на доброволни начала между библиотеките....
 

Методи за компютърен между езиков превод. Цели, същност и видове операции


Системата на компютърен между езиков превод е част от науката лингвистика и под елемент на машинния превод. Последният, от своя страна е дял от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч...

Избрани критерии за търсене

Култура и изкуство
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Специалности

ифкин (12) История (6) Архивистика и докуме ... (5) Библиотекознание и б ... (4) ИФ на КИН (4) Книгоиздаване (4) Библиотечно-информац ... (3) Предучилищна и начал ... (3) Библиотечен мениджмънт (3) Връзки с обществеността (2) Балканистика (2) Стопанско управление (2) реклама (2) пк (2) Педагогика на обучен ... (2) ПНУП (2) Културология (2) ФТО (2) Информационни технол ... (1) Бизнес администрация (1) Информационна сигурност (1) Телекомуникации (1) Кино и телевизия (1) ББ (1) Изобразително изкуство (1) Социална педагогика (1) Книгознание и книгор ... (1) Педагогика на обучен ... (1) КИН (1) Славянска филология (1) Начална училищна пед ... (1) информационни ресурс ... (1) Културно и историчес ... (1) Информационни фондов ... (1) Защита на КИН в РБъл ... (1) История и Чужд език (1) Психология (1) Библиотечно-информац ... (1) Социалн дейности (1) Икономика на социалн ... (1) АД (1) Кино и телевизионно  ... (1) Керамика (1) Политология (1) култура и медии (1) Информатика и ИТ (1) Туризъм (1) ИРТ (1) филмов и тв монтаж (1) КСТ (1) информ.сигурност (1) фтм (1)
още специалности...