Регионален исторически музей - гр. Плевен


По профил музеят е общоисторически, с природонаучен отдел. През 1903г. в Плевен е учредено археологическо дружество, което си поставя за цел създаването на музей и започва издирването и проучването на паметници за ...
 

Институцията исторически музей

06 мар 2010
·
9
·
4,119
·
303
·
347
·
72

Музеите се създават още в зората на човешката цивилизация. Те се зараждат заедно с библиотеките и архивите в древността и се обособяват през античността...
 

Развитие на музея и музейните колекции от древността до XIX в.

07 май 2011
·
14
·
3,914
·
120
·
176
·
65

Изкуството на древните народи – зараждане на феномена колекциониране. Първи зачатъци на музеи – Месопотамия, древен Египет. Aлександрийска библиотека...
 

Организационна култура

29 май 2012
·
21
·
4,122
·
81
·
59

Коренът на думата „култура“ е латински. Древните елини, макар и културни, нямали подобен термин и стигнали само до противоположността му, означавайки с "варварско" всичко, което са схващали като не-култура...
 

Поява и развитие на телевизията като медийна индустрия и изкуство. Телевизионни формати и жанрове. Социология на телевизионната индустрия. Пийпълметрия


Изобретяването на телевизията в никакъв случай не можем да твърдим, че се е състояло в определен период от време, нито пък можем да посочим едно конкретно име като изобретател. Технологията за предаване на образи на разстояние е отнела години и е събра...
 

Музейните колекции - основна характеристика

11 юни 2012
·
7
·
2,966
·
99
·
52

Ядрото на всеки музей са неговите колекции. От пълнотата им, от уникалните качества на музейните предмети се определя богатството на музея. Заедно с останалите си функции музеят има като немаловажна задача колекционирането на предмети...
 

ПР програма за популяризиране на читалище


Новосформираната библиотека има беден фонд, макар че участва в обмен на книги на доброволни начала между библиотеките....
 

Методи за компютърен между езиков превод. Цели, същност и видове операции


Системата на компютърен между езиков превод е част от науката лингвистика и под елемент на машинния превод. Последният, от своя страна е дял от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч...
 

За театъра и децата


Изкуството на сцената се появява в дълбока древност. В различни периоди то е било призвано ту да развлича, ту да възпитава, ту да реализира ритуална връзка с боговете....

Избрани критерии за търсене

Култура и изкуство
Реферати
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Специалности

ифкин (11) История (6) Архивистика и докуме ... (5) ИФ на КИН (4) Книгоиздаване (4) Библиотечен мениджмънт (3) Предучилищна и начал ... (3) Библиотечно-информац ... (3) Библиотекознание и б ... (3) ФТО (2) Връзки с обществеността (2) Стопанско управление (2) Балканистика (2) реклама (2) пк (2) ПНУП (2) Културология (2) Бизнес администрация (1) Информационни технол ... (1) Телекомуникации (1) Информационна сигурност (1) Изобразително изкуство (1) Кино и телевизия (1) ББ (1) Педагогика на обучен ... (1) Социална педагогика (1) Книгознание и книгор ... (1) Начална училищна пед ... (1) КИН (1) Славянска филология (1) информационни ресурс ... (1) Защита на КИН в РБъл ... (1) Културно и историчес ... (1) Информационни фондов ... (1) История и Чужд език (1) Психология (1) Библиотечно-информац ... (1) Керамика (1) Педагогика на обучен ... (1) АД (1) Социалн дейности (1) Икономика на социалн ... (1) Кино и телевизионно  ... (1) ИРТ (1) Информатика и ИТ (1) Политология (1) култура и медии (1) Туризъм (1) филмов и тв монтаж (1) фтм (1) КСТ (1) информ.сигурност (1)
още специалности...