Публично правни науки


Конституционализмът е модел за управление в съответствие с провъзгласените демократични принципи. Независимо от многообразието от идейни нюанси и практически модели, в отделните държави ...
 

Семейно и наследствено право


Обширни лекции по семейно и наследствено право, предназначени за студенти по право от Варненския свободен университет....
 

Правата на детето в семейството

08 май 2012
·
15
·
383
·
139
·
304
·
80

Децата са най-уязвимата социална група! Затова през 1989 година е създадена конвенцията на ООН за правата на детето, чрез която общността признава децата за...
 

Моите права и отговорности в семейството


Конвенция за правата на детето. Член 1. Дефиниция за дете - "дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години...
 

Попълване на празноти в правото. Правоприлагане по аналогия


Аналогия на закона и Аналгоия на правото.В теорията е изяснено, че правоприлагането от страна на компетентен държавен орган е правно-логическа дейност, при която осъществени факти се подвеждат под хипотезата на правна норма и ако и съответстват, от диспо
 

Осиновяване. Ред за извършване. Действие и прекратяване на осиновяването


Осиновяването е чисто правна връзка, която има за цел да наподоби връзката между родител и дете. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка. Налице са волеизявления, насочени към пораждането на правни последици...
 

Лекции по Гражданско процесуално право

02 яну 2008
·
123
·
52,416
·
702
·
55

Гражданския процес като защитна санкция, като производство и правоотношение. Обсег и система на гражданския процес...
 

Семейно право


Понятие, развитие, източници и принципи на българското семейно право...
 

Командитно дружество с акции


Командитното дружество с акции (КДА) е самостоятелен вид търговско дружество. Специфична негова особеност е, че съчетава елементи и на командитното, и на акционерното дружество с надмощие на капиталовия елемент. По тази причина нормативно е...
 

Семейно право - лекции


Понятие и предмет на семейното право. Развитие на семейното право. Сключване на брак - форма и процедура. Условия и пречки за сключване на брак...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Гражданско и семейно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Гражданско и семейно право
Ограничаване на резултатите

По Авотрство