Морфология-лекции


Това са лекции по морфология и могат да бъдат от помощ на всеки студент с насока филология...
 

Теорията на Проп за „морфологията” на приказката.


Думата морфология означава учение за формите. В областта на народната, фолклорната приказка разглеждането на формите и установяването на закономерностите на строежа е възможно със същата точност...
 

Класификация на думите като части на речта


Съществителните собствени имена назовават отделни лица, животни, обекти или абстрактни явления. Те не се свързват с понятие, а принадлежат на единични явления, поради което може да се нарекат частни съществителни имена...
 

Категория време на глагола


Глаголът като част на речта. Българският език е един от славянските езици с най-голямо богатство на своята глаголна система, която, освен че запазва повечето най-важни особености на старобългарския глагол, но и претърпява в някои от своите звена...
 

Глагол. Валентност на глаголите. Видове глаголи


Лекция по морфология, предназначена за студенти. Може да послужи и на учители и ученици...
 

Части на речта

11 ное 2012
·
6
·
1,125
·
153
·
59

Части на речта в българският книжовен език, лекция по Морфология и синтаксис...
 

Морфология. Предмет на морфологията


Думата морфология е гръцка. Съставена от morphe ‘форма’ и logos 'наука' и означава наука за формата. Следователно тя е дял от граматиката, в които се изучават формите на думата, правилата за образуване на думите и свързаните с тези правила значения...
 

Причастие:семантично-граматична характеристика. Видове причастия: сегашни, минали, деятелни, страдателни


Причастията са нелични глаголни форми, те са преход между глагола и друга част на речта. Съчетават граматическите особености на глагол и прилагателно име. Причастията по време са сегашни и минали, а по залог са деятелни и страдателни...
 

Едносъставни изречения


Едносъставни прости изречения. Понятие за едносъставно и двусъставно изречение. Простите изречения по начин на изразяване предикативността и по структура биват двусъставни и едносъставни...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Морфология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Биология
Морфология
Ограничаване на резултатите

По Авотрство