Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,363
·
4,718
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
868
·
1,584
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
470
·
800
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Граждански договор


Бланка - граждански договор...
 

Трудов договор


Бланка - трудов договор...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
184
·
438
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...
 

Разписка за получена сума


Разписка-образец за получена сума в изпълнение на договора, сключен между страните...
 

Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
21
·
84
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка

16 фев 2012
·
1
·
87
·
24
·
49
·
8

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка по гражданско дело...