Жалба


Жалба до РДНСК за извършено строителство и преустройство...
 

Жалба до държавната комисия за енергийно и водно регулиране

01 сеп 2011
·
1
·
57
·
73
·
221
·
30

Образец на жалба до Държавната комисия за енергийно регулиране...
 

Жалба против наказателно постановление, издадено от КАТ

01 апр 2016
·
2
·
103
·
66
·
69

Примерна бланка за протест срещу наказателно постановление издадено от КАТ. Подава се чрез KAT и те автоматично си го препращат в райония...
 

Жалба до НЗОК за отпускане на лекарство

01 сеп 2011
·
2
·
98
·
60
·
178
·
46

Примерен образец на жалба до НЗОК/РЗОК за отпускане на лекарство при прекъснато продължително и наложително лечение...
 

Жалба против отказ за образуване на досъдебно производство

01 сеп 2011
·
2
·
55
·
54
·
173
·
22

Примерен, непопълнен образец на жалба против отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Жалба до съда

10 мар 2014
·
2
·
103
·
52
·
73

Жалба до съда за несъгласие с наложено наказателно постановление...
 

Възражение срещу заповед за изпълнение

01 сеп 2011
·
1
·
2
·
49
·
196
·
14

Примерен образец на възражение срещу издадена заповед за изпълнение. Попълва се и се подава от длъжника в съда...
 

Жалба до топлинен счетоводител

14 дек 2016
·
2
·
270
·
46
·
23

Обжалване на показания от корекция на сметка за консумирана топлоенергия...
 

Жалба срещу отказ за предоставяне на информация

03 окт 2011
·
2
·
308
·
40
·
256
·
14

Примерна бланка на жалба срещу отказ за предоставяне на информация...
 

Жалба до Върховния касационен съд

01 сеп 2011
·
2
·
164
·
38
·
137
·
8

Формуляр на жалба до Върховния касационен съд, относно неговото решение...