Жалба


Жалба до РДНСК за извършено строителство и преустройство...
 

Жалба против наказателно постановление, издадено от КАТ

01 апр 2016
·
2
·
103
·
84
·
89

Примерна бланка за протест срещу наказателно постановление издадено от КАТ. Подава се чрез KAT и те автоматично си го препращат в райония...
 

Жалба до държавната комисия за енергийно и водно регулиране

01 сеп 2011
·
1
·
57
·
82
·
238
·
30

Образец на жалба до Държавната комисия за енергийно регулиране...
 

Жалба до топлинен счетоводител

14 дек 2016
·
2
·
270
·
68
·
47

Обжалване на показания от корекция на сметка за консумирана топлоенергия...
 

Жалба до НЗОК за отпускане на лекарство

01 сеп 2011
·
2
·
98
·
62
·
183
·
46

Примерен образец на жалба до НЗОК/РЗОК за отпускане на лекарство при прекъснато продължително и наложително лечение...
 

Жалба до съда

10 мар 2014
·
2
·
103
·
57
·
83

Жалба до съда за несъгласие с наложено наказателно постановление...
 

Жалба до НЕЛК


Образец за обжалване на експертни решения на териториални експертни лекарски комисии...
 

Жалба против отказ за образуване на досъдебно производство

01 сеп 2011
·
2
·
55
·
55
·
177
·
22

Примерен, непопълнен образец на жалба против отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Възражение срещу заповед за изпълнение

01 сеп 2011
·
1
·
2
·
52
·
202
·
14

Примерен образец на възражение срещу издадена заповед за изпълнение. Попълва се и се подава от длъжника в съда...
 

Примерна жалба до НЕЛК


Примерна жалба до НЕЛК за хората с инвалидност. Бланка....