Жалба


Жалба до РДНСК за извършено строителство и преустройство...
 

Жалба до държавната комисия за енергийно и водно регулиране

01 сеп 2011
·
1
·
57
·
71
·
214
·
30

Образец на жалба до Държавната комисия за енергийно регулиране...
 

Жалба до НЗОК за отпускане на лекарство

01 сеп 2011
·
2
·
98
·
59
·
176
·
46

Примерен образец на жалба до НЗОК/РЗОК за отпускане на лекарство при прекъснато продължително и наложително лечение...
 

Жалба против отказ за образуване на досъдебно производство

01 сеп 2011
·
2
·
55
·
53
·
168
·
22

Примерен, непопълнен образец на жалба против отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Жалба до съда

10 мар 2014
·
2
·
103
·
51
·
67

Жалба до съда за несъгласие с наложено наказателно постановление...
 

Възражение срещу заповед за изпълнение

01 сеп 2011
·
1
·
2
·
47
·
191
·
14

Примерен образец на възражение срещу издадена заповед за изпълнение. Попълва се и се подава от длъжника в съда...
 

Жалба против наказателно постановление, издадено от КАТ

01 апр 2016
·
2
·
103
·
43
·
44

Примерна бланка за протест срещу наказателно постановление издадено от КАТ. Подава се чрез KAT и те автоматично си го препращат в райония...
 

Жалба срещу отказ за предоставяне на информация

03 окт 2011
·
2
·
308
·
39
·
251
·
14

Примерна бланка на жалба срещу отказ за предоставяне на информация...
 

Жалба до топлинен счетоводител

14 дек 2016
·
2
·
270
·
37
·
11

Обжалване на показания от корекция на сметка за консумирана топлоенергия...
 

Жалба до Върховния касационен съд

01 сеп 2011
·
2
·
164
·
37
·
136
·
8

Формуляр на жалба до Върховния касационен съд, относно неговото решение...