Молба за напускане на работа


Примерен, непопълнен формуляр на молба за напускане на работа...
 

Искова молба за развод


Семейните ни отношения с ответника са силно влошени, тъй като помежду ни липсва взаимност на чувствата и интересите. Различни са разбиранията ни за живота и имаме принципни различия по въпроси, касаещи съвместното ни съжителство – работа, почивка,...
 

Заявление за удостоверение за вещни тежести

18 окт 2011
·
2
·
114
·
41
·
71
·
40

Заявление за издаване на удостоверение за вещни тежести върху недвижим имот...
 

Декларация за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти


При прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества...
 

Молба за отсъствие на ученик до 7 дни


Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година...
 

Заявление-декларация за сключване на граждански брак


Примерен формуляр от заявление-декларация за сключване на граждански брак...
 

Молба за отпуск за брак


Примерен образец на молба за отпуск поради сключване на граждански брак...
 

Молба за развод


Иск по чл.50 СК. Господин Съдия, Граждански брак сключихме на...в гр... От брака си имаме две пълнолетни (непълнолетни) деца – имена идата на раждане на децата...
 

Молба за работа по програма "Старт на кариерата"


Документът представлява заявление за постъпване на работа...
 

Заявление за регистриране на едноличен търговец


Господа съдии, Желая да се регистрирам като едноличен търговец с фирма ..... Седалището и управлението на фирмата са на адрес: ...

Качи заявление и спечели
 

Сподели своите Заявления с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент