Регистрация на едноличен търговец


Заявление за регистрация на "ЕТ"...
 

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


Непопълнена декларация за заемане на определена длъжност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС...
 

Заявление за регистриране на едноличен търговец


Господа съдии, Желая да се регистрирам като едноличен търговец с фирма ..... Седалището и управлението на фирмата са на адрес: ...
 

Молба за работа по програма "Старт на кариерата"


Документът представлява заявление за постъпване на работа...
 

Декларация от земеделски производител


Декларация за деклариране на произведено и налично зърно пред Националната служба по зърното и фуражите от земеделските производители...
 

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК


Празен формуляр на заявление - приложение номер 1 към чл. 3...
 

Декларация за парично обезщетение при бременност и раждане


Декларация за парично обезщетение при бременност и раждане. Приложение номер 1 към чл. 3, ал.3 и 4. До директора на районно...
 

Заявление за персонален идентификационен код


заявление за персонален идентификационен код от НАП...
 

Молба до министъра на отбраната


Моля, на основание на чл.141 ал.6 от ЗОВС на Република България, да бъда приета на военна служба и назначена на овакантената от 01.12.2013 г. във военно формирование 32610 - Банкя на длъжност ”Електомеханик - дизерист”, или на други вакантни длъжности...
 

Молба за напускане на работа


С настоящата молба и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, ви моля за вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от вас предприятие...

Качи заявление и спечели
 

Сподели своите Заявления с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент