Молба за освобождаване от българско гражданство


Формуляр на молба за освобождаване от българско гражданство...
 

Молба за развод


Иск по чл.50 СК. Господин Съдия, Граждански брак сключихме на...в гр... От брака си имаме две пълнолетни (непълнолетни) деца – имена идата на раждане на децата...
 

Молба за работа по програма "Старт на кариерата"


Документът представлява заявление за постъпване на работа...
 

Молба за откриване на строителна площадка


Молба за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...
 

Заявление за подпомагане

02 окт 2011
·
13
·
2,720
·
50
·
102
·
14

Заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” на Министерство на земеделието и храните, програма за развитие на селските райони 2007-2013 г....
 

Молба за издаване на изпълнителен лист


Примерен образец на молба за издаване на изпълнителен лист...
 

Заявление за предоставяне на информация


Образец на заявление, съгласно чл.4 от Закона за достъп до обществена информация...
 

Молба-декларация за стипендия


Молба-декларация за отпускане на стипендии за Русенски университет "Ангел Кънчев"...
 

Заявление за издаване на дубликат от удостоверение за сключен граждански брак


Примерен, непопълнен формуляр на заявление за издаване на дубликат от удостоверение за сключен граждански брак...

Избрани критерии за търсене

Заявления
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (164) Счетоводство (10) Труд и трудови отно ... (8) Публична администрация (6) Педагогика (10) Социална политика (5) Методика на обучението (4) Гражданско право (3) Други (3) Земеделие (3) Трудово право (3) Строителство (2) Икономика на труда (2) Застрахователно дело (2) Социална медицина и  ... (2) Селско стопанство (5) Хранително-вкусова п ... (1) Авиационна и космиче ... (1) Екология (1) Управление на човешк ... (1) Кредитен анализ (1) Социална психология (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Транспорт (1) Икономика на предпри ... (1) Данъчен контрол (1) Патофизиология (1) Управление на бизнес ... (1) Държавна власт и дър ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Горско стопанство (1) Автомобили, трактори ... (1) Здравен мениджмънт (1) Математика (1) Военни науки (1) Пътнически агенции и ... (1) Български език (1) Общуване и творчество (1) Стопанска дейност на ... (1) Икономика (29) Медицина (3) Технически науки (3) География (1) Психология (1)
още предмети...