Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


Непопълнена декларация за заемане на определена длъжност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС...
 

Молба за прекратяване на трудови взаимотношения


Молба за Прекратяване на Трудови взаимотношения, по коденса на труда. С тази молба прекратявате взаимотношенията си с работодател, можете по взаимно съгласие да го съкратите на 7дни, ако работодателя е съгласен...
 

Молба за придобиване на българско гражданство


Формуляр на молба за придобиване на българско гражданство...
 

Заявление за възстановяване на лична или наследствена пенсия


Заявление за възстановяване на лична или наследствена пенсия по чл. 97 от Кодекса за социалното осигуряване...
 

Молба за установяване на наличието на българско гражданство


Формуляр на молба за установяване наличието на българско гражданство...
 

Молба за издаване на удостоверение за владеене на български език


Молба до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език...
 

Молба за издаване на дубликат на диплома от Софийския университет


Молба за издаване на дубликат на диплома за висше образование от Софийски университет...
 

Молба-декларация за получаване на стипендия


Примерна молба-декларация за доход на семейството на студент за стипендия...
 

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на друго лице


Формуляр-образец на заявление за издаване на свидетелство за съдимост на друго лице...
 

Заявление за регистриране на едноличен търговец


Господа съдии, Желая да се регистрирам като едноличен търговец с фирма ..... Седалището и управлението на фирмата са на адрес: ...

Избрани критерии за търсене

Заявления
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (164) Счетоводство (10) Труд и трудови отно ... (8) Педагогика (10) Публична администрация (6) Социална политика (5) Методика на обучението (4) Други (3) Земеделие (3) Трудово право (3) Гражданско право (3) Социална медицина и  ... (2) Селско стопанство (5) Строителство (2) Икономика на труда (2) Застрахователно дело (2) Математика (1) Военни науки (1) Пътнически агенции и ... (1) Български език (1) Общуване и творчество (1) Стопанска дейност на ... (1) Хранително-вкусова п ... (1) Авиационна и космиче ... (1) Екология (1) Управление на човешк ... (1) Кредитен анализ (1) Социална психология (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Транспорт (1) Икономика на предпри ... (1) Данъчен контрол (1) Патофизиология (1) Управление на бизнес ... (1) Държавна власт и дър ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Горско стопанство (1) Автомобили, трактори ... (1) Здравен мениджмънт (1) Икономика (29) Медицина (3) Технически науки (3) География (1) Психология (1)
още предмети...