Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие


Формуляр на образец от молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие...
 

Регистрация на едноличен търговец


Заявление за регистрация на "ЕТ"...
 

Заявление за удостоверение за вещни тежести

18 окт 2011
·
2
·
114
·
41
·
71
·
40

Заявление за издаване на удостоверение за вещни тежести върху недвижим имот...
 

Молба за извиняване на отсъствия


Молба за извиняване на отсъствия съгласно чл.65, ал.4 от ПД на ДТГ...
 

Молба за получаване на ПИК за проверка на осигурителен статус


Образец на молба за получаване на персонален идентификационен код, който служи за проверка на осигурителния статус през интернет...
 

Декларация за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти


При прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества...
 

Молба-образец ОСЗ


Молба до началника на общинска служба по земеделие и гори за извършване на административна услуга...
 

Заявление за регистрация на полезен модел


Примерен формуляр на заявление за регистрация на полезен модел до Патентно ведомство...
 

Заявление за отпускане на пенсия


Примерен формуляр на заявление за отпускане на лична пенсия...
 

Молба за работа


Примерна молба при постъпване на работа...

Избрани критерии за търсене

Заявления
Ограничаване на резултатите

По Предмети

Право (164) Счетоводство (10) Труд и трудови отно ... (8) Публична администрация (6) Педагогика (10) Социална политика (5) Методика на обучението (4) Гражданско право (3) Други (3) Земеделие (3) Трудово право (3) Икономика на труда (2) Застрахователно дело (2) Социална медицина и  ... (2) Селско стопанство (5) Строителство (2) Авиационна и космиче ... (1) Екология (1) Управление на човешк ... (1) Кредитен анализ (1) Социална психология (1) Полиция, отбрана, на ... (1) Транспорт (1) Икономика на предпри ... (1) Данъчен контрол (1) Патофизиология (1) Управление на бизнес ... (1) Държавна власт и дър ... (1) Хидрология на сушата ... (1) Горско стопанство (1) Автомобили, трактори ... (1) Здравен мениджмънт (1) Математика (1) Военни науки (1) Пътнически агенции и ... (1) Български език (1) Общуване и творчество (1) Стопанска дейност на ... (1) Хранително-вкусова п ... (1) Икономика (29) Технически науки (3) Медицина (3) География (1) Психология (1)
още предмети...