Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,365
·
4,721
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
473
·
803
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Спецификация по машиностроене


Бланка за спецификация на детайли в машиностроенето, чертеж сборен, брой сглобени единици, детайли...
 

Приемо-предавателен протокол


Примерна бланка на приемо-предавателен протокол...
 

Брачен договор - бланка


Бланка за един предбрачен договор, който се използва в България...
 

Дневник за ескплоатация


Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време в обект. На основание чл.12 /1/ приложение №3 от Наредба №81213-647 от 01.10.2014 г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация...
 

Годишна данъчна декларация


Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника...
 

Служебна бележка за проведен стаж


Служебна бележка за проведен стаж, подходяща за студенти Публична администрация. Описва и дейности, които се извършват ежедневно във фирмата...
 

Доклад на ресурсен учител


Доклад на ресурсен учител за деца с увреждания в училище или детска градина...