Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....
 

Акт 19 - протокол за извършени СМР


Протокол или Акт 19 за извършени действителни СМР, приемане и основание за окончателно плащане...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
869
·
1,591
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Сметка за изплатени суми и служебна бележка за 2012 г.


Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ за 2012 г....
 

Заповед за командировка


Заповед за командировка в страната...
 

Характеристика на ученика за завършен клас


Характеристика на ученика след приключване на учебната година....
 

Авансов отчет - бланка


Авансов отчет за организация, подотчетно лице във връзка получен аванс...
 

Служебна бележка - образец


Бланка на служебна бележка за облагаем доход и удържан данък от работодателя през годината...
 

Спазвай правилата - при пожар, земетресение, наводнение и промишлени аварии


Листовка с правила и указания, предназначена за деца от предучилищна възраст...